โป๊ปฟรังซิส: "ความโลภคือจุดเริ่มต้นของการโกงและสงคราม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความโลภคือจุดเริ่มต้นของการโกงและสงครามทุกรูปแบบ ความโลภทำให้เราหลงคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญและทำให้เราหยิ่งยะโส ทรงชี้ ไม่ง่ายที่จะเป็นผู้บริหารที่ซื่อสัตย์ในบ้านเมืองหรือองค์กรต่างๆ เพราะมีการประจญล่อลวงจากความโลภในอำนาจและการต้องเป็นคนสำคัญตลอดเวลา สิ่งนี้ไม่ต่างอะไรจาก "การเล่นกับไฟ" 


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า "อย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติบนสวรรค์เถิด"

พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบ่งปันว่า "มีอันตรายมากมายที่เกิดจากความโลภและความทะเยอทะยานของมนุษย์ ความเลวร้ายเหล่านี้จบลงด้วยการคดโกงและหัวใจของเราก็ตกเป็นทาสของมัน การสะสมความร่ำรวยเพื่อตัวเอง สุดท้ายแล้ว ความร่ำรวยไม่ได้ให้หลักประกันที่มั่นคงแก่เรา ในทางตรงกันข้าม มันลดทอนศักดิ์ศรีของเรา นี่คือสิ่งที่เกิดในครอบครัว หลายครอบครัวต้องแตกแยกเพราะเรื่องแบบนี้ ความทะเยอทะยาน(ที่ฝักใฝ่แต่ความร่ำรวย)แบบนี้นี่แหละที่ทำลายและโกงทุกสิ่ง นี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามทุกรูปแบบ

"ทุกวันนี้ มันมีสงครามมากมายในโลกของเรา เพราะความโลภอำนาจและกระหายความร่ำรวย พวกเราสามารถคิดถึงสงครามในจิตใจของเราได้ก่อนเลย พระเจ้าตรัสว่า 'จงระวังและรักษาตัวให้พ้นจากความโลกทุกชนิด' ความโลภทำให้เราเตลิดไปข้างหน้า ถลำลึกมากขึ้นเรื่อยๆ มันเหมือนกับการเปิดประตูออกและความหยิ่งยะโสก็เข้ามา มันคือการเชื่อว่าตนเองเป็นคนสำคัญ ตนเองเป็นคนทรงอำนาจ และตอนจบ ความหยิ่งยะโสความทะนงตนก็เข้ามาหาเรา ความเลวร้ายแบบนี้นี่แหละที่มาจากพวกมัน สิ่งเหล่านี้คืบคลานเข้ามาหาเรา แต่สิ่งแรกที่เข้ามาก่อนใครก็คือความโลภ มันคือความต้องการจะสะสมความร่ำรวย

"มันไม่ง่ายเลยนะสำหรับพวกนักบริหาร นักปกครอง นักการเมืองที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ความดี และคนที่ทำอย่างซื่อสัตย์นี่แหละที่จะได้รับการตระหนักว่าเป็นนักบุญ นี่คือเรื่องจริง พระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่มั่งคั่งและใช้ความร่ำรวยของตนเพื่อคุณงามความดีและก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน ไม่ใช่เกิดประโยชน์กับตัวเขาคนเดียว

"และมันไม่ง่ายอีกเช่นกันที่จะเป็นนักบริหารหรือนักปกครองที่ซื่อสัตย์ เพราะมันมีการประจญล่อลวงจากความโลภตลอดเวลา มันมีการประจญล่อลวงว่าเราต้องเป็นคนสำคัญ โลกสอนเราเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และมันนำเราให้เดินไปบนถนนสายนี้ เราต้องคิดถึงผู้อื่นและตระหนักว่าสิ่งที่เรามีนั้น จะทำประโยชน์ให้ใครได้บ้าง แต่ถ้าเราเป็นนักบริหารหรือนักปกครอง แล้วเราใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราเพื่อคุณงามความดี การทำแบบนี้จะให้เราหลุดพ้นจากบาป มันจะทำให้เราเป็นนักบุญ

"เรื่องแบบนี้มันยากนะ มันเหมือนกับการเล่นกับไฟ หลายคนสงบจิตใจของตนด้วยการทำบุญให้ทานและให้สิ่งที่พวกเขามีเหลืออยู่ให้กับคนอื่น แต่กับนักบริหารนักปกครอง งานของพวกเขาคือกอบโกยทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อตัวเอง และอะไรที่เหลือๆ ค่อยให้คนอื่น มันเป็นเรื่องดีที่จะสะสมความร่ำรวย มันเป็นเรื่องดีที่จะสะสมทรัพย์สมบัติ แต่มันควรจะเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าเหมือนกับขุมทรัพย์ในสวรรค์ สิ่งนี้แหละที่พวกเราควรจะเก็บสะสมอย่างแท้จริง" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย


Comments