Posts

Showing posts from January, 2015

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนเฉยชาที่ลืมรักแรกกับพระเยซู"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าคิดว่าพระเจ้าช่วยเราให้รอดจากบาปคนเดียว แต่พระองค์ช่วยประชากรทุกคนของพระองค์"

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อต้องกล้าเสียเวลาเล่นกับลูก กล้าเสียเวลาอยู่กับลูก"

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องสวดขอพระเจ้าให้เรารู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์"

โป๊ปฟรังซิส: "สตรีมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องกล้ายอมรับและรับฟังความแตกต่างของคนอื่น"

โป๊ปฟรังซิส: "เป็นเรื่องแย่ที่คริสตชนยังคงแตกแยกกัน"

บทวิเคราะห์: อีกไม่นาน จะมี "สมณกระทรวงเพื่อฆราวาสและครอบครัว และ สมณกระทรวงเพื่อยุติธรรมและสันติ"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นหนึ่งเดียวกันแบบผิวเผินในศาสนสัมพันธ์ เพราะนี่คือการหนีปัญหา"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าไม่กลับใจ ไม่ภาวนา ไม่ดำเนินชีวิตตามพระวรสาร ก็ไม่มีเอกภาพในกลุ่มคริสตชน"

โป๊ปฟรังซิส: "คาร์ดินัลใหม่ต้องสุภาพถ่อมตน - อย่าจัดงานฉลองใหญ่โตเกินไป"

โป๊ปฟรังซิส: "การแก้บาปไม่ใช่การตัดสินลงโทษ"

โป๊ปฟรังซิส: "ความรอดจากบาปคือสิ่งสำคัญสุดที่พระเยซูมอบให้กับเรา"

โป๊ปฟรังซิสแบ่งปันความประทับใจจากการเยือนเอเชีย

โป๊ปฟรังซิส: "มีลูกมากไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือพ่อแม่มีความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงหรือเปล่า"

ฟาติมาสาร: บทสรุปพระสันตะปาปาเยือนเอเชีย (25 ม.ค. 2015)

โป๊ปฟรังซิสถวายมิสซามีคนร่วม 6 ล้านคน - สถิติคนมาร่วมมากสุดในประวัติศาสตร์

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนอย่าทำตัวเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพ แต่ทำประโยชน์ให้สังคมไม่เป็น"

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่ทอดทิ้งเรา แม้เราจะเจอเรื่องเลวร้ายสุดในชีวิต"

โป๊ปฟรังซิส: "ภัยที่คุกคามครอบครัว ก็เป็นภัยที่คุกคามสังคม"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเรานำความยากจนออกจากพระวรสาร เราจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่พระเยซูสอนได้เลย"