โป๊ปฟรังซิส: "ลูกเสือเป็นส่วนสำคัญในพระศาสนจักรคาทอลิก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ลูกเสือเป็นส่วนสำคัญในพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะการเป็นลูกเสือได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับสถาบันครอบครัว ผ่านทางการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ทรงสอน ลูกเสือต้องผสมผสานตัวเองเข้าไปกับแผนงานอภิบาลในพระศาสนจักร ที่สำคัญ อย่าปล่อยตัวเองเป็นแค่ "ตัวประกอบเล็กๆ" ในพิธีสำคัญๆ ในวันอาทิตย์หรืองานใหญ่ๆ เท่านั้นช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับลูกเสือคาทอลิกอิตาเลี่ยนกว่า 100,000 คน ที่มาเข้าเฝ้า ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปากล่าวกับพวกเขาว่า "ลูกเสือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกอิตาลี เพราะพวกท่านได้มอบสิ่งดีงามมากมายให้กับสถาบันครอบครัว รวมไปถึงการให้การศึกษาแก่บรรดาเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำกล่าวให้กำลังใจนี้ จะทำให้พวกท่านรู้สึกว่า ลูกเสือก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญยิ่งของกลุ่มคริสตชนด้วย

"การเป็นลูกเสือสามารถนำความศรัทธาแรงกล้าไปสู่การประกาศพระวรสาร และยังเปี่ยมด้วยความสามารถในการสร้างสะพานเชื่อมทุกคนในสังคมเข้าหากัน โดยผ่านทางการทำความดีและรับใช้ส่วนรวม

"พวกท่านมีกระแสเรียกในการผสมผสานตัวเองเข้าไปกับแผนงานอภิบาลในพระศาสนจักร เฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมิตรภาพแห่งการเคารพและร่วมมือกันในทุกระดับกับพระสังฆราชและบรรดาพระสงฆ์ รวมไปถึงสมาชิกทุกคนในพระศาสนจักร อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องกลายเป็นแค่เครื่องประดับในพิธีสำคัญๆ ในวันอาทิตย์ หรือพิธีสำคัญๆ อย่างอื่นเท่านั้น

"สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนเดินหน้าทำงานนี้ต่อไป ขอให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่หลากหลายและครบครันของการเป็นคริสตชน" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย


Comments