โป๊ปฟรังซิส: "พ่อถูกปลูกฝังตามวิถีซาเลเซียนตั้งแต่เด็ก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ชีวิตวัยเด็กมีความผูกพันกับคณะซาเลเซียนอย่างมาก เพราะบิดาและคุณย่าของพระองค์ปลูกฝังวิถีซาเลเซียนให้ตั้งแต่เด็กๆ ทรงกระตุ้นซาเลเซียน จงนำความชื่นชมยินดีและการศึกษาไปมอบให้เยาวชน เฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ตามท้องถนนและเยาวชนที่ตกงาน ทรงย้ำ ซาเลเซียนต้องกล้าเสี่ยงและทำงานเป็นรูปธรรม ถ้าเห็นปัญหาแล้ว จงคิดหาทางแก้พร้อมลงมือทำทันที

ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและให้โอวาทแก่สมาชิกคณะซาเลเซียนและซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ภายในมหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี โดยตอนเริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงวางช่อดอกไม้ที่หน้าหลุมศพของ "นักบุญจอห์น บอสโก" บิดาของเยาวชนด้วย

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับสมาชิกซาเลเซียนทุกคน พระองค์ทรงกล่าวสอนแบบสดๆ จากใจว่า "พ่อขอไม่พูดตามสิ่งที่เตรียมมาแล้วกัน เพราะมันดูทางการเกินไป! ขอพูดแบบออกมาจากใจนี่แหละ ดีที่สุดแล้ว (ทุกคนปรบมือชอบใจกันใหญ่)

"พ่ออยากแบ่งปันเรื่องราวในวัยเด็กของตัวพ่อเองให้พวกท่านฟังกัน ตอนเด็ก พ่อมีประสบการณ์มากมายกับคณะซาเลเซียน เพราะเมื่อบิดาของพ่ออพยพจากอิตาลีไปยังอาร์เจนตินา ท่านมีความวางใจต่อคณะซาเลเซียนเป็นอย่างมาก บิดาของพ่อจะไม่มีวันเข้าใจเรื่องราวของคณะซาเลเซียนเลย หากปราศจาก คุณย่ามาร์เกริต้า (เป็นคุณย่าของพระสันตะปาปา) คุณย่าคอยสอนและปลูกฝังทุกอย่างเกี่ยวกับวิถีซาเลเซียนให้กับบิดาของพ่อ พูดได้ว่า บิดาของพ่อฝึกพ่อตามวิถีซาเลเซียนเหมือนกับที่คุณย่าปลูกฝังให้บิดาของพ่อนั่นเอง

"พูดถึงเมืองตูริน เมืองนี้มีนักบุญจำนวนมาก พระเจ้าทรงมอบพันธกิจนี้ให้กับครอบครัวของชาวตูรินและชาวแคว้นเปียมอนเต้ก็ว่าได้

"ทุกวันนี้ อัตราการว่างงานของเยาวชนสูงมาก มันเหมือนกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยของ ดอน บอสโก พ่อจึงอยากเชิญชวนสมาชิกซาเลเซียน ได้โปรดนำความชื่นชมยินดีและการศึกษาไปมอบให้พวกเขา เฉพาะอย่างยิ่ง เด็กๆ ที่อยู่ตามท้องถนนจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างเร่งด่วน ซาเลเซียนต้องช่วยเหลือเยาวชนในการเรียนรู้ฝึกทักษะและอาชีพ ในวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ การมีงานทำถือเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆ

"กล่าวถึงท่านนักบุญจอห์น บอสโก ท่านมีความรักสีขาวอยู่ 3 อย่าง หนึ่งคือรักแม่พระ สอง รักศีลมหาสนิท และสาม รักพระสันตะปาปา พูดถึงความรักต่อแม่พระ ทุกวันนี้ เวลาได้ยินคาทอลิกคนไหนพูดว่าเราไม่รักแม่พระ เรื่องนี้ทำให้พ่อเศร้าใจมากๆ นะ ส่วนเรื่องความรักต่อพระสันตะปาปา นี่ไม่ใช่ความรักที่มีต่อตัวคนหนึ่งคน แต่มันหมายถึงความรักที่มีต่อนักบุญเปโตร เสมือนผู้แทนของพระเยซูและมีความรักต่อพระศาสนจักร

"สำหรับบทบาทของสตรีในพระศาสนจักร มีหลายคนถามพ่อบ่อยๆ ว่าจะส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มากขึ้นกว่านี้ได้ไหม พ่อตอบไปว่า 'แน่นอน แต่คุณคงไม่คิดไปถึงการแต่งตั้งสตรีเป็นหัวหน้าหน่วยงานในสันตะสำนักใช่ไหม' สตรีในพระศาสนจักรก็มีบทบาทหน้าที่เหมือนกัน สตรีสามารถมีหน้าที่ในพระศาสนจักรได้หลายทาง เหมือนอย่างที่แม่พระที่มีหน้าที่อยู่กับอัครสาวกในวันพระจิตเสด็จลงมา ถ้าหากอัครสาวกไม่มีแม่พระอยู่ในวันนั้น งานต่างๆ ก็ไม่สำเร็จไป พระเยซูทรงต้องการให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้แหละ

"สุดท้ายนี้ พ่อขอย้ำว่า ซาเลเซียนจำเป็นต้องกล้าเสี่ยง และต้องทำสิ่งต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม อาทิ เมื่อมองเห็นปัญหา เราต้องคิดถึงทางแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติทันที" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

หลังจากการกล่าวสอนสมาชิกซาเลเซียนจบลง พระสันตะปาปาได้เสด็จออกไปยังหน้ามหาวิหาร เพื่อทักทายบรรดาเยาวชนที่มารอรับเสด็จจำนวนมาก โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "ลูกๆ เยาวชนที่รัก อย่าลืมความร่าเริงเด็ดขาด นี่คือคุณสมบัติของการเป็นเยาวชน!"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบสมาชิกซาเลเซียน


Comments