โป๊ปฟรังซิส: "ข้าพเจ้าขอโทษนิกายวัลเดเซ่ สำหรับการเบียดเบียนที่คาทอลิกเคยทำกับท่าน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวขอโทษคริสตจักรนิกายวัลเดเซ่ สำหรับทัศนคติและความประพฤติที่ไม่เป็นคริสตชนของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้ทำการเบียดเบียนข่มเหงพวกเขา ทรงย้ำ สิ่งที่คาทอลิกและวัลเดเซ่ทำร่วมกันได้ก็คือการประกาศพระนามของพระเยซูและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากร่วมกัน

Photo: L'Osservatore Romano

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังคริสตจักรวัลเดเซ่ (โปรเตสแตนท์) เมืองตูริน ประเทศอิตาลี เพื่อพบปะสมาชิกของคริสตจักรวัลเดเซ่กว่า 30,000 คน โดยการเยือนครั้งนี้ ทำให้พระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่เสด็จมาเยือนโบสถ์ของคริสตจักรวัลเดเซ่

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "ความเป็นหนึ่งเดียวกันคือผลของพระจิต แต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมด โชคร้ายที่ความแตกต่างนี้ไม่ได้รับการยอมรับและมันยังเป็นต้นเหตุให้เกิดความรุนแรงและการทะเลาะกัน ทั้งที่เราอุทิศตนให้กับความเชื่อเดียวกัน

"ประวัติศาสตร์นี้ให้ความทุกข์ระทมแก่เราผู้ซึ่งสวดภาวนาขอพระหรรษทานเพื่อให้เกิดการตระหนักว่า เราทุกคนเป็นคนบาปและต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่น ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอร้องพวกท่าน โปรดให้อภัยต่อทัศนคติและความประพฤติที่ไม่เป็นคริสตชนของพระศาสนจักรคาทอลิก ที่ได้ทำการเบียดเบียนข่มเหงคริสตจักรวัลเดเซ่ด้วย

"ก้าวต่อไปสำหรับพวกเราคือความกล้าหาญที่จะเดินหน้าไปบนหนทางเดียวกัน หนึ่งในพื้นที่ที่เปิดกว้างและเป็นไปได้สำหรับคาทอลิกและวัลเดเซ่ก็คือการประกาศพระนามของพระเยซูร่วมกัน ส่วนอีกสิ่งที่เราทำได้ร่วมกันก็คือการรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยผู้ยากไร้ ช่วยคนป่วย และช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย

"ความแตกต่างระหว่างคาทอลิกและวัลเดเซ่ยังคงดำรงอยู่ต่อไปในทางจริยธรรมและมนุษยศาสตร์ สิ่งนี้ไม่ควรกีดกันเราจากการแสวงหาความร่วมมือ ถ้าเราเดินร่วมทางกัน พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตร่วมกันได้ในทุกมุมที่เราขัดแย้งกัน" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบนิกายวัลเดเซ่

Comments