โป๊ปฟรังซิส: "ผู้อภิบาลตัวปลอมจะพูดมาก แต่ไร้ความสามารถในการฟังเสียงพระ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ผู้อภิบาลตัวปลอมจะพูดมากและอาจทำสิ่งดี แต่ไร้ความสามารถในการฟังเสียงของพระเจ้า เราต้องระวังคนแบบนี้เพราะการพูดแล้วทำ อาจเป็นแค่ภาพลวงตา ทรงยก "บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" เป็นแบบอย่างของผู้อภิบาลที่พูดน้อย แต่ฟังเสียงพระเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติอย่างมากมาย งานอภิบาลของท่านจึงไม่พบกับความล้มเหลวเลยช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วจะได้เข้าสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาต่างหากที่จะได้เข้าสวรรค์ แม้หลายคนจะพูดว่าเขาประกาศพระนามพระเจ้าและขับไล่ปีศาจในนามของพระองค์ แต่เมื่อถึงวันนั้น พระเยซูจะตรัสกับเขาว่า "เราไม่รู้จักท่านทั้งหลาย ท่านผู้ทำความชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "พระวรสารวันนี้ทำให้พ่ออยากแบ่งปันองค์ประกอบ 3 ประการที่จะชี้วัดการเป็นผู้อภิบาลที่ดีซึ่งคริสตชนจะยอมรับในอำนาจและความสม่ำเสมอของเขา สามสิ่งที่ว่านี้คือวาจา การกระทำ และความสามารถในการรับฟัง

"ในพระวรสารวันนี้ ประชาชนต่างพิศวงในคำสอนของพระเยซู เพราะพระองค์ทรงสอนเขาอย่างผู้มีอำนาจ ไม่ได้สอนแบบธรรมาจารย์ ทุกวันนี้สัตบุรุษรู้ว่า เมื่อพระสังฆราช พระสงฆ์ ครูคำสอน หรือคริสตชนคนใดคนหนึ่งมีความคงเส้นคงวา(ในการปฏิบัติตนตามที่พระเยซูสอน) ความประพฤตินั้นก็ได้มอบอำนาจให้แก่เขา พระเยซูทรงตักเตือนบรรดาศิษย์ด้วยว่า จงระวังประกาศกตัวปลอม

"ประกาศกตัวปลอมพูด ทำ แต่ทัศนคติอีกอย่างนั้นขาดหายไป สิ่งที่หายไปนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานมาก นั่นคือความสามารถในการรับฟัง อย่างไรก็ตาม การพูดและทำยังไม่เพียงพอ เพราะมันสามารถเป็นภาพลวงตาได้ สิ่งที่พระเยซูทรงคาดหวังจากเราก็คือการรับฟังและนำสิ่งนั้นไปปฏิบัติ พระองค์จึงสอนว่า 'คนที่ฟังเราและปฏิบัติตามก็เหมือนคนที่สร้างบ้านอยู่บนหิน' แต่กับประกาศกตัวปลอม พวกเขาไม่ฟังอย่างตั้งใจ หรือไม่ก็ล้มเหลวที่จะนำไปปฏิบัติ เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาก็เป็นพวกสร้างบนอยู่บนทราย

"เมื่อพระเยซูเตือนประชาชนให้ระวังประกาศกตัวปลอม พระองค์ตรัสว่า 'ท่านจะรู้จักเขาได้จากผลงานของเขา' (มธ 7:11) พวกเราก็เช่นกัน เราดูคนพวกนี้ได้จากทัศนคติ จากวาจา จากสิ่งที่เขาพูด เขาอาจทำดี แต่เขาไม่เปิดใจให้กับพระวาจาของพระเจ้า เขาไม่ฟังเสียงของพระองค์ พวกเขากลัวความเงียบแห่งพระวาจาของพระเจ้า คนพวกนี้คือคริสตชนจอมปลอม! เป็นผู้อภิบาลตัวปลอม! ใช่ มันเป็นความจริงว่า พวกเขาทำสิ่งดีๆ แต่พวกเขาไม่สร้างบ้านอยู่บนหิน (ไม่ฟังและปฏิบัติตามพระวาจา) เมื่อปราศจากการรับฟังและปฏิบัติตามพระวาจา เขาไม่สามารถเทศน์สอน ไม่สามารถสร้างสิ่งใดๆ แม้พวกเขาจะเสแสร้งทำแบบนั้นก็ตาม แต่ในฉากสุดท้าย ทุกสิ่งจะพังทลายลงมา

"นี่แหละคือพวกผู้อภิบาลตัวปลอม พวกผู้อภิบาลฝั่งจิตตารมณ์ทางโลก หรือจะเป็นพวกคริสตชนจิตตารมณ์ทางโลกก็ด้วย คนพวกนี้พูดมากเกินไป พวกเขากลัวความเงียบ พวกเขากลัวมากไป พวกเขาจึงไม่สามารถไขว่คว้าสิ่งที่เขาได้ยิน พวกเขาชอบเสียงของตัวเองเท่านั้น จึงไม่สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้เลย

"พ่อจึงอยากย้ำอีกครั้งว่า คนที่พูดและทำอย่างเดียว ยังไม่ใช่ประกาศกที่แท้จริง เขาไม่ใช่คริสตชนที่แท้จริง และสุดท้าย ทุกสิ่งที่เขาทำจะพังทลายลงมา เพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนศิลาแห่งความรักของพระเจ้า ดูในพระศาสนจักรของเราซิ มีพระสังฆราชดีๆ พระสงฆ์ดีๆ และคริสตชนดีๆ มากมายขนาดไหนี่ฟังและปฏิบัติตามจากสิ่งที่ตนได้ยิน!

"แบบอย่างชัดเจนของยุคนี้ที่พ่ออยากแบ่งปันก็คือคุณแม่เทเรเซาแห่งกัลกัตต้า ท่านไม่พูดมาก แต่ท่านมีความสามารถในการรับฟังความเงียบ ฟังแล้วลงมือปฏิบัติอย่างมากๆ พันธกิจของท่านไม่เคยล้มเหลวเลย นี่คือแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของคนที่รู้จักฟังและทำตามสิ่งที่ตนเองได้ยิน เพราะนี่คือความวางใจและเป็นความเข้มแข็งที่ตั้งอยู่บนศิลาแห่งความรักของพระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย


Comments