โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าอัครสังฆราชไม่ดำเนินชีวิตตามที่เทศน์สอน ชีวิตเขาจะไม่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าพระอัครสังฆราชไม่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตนเทศน์สอน ชีวิตของเขาจะไม่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเหมือนนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ พระอัครสังฆราชต้องเป็นบุรุษแห่งการภาวนาและสนองตอบต่อเสียงเรียกแห่งความเชื่อ

ช่วงสายวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของกรุงโรม พร้อมมอบ "ปัลลิอุม" ให้กับพระอัครสังฆราช 46 องค์ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อรอบปีที่ผ่านมา มิสซานี้ พระสังฆราช จอห์น ซิซิอูลาส ผู้แทนพระศาสนจักรออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ก็มาร่วมพิธีในในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกันด้วย

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันความกล้าหาญของอัครสาวกทั้งสองท่านซึ่งถูกเบียดเบียนข่มเหงอย่างหนักจากผู้คุมกฏในยุคนั้น พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า อัครสาวกทั้งสองเป็นเหมือนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในยุคนี้ซึ่งตกเป็นเหยื่อของการเบียดเบียนอย่างโหดร้าย ป่าเถื่อน และยากจนเกินจะเข้าใจได้ในหลายภาคส่วนของโลก

พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิด 3 ประการให้กับบรรดาพระอัครสังฆราชใหม่ ใจความว่า "เรื่องแรก พวกท่านต้องเป็นบุรุษแห่งการภาวนาเหมือนอย่างกลุ่มคริสตชนยุคแรกเริ่ม ซึ่งเป็นพระศาสนจักรแห่งการภาวนา ส่งเสริมกัน ดำรงอยู่ด้วยกัน และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเสมอ การภาวนาคือการได้พบกับพระเจ้า ผู้ทรงไม่เคยปล่อยให้เราล้มลงหรือปล่อยให้เราอยู่อย่างเดียวดาย

"สอง พระอัครสังฆราชต้องสนองตอบต่อเสียงเรียกแห่งความเชื่อ ท่านต้องเชื่อแม้จะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากทุกอย่าง ต้องเชื่อว่า พระศาสนจักรยังคงมีชีวิตและบังเกิดผล

"สาม พระอัครสังฆราชต้องเป็นบุรุษแห่งประจักษ์พยาน ท่านต้องดำเนินชีวิตตามแบบคริสตชนหลายคนที่เป็นประจักษ์พยานตลอดช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร มันจะไม่มีการเป็นประจักษ์พยานใดๆ ถ้าปราศจากการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่เทศน์สอน" พระสันตะปาปา ตรัสสอน

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยพระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนาจากทุกคน เพื่อการเสด็จเยือนทวีปอเมริกาใต้ 3 ประเทศ ได้แก่ "เอกวาดอร์ – โบลิเวีย – ปารากวัย" ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฏาคม 2015 ด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

Read More: Vatican RadioComments