โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ให้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความรักของพระเจ้าแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ที่ดูเหมือนไร้ค่าให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้โลกได้ ทรงย้ำ คริสตชนควรพกพระวรสารเล่มเล็กๆ ติดกระเป๋าไว้เสมอ เพื่อจะได้อ่านและรำพึงทุกวัน พร้อมกันนี้ ทรงแจ้งการออกสมณสาส์นฉบับใหม่ "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนนี้ โดยสาระสำคัญจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสัตบุรุษกว่า 45,000 คน สวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้ พระเยซูทรงเปรียบอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด เมื่อหว่านลงไปในดิน มันจะเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่เมื่อเติบโตขึ้น มันจะกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตกว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โตจนนกในอากาศมาอาศัยอยู่ได้

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "อาศัยภาพลักษณ์ของอาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูตรัสกับเราเกี่ยวกับพลังของพระวาจาทรงชีวิต เราจะเห็นได้ว่า ความรักของพระเจ้าทรงแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ที่เรียบง่ายให้กลายเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับโลกได้ ดังนั้น พ่ออยากเตือนใจเราทุกคนว่า ขอให้เรานำพระวรสารเล่มเล็กๆ พกติดกระเป๋าอยู่เสมอ ขอให้อ่านพระวาจาของพระเจ้าทุกวัน เพราะพระวรสารคือพละกำลังที่จะทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเจริญเติบโตและงอกงามในตัวเรา

"เหนือสิ่งอื่นใด อุปมาในพระวรสารวันนี้ ยังสอนเราว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าคือของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้เรา แต่ของขวัญนี้ เรียกร้องเราให้ร่วมมือกัน แม้ว่า สิ่งที่เราได้ลงมือทำอาจจะดูเล็กน้อย เมื่อเทียบกับความซับซ้อนจากปัญหาต่างๆ ของโลก แต่ขอให้เราขอบคุณความรักของพระเจ้าที่ทรงหว่านความดีมาในเรา และมันก็เจริญเติบโตขึ้น เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาและสันติจะให้ผลผลิตกับเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ เราต้องขอบคุณธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสสอน

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงสมณสาส์นฉบับใหม่ของพระองค์ ซึ่งจะได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนนี้ สมณสาส์นนี้ พระสันตะปาปาทรงใช้ชื่อว่า "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" (Laudato Si) ซึ่งเป็นถ้อยคำที่นักบุญฟรังซิส อัสซีซี กล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้านั่นเอง

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "สมณสาส์นนี้มีจุดประสงค์เพื่อทุกคน กล่าวคือ ทุกคนต้องร่วมกันฟื้นฟูการดูแลเรื่องการทำลายธรรมชาติ ขอให้เราภาวนาเพื่อทุกคนจะได้รับสาระสำคัญที่สมณสาส์นนี้ต้องการจะสื่อออกไป เพื่อจะได้มีความรับผิดชอบต่อผืนแผ่นดินที่พระเจ้าทรงมอบความวางใจให้เราเป็นผู้ดูแล" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย


Comments