โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพ่อแม่ลงมือทำร้ายกัน แผลนี้จะติดอยู่ในใจลูกไปตลอดกาล"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เวลาพ่อแม่มีปัญหากัน อย่าสะสมปัญหาโดยไม่แก้ไข เพราะถ้าบาดแผลความขัดแย้งนี้กรีดลึกลงไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นลงมือทำร้ายกัน สิ่งนี้จะกลายเป็นความทุกข์ที่ติดในใจของลูกไปตลอดกาล ทรงชี้ สามีภรรยาคือเนื้อเดียวกัน ถ้ามีแผลในใจเกิดขึ้น มันจะส่งผลไปที่ลูกโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

ช่วงสายวันพุธที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปายังคงเทศน์สอนเรื่องครอบครัว โดยเน้นเรื่องความขัดแย้งของพ่อแม่ และผลร้ายจะไปตกอยู่ที่ลูก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "พวกเราทราบดีว่า ทุกๆ ครอบครัวต้องทนทุกข์ระทมเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวทำร้ายกัน แทนที่เราจะมอบความรักให้กับคู่ชีวิตหรือลูกๆ เรากลับมาทำร้ายกันด้วยคำพูด การกระทำ หรือการเมินเฉยต่อกัน บางครั้ง พวกเราทำลายหรือลดคุณค่าของความรักลงไป

"การปิดบังความเจ็บปวดเหล่านี้ยิ่งจะทำให้บาดแผลนั้นลึกลงไปอีก และมันยังนำไปสู่การสร้างความโกรธและความขัดแย้งกันระหว่างคนรัก ถ้าบาดแผลเหล่านี้ลึกลงไปเรื่อยๆ และไม่ได้รับการเยียวยาแบบทันท่วงที ทุกอย่างจะแย่ลงและแปรเปลี่ยนเป็นการเป็นศัตรูกัน ทุกอย่างจะไปลงที่ลูกๆ เมื่อพ่อแม่ลงมือทำร้ายกัน จิตวิญญาณของลูกก็จะทุกข์ระทมและมันจะตราตรึงในจิตใจเขาไปตลอดกาล

"สามีภรรยาคือเนื้อเดียวกัน เมื่อเกิดบาดแผลทางจิตใจขึ้น มันก็ส่งผลร้ายไปที่ตัวลูก มันมีบางกรณีที่ต้องเกิดการแยกทางกันในครอบครัวชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางครั้งมันเป็นทางเลือกที่จำเป็นในแง่ศีลธรรม เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งนั้นรุนแรงเกินจะรักษาได้  มันนำไปสู่ความรุนแรงและการทำร้ายกัน

"โดยส่วนตัวแล้ว พ่อไม่ชอบปัญหาแบบนี้เลย แต่ถ้าใครก็ตามที่เกิดปัญหานี้ขึ้น พระศาสนจักรและผู้มีความเชื่อทุกคนจะต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาโดยด่วน เราต้องเป็นประจักษ์พยานและแบบอย่างในความรักความเมตตาตามสิ่งที่เราเชื่อ

"ขอให้เราภาวนาเพื่อครอบครัวทุกครอบครัวจะได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งและมีความรักกันอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา นอกจากนี้ ขอให้เราภาวนาเพื่อครอบครัวที่ประสบความยากลำบาก ขอให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคและบาดแผลนี้ได้ โดยไม่เกิดความรุนแรง ความแตกแยก และความขมขื่นใดๆ" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป


Comments