โป๊ปฟรังซิส: "การที่สงฆ์และนักบวชเน้นย้ำความยากจน ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การที่พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช เน้นย้ำความยากจนตลอดเวลา ไม่ได้แปลว่า เขาคนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ แต่เป็นเพราะความยากจนคือหัวใจของพระวรสาร ใครที่นำความยากจนออกไปจากพระวรสาร เขาจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่พระเยซูต้องการตรัสกับเรา ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ท่านกล่าวว่า "แม้พระเจ้าจะเป็นคนร่ำรวย แต่ก็ทรงยอมกลายมาเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่พวกเรา เพื่อที่เราจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์"

พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบ่งปันว่า "บทอ่านวันนี้บอกเล่าเรื่องราวว่า นักบุญเปาโลบริหารจัดการเงินบริจาคในพระศาสนจักรที่โครินธ์อย่างไร เงินทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของพระศาสนจักรแห่งเยรูซาเล็มซึ่งสมาชิกที่นั่นกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส ทุกวันนี้ ความยากจนคือถ้อยคำที่ทำให้เกิดความอับอายอยู่เสมอ หลายๆ ครั้ง พวกเราได้ยินคนพูดกันว่า 'พระสงฆ์คนนี้พูดถึงเรื่องความยากจนมากเกินไปแล้ว พระสังฆราชชอบพูดถึงความยากจน คริสตชนคนนี้ก็ชอบพูดถึงความยากจน ซิสเตอร์คนนั้นก็เอาแต่พูดเรื่องความยากจน แบบนี้หมายความว่าคนเหล่านี้เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหม? ในทางกลับกัน พ่ออยากเตือนสติพวกเราทุกคนว่า ความยากจนคือหัวใจของพระวรสาร ถ้าเรานำความยากจนออกไปจากพระวรสาร มันจะไม่มีใครสามารถเข้าใจสารของพระเยซูได้เลย

"นักบุญเปาโลพูดถึงพระศาสนจักรที่โครินธ์ ท่านเน้นย้ำเรื่องความร่ำรวยที่แท้จริงว่า 'เมื่อท่านมีทุกสิ่งบริบูรณ์ คือความเชื่อ การพูด ความรู้ ความกระตือรือร้น และความรักที่ท่านมีต่อเรา' นี่คือการเตือนใจของท่านอัครสาวกเปาโล ถ้าท่านมีความร่ำรวยมหาศาลในจิตใจ นี่คือความร่ำรวยแห่งตราประทับการเป็นคริสตชน ความเมตตา พระวาจาของพระเจ้า และความรู้ในพระเจ้า ขอให้ความมั่งคั่งนี้ติดตัวท่านทุกคน นี่คือกฏทองก็ว่าได้ เมื่อความเชื่อไม่ได้ติดไปกับตัวท่าน มันก็ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริง นี่คือกฏทองตามที่นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ว่า 'ท่านจะมั่งคั่งบริบูรณ์ทุกประการ เพื่อจะแจกจ่ายได้อย่างใจกว้าง'

"เมื่อเราช่วยเหลือผู้ยากไร้ เราไม่ได้กำลังทำงานการกุศลในวิถีคริสตชน การทำแบบนั้นเป็นเรื่องดี มันควรค่าที่จะทำ งานให้ความช่วยเหลือเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องมนุษยธรรม แต่มันไม่ใช่ความยากจนตามแบบฉบับคริสตชนเหมือนที่นักบุญเปาโลสอนเรา ความยากจนตามแบบฉบับคริสตชนคือการให้ทั้งหมดที่เรามีแก่คนยากไร้ แล้วเขาคนนั้นจะเป็นผู้หล่อเลี้ยงเรา ทำไมคนยากไร้ถึงหล่อเลี้ยงเรา ก็เพราะพระเยซูทรงบอกเราว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ยากไร้นั่นเอง

"นี่คือเทวศาสตร์แห่งความยากไร้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความยากจนถึงเป็นหัวใจของพระวรสาร นี่ไม่ใช่มโนคติ แต่มันเป็นธรรมล้ำลึกที่เด่นชัด ธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมาเพื่อบำรุงเลี้ยงเรา มันจึงเป็นเรื่องสามารถเข้าใจได้ว่า ทำไมมหาบุญลาภประการแรกจึงระบุว่า 'ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข' การเป็นผู้มีใจยากจนหมายถึงการก้าวเดินไปบนหนทางของพระเจ้า ก้าวไปบนความยากไร้ของพระเจ้าผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมาเป็นปังหล่อเลี้ยงเราในพิธีมิสซา พระเจ้ายังคงถ่อมพระองค์ลงมาในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร ลงมาในการระลึกถึงพระมหาทรมานของพระองค์ ลงมาในการถูกสบประมาทของพระองค์ ลงมาในความยากไร้ และในวิถีทางแบบนี้ พระเจ้าทรงบำรุงเลี้ยงเราด้วยปังของพระองค์" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments