โป๊ปฟรังซิส: "ความตายเป็นเรื่องเจ็บปวดที่ทุกคนต้องประสบ แบบไม่มีข้อยกเว้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความตายของคนรักในครอบครัวเป็นเรื่องเจ็บปวดที่ทุกคนต้องประสบแบบไม่มีข้อยกเว้น เฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ที่ต้องเห็นลูกตายจากไปต่อหน้าของตน อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงมีความเห็นอกเห็นใจและเป็นทุกข์ไปกับทุกคนที่ต้องสูญเสียคนรักในครอบครัว พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นทุกคนเปิดใจต้อนรับสมณสาส์นฉบับใหม่ของพระองค์ "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" ซึ่งกำลังจะได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนนี้
ช่วงสายวันพุธที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 50,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนภายใต้หัวข้อ "การสูญเสียคนรักในครอบครัว"

พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนว่า "ในการสอนคำสอนประจำวันนี้ พ่ออยากแบ่งปันเรื่องน่าเจ็บปวดที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแบบไม่มียกเว้น นั่นคือ การตายของสมาชิกในครอบครัว

"พระเยซูทรงมีความเห็นใจต่อทุกคนที่กำลังโศกเศร้าอันเกิดจากความตายของบุคคลที่เรารัก สิ่งนี้ไม่มีทางที่จะไม่นำพาความเจ็บปวดสำหรับสมาชิกในครอบครัว เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกของตน เราเห็นได้จากการที่พระเยซูทรงอยู่กับหญิงม่ายที่เมืองนาอิน เรื่องนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงประทับอยู่กับเราในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด พระองค์ทรงอยู่กับเราในความสูญเสียและความโศกเศร้า

"อาศัยความเชื่อในพระองค์ ในการเสด็จกลับคืนชีพของพระองค์ และในการประทับอยู่กับเรา พวกสามารถเผชิญหน้ากับการสูญเสียและเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแห่งความตาย เหมือนอย่างที่นักบุญเปาโลมีความมั่นใจอย่างเปี่ยมล้นว่า ความตายไม่ใช่สิ่งสุดท้าย

"ดังนั้น อาศัยความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจของพระคริสตเจ้า ขอให้เรารู้ถึงการอยู่ใกล้ชิดและมอบการปลอบโยนให้กับครอบครัวที่กำลังทนทุกข์จากการสูญเสียบุคคลที่รักไป เหนิอสิ่งอื่นใด ขอให้เราเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้าที่เผยแสดงออกผ่านทางไม้กางเขนและการเสด็จกลับคืนชีพของพระองค์ เพราะความรักยิ่งใหญ่กว่าความตาย" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึง "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" (Laudato si) ซึ่งเป็นสมณสาส์นฉบับใหม่ของพระองค์ พระสันตะปาปาตรัสว่า "อย่างที่ทุกคนทราบกัน วันพรุ่งนี้ สมณสาส์นฉบับใหม่ของพ่อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลบ้านของเรา ซึ่งก็คือสิ่งสร้างของพระเจ้า กำลังจะได้รับการเผยแพร่วันพรุ่งนี้ ตอนนี้ บ้านของเรากำลังถูกทำลาย สิ่งนี้ทำร้ายทุกคน เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ยากไร้ที่สุดในหมู่พวกเรา ดังนั้น พ่อขอวิงวอนทุกคนได้โปรดร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ เพราะพระเจ้าทรงมอบหมายให้เราดูแลสิ่งสร้างของพระองค์ พ่อจึงขอเชิญชวนทุกคนเปิดใจต้อนรับสมณสาส์นนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร"

ช่วงท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงวันผู้อพยพสากล ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้จัดในวันที่ 20 มิถุนายน 2015 พระสันตะปาปาตรัสว่า "พ่อขอเชิญชวนทุกคน ยกโทษให้กับบุคคลหรือสถาบันที่ปิดประตูไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัย ซึ่งกำลังแสวงหาความปลอดภัยให้กับครอบครัวของพวกเขาด้วย"
Comments