Posts

Showing posts from January, 2015

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนเฉยชาที่ลืมรักแรกกับพระเยซู"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน อย่าเป็นคริสตชนเฉยชา เพราะคนเหล่านี้ได้สูญเสียความทรงจำแห่งรักแรกกับพระเยซูและสูญเสียความหวังที่มีต่อพระองค์ไปหมดแล้ว ทรงยอมรับ มันเศร้าและน่าเจ็บใจจริงๆ ที่เห็นคริสตชนเฉยชาจำนวนมาก เดินไปหาพระเยซูเพียงแค่ครึ่งทาง แล้วก็ล้มเลิกที่จะเดินต่อ ทั้งๆ ที่พวกเขาได้พบรักแรกกับพระองค์แล้วด้วย ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู (ฮบ 10:32-39) นักบุญเปาโลได้เชิญชวนทุกคนให้ระลึกถึงวันในอดีตที่เราได้สู้ทนความทุกข์ทรมานมากมายหลังได้รับความสว่างของพระคริสตเจ้า เพราะบางครั้ง เราถูกประจานให้อับอายและถูกข่มเหงอย่างเปิดเผย กระนั้น เราต้องพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำเหน็จในพระสัญญาของพระองค์ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "เมื่อวันที่เราได้พบกับพระเยซู เราต้องไม่ลืมเลือนวันดังกล่าวเด็ดขาด เพราะนี่คือวันแห่งความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่ของความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งดีงาม นอกเหนือไปจากความทรงจำที่ว่านี้ จงอย่าสูญเส

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าคิดว่าพระเจ้าช่วยเราให้รอดจากบาปคนเดียว แต่พระองค์ช่วยประชากรทุกคนของพระองค์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติ อย่าคิดแปรรูปความรอดจากบาปให้เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว อย่าคิดทำตัวเป็น "คริสตชนสิทธิพิเศษในพระศาสนจักร" เพราะความรอดที่พระเจ้าให้ พระองค์มอบให้ประชากรทุกคนของพระองค์ ไม่ได้ให้เป็นพิเศษกับใครคนใดคนหนึ่ง ทรงชี้ พวกที่ชอบเหยียดหยามคนอื่นไม่ได้ดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูต้องการ ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับความจำเป็นในการติดตามพระเยซูตามแนวทางที่พระองค์ทรงต้องการ และอย่าได้กระทำการแปรรูปความเชื่อในพระเจ้าให้เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว พระสันตะปาปา ตรัสว่า "มันเป็นความจริงที่ว่า พระเยซูทรงช่วยเราทุกคนให้รอดพ้นจากบาป และนี่คือความรอดของเราแต่ละคน เราได้รับการช่วยให้รอดจากบาปอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงมองมาที่เรา พระองค์ทรงประทานชีวิตให้เรา พระเจ้าทรงเปิดประตูต้อนรับเรา ชีวิตใหม่นี้มีเพื่อเรา เราแต่ละคนสามารถกล่าวได้ว่า '(ความรอดนี้)สำหรับตัวเรา' แต่นี่คือภัยอันตรายของการหลงลืมไปว่าพระเจ้าทรงช่วยเราแต่ละค

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อต้องกล้าเสียเวลาเล่นกับลูก กล้าเสียเวลาอยู่กับลูก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คนเป็นพ่อต้องรู้จักหาเวลาเล่นกับลูกๆ ต้องกล้าเสียเวลาไปกับการอยู่กับลูกของตน เพราะนี่คือการส่งมอบความรับผิดชอบและเครื่องนำทางชีวิตให้กับลูกของตน ทรงชี้ สังคมยุคนี้ประสบวิกฤติของความเป็นพ่อ เพราะพ่อหลายคนไม่มีเวลาให้ลูก ลูกจึงกลายเป็นเหมือนเด็กกำพร้าและต้องอยู่แบบไร้จุดหมายเวลาเผชิญปัญหา ช่วงสายวันพุธที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนและพบกับสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงกลับมาเน้นเรื่องครอบครัวอีกครั้ง โดยเน้นหนักที่ "บทบาทและหน้าที่ของผู้เป็นพ่อ" พระสันตะปาปา ตรัสว่า "คำว่า พ่อ เป็นคำสากล ทุกคนรู้จักหมด คำนี้บอกถึงความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่เป็นความจริงและมีประวัติความเป็นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ "อย่างไรก็ตาม น่าเศร้าที่ในสังคมยุคใหม่ พวกเรากำลังประสบกับวิกฤติของความเป็นพ่อ ในอดีต มันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ปกติที่จะรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของพ่อเสมือนหนึ่งผู้มีอำนาจและในเวลาเดียวกันยังเป็นความอดทนอดกลั้น แต่ทุกวันนี้ พวกเรากลับสัมผัสได้ถึงความไม่มั

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องสวดขอพระเจ้าให้เรารู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องสวดขอพระเจ้าให้เรารู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ และสวดเพื่อให้เราอยากทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้แต่พระเยซูยังเคยถูกปีศาจมาล่อลวงไม่ให้ทำตามพระประสงค์ของพระบิดา ทรงย้ำ ลองถามตัวเองซิว่า เราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะเรากลัวพระองค์หรือเปล่า ช่วงเช้าวันอังคารที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู (ฮบ 10:1-10) ซึ่งเป็นเรื่องการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดา พระสันตะปาปาจึงแบ่งปันว่า หนึ่งในเสาหลักของความเชื่อคือการนบนอบเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า นี่คือเส้นทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนแต่ละคน พระสันตะปาปา ตรัสว่า "การเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าเริ่มตั้งแต่ในสวนเอเดนที่อาดัมล้มเหลวที่จะเชื่อฟังพระเจ้า การไม่นบนอบเชื่อฟังนี้ได้นำความชั่วร้ายมาสู่มนุษยชาติทั้งมวล บาปก็เป็นผลจากการไม่นบนอบเชื่อฟังพระเจ้าและไม่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าทรงสอนเราด้วยหนทางใหม่ หนทางนี้เริ่มด้วยพ

โป๊ปฟรังซิส: "สตรีมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยกย่องบทบาทของสตรีในพระศาสนจักรเป็นคนสำคัญในการส่งมอบความเชื่อจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ทรงแบ่งปัน เคยสงสัยว่า ทำไมต้องเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความเชื่อในพระเจ้า ที่สุดแล้ว คำตอบคือผู้ที่นำพระเยซูมาหาเราก็เป็นผู้หญิงนั่นเอง ทรงถาม ทุกวันนี้ บรรดาสตรีตระหนักถึงบทบาทที่ตนจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดความเชื่อกันบ้างหรือยัง ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี (2 ทธ 1:1-8) นักบุญเปาโลกล่าวว่า ท่านระลึกถึงทิโมธีในคำภาวนาเสมอ เฉพาะอย่างยิ่ง ระลึกถึงความเชื่อที่ทิโมธีได้รับจาก "โลอิส" ผู้เป็นยาย และ "ยูนิส" ผู้เป็นมารดา พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "นักบุญเปาโลเตือนใจทิโมธีเกี่ยวกับความเชื่อแท้จริงของเขาว่า เขาได้รับจากพระจิตโดยผ่านทางคุณแม่และคุณยายของตน ทั้งคุณแม่และคุณยายคือคนที่ถ่ายทอดความเชื่อนี้ให้กับทิโมธี "ความเชื่อคือของขวัญ(จากพระเจ้า) มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนรู้เรื่องความเชื่อในพระเจ้

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องกล้ายอมรับและรับฟังความแตกต่างของคนอื่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องกล้าปฏิสัมพันธ์กับทุกคน กล้ารับฟังและยอมรับความแตกต่างของคนอื่น เหมือนที่พระเยซูทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรียที่ชาวยิวมองว่าเป็นคนบาป ทรงย้ำ เอกภาพในกลุ่มคริสตชนไม่ได้เกิดจากการหารือทางเทวศาสตร์ แต่มันเกิดจากการแบ่งปันความชื่นชมยินดีที่เราได้พบกับพระเยซูให้คนอื่นๆ ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม งานนี้ ยังมีผู้แทนของพระศาสนจักรคาทอลิกออโธด็อกซ์, แองกลิกัน, ลูเธอรัน, เมโธดิสต์ และเอแวนจิลิคั่ล มาร่วมพิธี โดยช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาและผู้แทนพระศาสนจักรต่างๆ ได้ร่วมกันไปภาวนาหน้าหลุมศพของนักบุญเปาโลด้วย หัวข้อของสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ประจำปี 2015 มีว่า "ขอน้ำให้เราดื่มสักหน่อยเถิด" (จอห์น 4:7) ซึ่งเป็นพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียที่มาตักน้ำที่บ่อน้ำ พระวรสารตอนนี้ พระเยซูทรงพูดคุยกับชาวสะมาเรีย ซึ่งชาวยิวมองว่าเป็นคนต่างศาสนาและแตกต่างจากพวกตน กระนั้น พระสันตะปาปาท

โป๊ปฟรังซิส: "เป็นเรื่องแย่ที่คริสตชนยังคงแตกแยกกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน เป็นเรื่องเศร้าที่ยังเห็นคริสตชนแตกแยกกัน ทั้งที่พระเยซูต้องการให้ศิษย์ของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวเรียกร้องการเจรจาสันติภาพในยูเครน หลังเกิดการสู้รบอีกครั้งจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคน ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมจำนวนมาก โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งปี 2015 จัดภายใต้หัวข้อ "ขอน้ำเราดื่มสักหน่อยเถิด" (จอห์น 4:7) พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "ความปรารถนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของบรรดาศิษย์ของพระเยซู คือส่วนหนึ่งของการกระหายน้ำของเรา แต่มันไม่ใช่น้ำดื่ม เพราะเหนือสิ่งอื่นใด ความกระหายของเราคือชีวิตที่ครบครัน ชีวิตที่เป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปและความตาย "พระเยซูทรงเติมเต็มพระสัญญาของพระเจ้า เพราะมันเป็นพระองค์เองที่ประทานพระจิต ซึ่งเป็นน้ำทรงชีวิตที่ดับความกระหายของหัวใจที่กระสับกระส่ายของเรา ดับความหิวกระหายต่อชีวิต เสรีภาพ และ

บทวิเคราะห์: อีกไม่นาน จะมี "สมณกระทรวงเพื่อฆราวาสและครอบครัว และ สมณกระทรวงเพื่อยุติธรรมและสันติ"

Image
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา (วันที่พระสันตะปาปาขึ้นเครื่องบินออกจากฟิลิปปินส์ กลับอิตาลี) วาติกันได้ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่ประจำสังฆมณฑลฟาเอนซ่า-โมดิเญียน่า ประเทศอิตาลี สังฆมณฑลนี้ เป็นสังฆมณฑลเล็กๆ แต่พระสังฆราชใหม่นั้น ชื่อเสียงไม่ได้เล็กตามสังฆมณฑล พระสังฆราชใหม่ของสังฆมณฑลนี้ มีชื่อว่า "พระสังฆราช มาริโอ โตโซ่" (คณะซาเลเซียน) ซึ่งก่อนจะถูกแต่งตั้ง ท่านเป็นเลขาธิการของสมณสภาเพื่อยุติธรรมและสันติ ทำหน้าที่ในสมณสภานี้ตั้งแต่ปี 2009 อีกหนึ่งผลงานเด่นๆ ของพระสังฆราชท่านนี้คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ร่างสมณสาส์น "ความรักในความจริง" (Caritas in Veritate) ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงออกไว้ ที่บอกว่า การแต่งตั้งนี้สำคัญ เพราะนี่จะเป็นหนึ่งใน "จุดเริ่มต้นแรกๆ" ของการปฏิรูปโรมันคูเรียในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เพราะนี่คือการ "ส่งพระสังฆราชกลับไปอยู่กับฝูงแกะ" และโปรดจับตาดูให้ดี อีกไม่กี่วันนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส จะประกาศโครงสร้างใหม่ในสันตะสำนัก ด้วยการ "เพิ่ม สมณกระทรวงใหม่" อีก 2 สมณกระทรวง

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นหนึ่งเดียวกันแบบผิวเผินในศาสนสัมพันธ์ เพราะนี่คือการหนีปัญหา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน ระวังการเสวนาศาสนสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันแบบผิวเผิน เพราะการเสวนาแบบไร้อัตลักษณ์ความเชื่อ ไม่ต่างจากการตอบโอเค เพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาและมันยังเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วย ทรงชี้ ยาถอนพิษที่ทรงประสิทธิภาพสุดเกี่ยวกับความรุนแรงที่นำศาสนามาอ้าง ก็คือ การให้การศึกษาและการยอมรับความแตกต่างของความเชื่อ ช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกของสถาบันอราบิกและอิสลามศึกษาในสันตะสำนัก ที่มาเข้าเฝ้า โอกาสครบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเสวนาศาสนสัมพันธ์ นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังแบ่งปันเรื่องวิถีปฏิบัติในการรับฟังผู้อื่นว่า ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ เพราะนี่คือการตระหนักถึงคุณค่าของผู้อื่นและยังเป็นการช่วยกระจายแสงสว่างที่ตั้งอยู่บนการแบ่งปันความเชื่อด้วย พระสันตะปาปา ตรัสว่า "หัวใจของงานทุกอย่างคือความแน่วแน่ในอัตลักษณ์ของตนเอง นี่คือสิ่งจำเป็น เพื่อที่พวกเราจะได้เจริญเติบโตในความรู้ไปด้วยกัน" พระสันตะปาปายังเตือ

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าไม่กลับใจ ไม่ภาวนา ไม่ดำเนินชีวิตตามพระวรสาร ก็ไม่มีเอกภาพในกลุ่มคริสตชน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเผยแก่น 3 ประการของความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน ได้แก่ มันจะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าไม่มีการกลับใจ ถ้าไม่มีการสวดภาวนา และไม่มีการดำเนินชีวิตตามหลักพระวรสาร ทรงยกย่องบรรดานักบวชชายหญิงที่สวดภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน เป็นเหมือน "อารามที่มองไม่เห็น" บนโลกนี้  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับชีวิตนักบวชและการแสวงหาเอกภาพในกลุ่มคริสตชน ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน การสัมมนานี้จัดเป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23-25 มกราคม 2015 โดยวันปิดพิธี ทุกคนจะเข้าร่วมงานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนและปีแห่งนักบวช ซึ่งพระสันตะปาปาจะเป็นประธานในพิธีนี้ ณ มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคมด้วย ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปา ตรัสกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน พระองค์ทรงกล่าวแบบสั้นๆ ว่า "มีเงื่อนไข 3 อย่างที่เป็นแก่นของการแสวงหาเอกภาพในกลุ่มคริสตชน ได้แก่ หนึ่ง มันไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าไม่มีการกลับใจ ซึ่งการกลับใจนี้รวมถึงการยกโทษและการขอโทษ "สอง มันไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ

โป๊ปฟรังซิส: "คาร์ดินัลใหม่ต้องสุภาพถ่อมตน - อย่าจัดงานฉลองใหญ่โตเกินไป"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำพระคาร์ดินัลใหม่ ต้องสุภาพถ่อมตน การเป็นพระคาร์ดินัลไม่ใช่รางวัลหรือจุดสูงสุดในหน้าที่สงฆ์ ทรงเตือนสติ อย่าจัดงานฉลองตำแหน่งพระคาร์ดินัลแบบใหญ่โตเกินเหตุ เพราะถ้าทำแบบนั้น จิตตารมย์ทางโลกจะครอบงำและมอมเมาเรา ยิ่งกว่าการดื่มเหล้าทั้งๆ ที่ท้องว่างด้วยซ้ำ ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ของสถานีวิทยุวาติกัน ได้รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงส่งจดหมายไปถึงพระอัครสังฆราช 20 คน ที่กำลังจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลใหม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ โดยจดหมายดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงเขียนและลงนามตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศรายชื่อพระคาร์ดินัลใหม่ จดหมายดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงเน้นว่า พระคาร์ดินัลใหม่จะได้รับการเฉลิมฉลองและต้อนรับอย่างสมเกียรติจากบรรดาคนรอบข้าง แต่พระคาร์ดินัลใหม่ต้องระลึกเสมอว่า การเฉลิมฉลองดังกล่าว ต้องไม่ยิ่งใหญ่จนเกินความจำเป็น พระสันตะปาปาทรงระบุว่า "คริสตชนชื่นชมยินดีและรู้ถึงวิธีการที่จะเฉลิมฉลอง จงตอบรับการเฉลิมฉลองนี้ด้วยความสุภาพถ่อมตน จงทำแต่เพียงนี้ในงานเฉลิมฉลอง เพื่อที่มันจะไม่มีก

โป๊ปฟรังซิส: "การแก้บาปไม่ใช่การตัดสินลงโทษ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การแก้บาปไม่ใช่การตัดสินลงโทษ แต่นี่คือการได้พบกับพระเจ้า ผู้ทรงพร้อมให้อภัยในทุกบาปผิดที่เราได้ทำ ทรงชี้ อย่ากลัวที่จะไปแก้บาป เราไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้พระเจ้าจากบาปที่ทำให้พระองค์เสียใจ เพราะพระเยซูทรงจ่ายค่าเสียหายแทนเราทุกคน ด้วยการรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนว่า พระเจ้าให้อภัยเราโดยไม่มีข้อแม้ เราไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเวลาที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา เพราะค่าเสียหายที่เราทำให้พระเจ้าเสียใจนั้น พระเยซูทรงชดใช้ให้เราแล้วด้วยการรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนว่า "อันดับแรก พระเจ้าทรงให้อภัยเราเสมอ พระเจ้าไม่เคยเหนื่อนกับสิ่งนี้(การให้อภัยมนุษย์) มันเป็นพวกเราต่างหากที่เหนื่อยกับการวอนขออภัยโทษจากพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่เคยเหนื่อยเลยที่จะยกโทษให้พวกเรา เมื่อนักบุญเปโตรถามพระเยซูว่า 'เราต้องยกโทษกี่ครั้ง ... เจ็ดครั้งใช่ไหม' พระเยซูตรัสตอบว่า 'ไม่ใช่ เราต้องย

โป๊ปฟรังซิส: "ความรอดจากบาปคือสิ่งสำคัญสุดที่พระเยซูมอบให้กับเรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ สิ่งสำคัญสุดที่พระเยซูทรงทำให้เราเห็นคือการช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป ส่วนเรื่องอื่นๆ อาทิ การรักษาให้หายจากโรคร้าย ก็สำคัญ แต่ไม่ใช่สำคัญที่สุด ทรงชี้ ประชาชนเบื่อวิธีการเทศน์สอนของพวกธรรมาจารย์ เพราะมันไม่ไปสัมผัสจิตใจพวกเขา และยังเอาภาระไปให้ผู้คนต้องแบกรับแทนตัวเอง ผิดกับพระเยซูที่สอนไปสัมผัสใจทุกคน ประชาชนจึงอยากเข้ามาหาพระองค์ ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก จนผู้ป่วยโรคต่างๆ พยายามเบียดเสียดเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ และเมื่อปีศาจเห็นพระเยซู ก็ตะโกนออกมาว่า "ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า" (มก: 3:7-12) พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "ประชากรของพระเจ้ามองพระเจ้าคือความหวังของพวกเขา เพราะวิถีที่พระองค์ทรงกระทำและสั่งสอน มันสัมผัสหัวใจของพวกเขา และนี่คือฤทธานุภาพแห่งพระวาจาของพระเจ้า ประชาชนสัมผัสได้และมองเห็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าได้รับการเติมเต็มอยู่ในพระเยซู เพราะพระเยซูคือความหวังของพวกเขา "

โป๊ปฟรังซิสแบ่งปันความประทับใจจากการเยือนเอเชีย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันความประทับใจจากการเยือนเอเชีย โดยชี้ประทับใจการร่วมงานศาสนสัมพันธ์ที่ศรีลังกา เพราะนี่คืองานที่จัดเพื่อสร้างสันติให้สังคมอย่างแท้จริง ส่วนที่ฟิลิปปินส์ พระองค์ชื่นชมความเชื่อของชาวเมืองตั๊กโลบันที่ถูกไต้ฝุ่นพัดถล่ม แต่พวกเขาก็ไม่หวั่นไหวในพระเจ้า ส่วนการพบกับเยาวชน พระสันตะปาปาทรงขอร้องพวกเขาให้ปฏิเสธการโกงทุกรูปแบบ เพราะเหยื่อของความโกงก็คือคนยากจนทุกคน ช่วงสายวันพุธที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 13,000 คน ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ หอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความประทับใจจากการเสด็จเยือนเอเชียให้แก่ทุกคนได้ทราบโดยพร้อมกัน พระสันตะปาปาทรงเล่าว่า การมาเยือนเอเชียครั้งนี้ พระองค์มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมาก ไม่ว่าจะเป็นการได้ร่วมงานเสวนาศาสนสัมพันธ์ที่ศรีลังกา ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสันติภาพและการสร้างสังคมให้สามัคคีกันอย่างแท้จริง นอกจากนี้ พระองค์ยังประทับใจที่ได้ถวายมิสซาสถาปนา "นักบุญโจเซฟ วาซ" นักบุญองค์แรกของศรีลังกาด้วย ในส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานานในสังค

โป๊ปฟรังซิส: "มีลูกมากไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือพ่อแม่มีความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงหรือเปล่า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินกลับจากฟิลิปปินส์ ด้วยการชี้ว่า การมีลูกมากไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือพ่อแม่มีความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงลูกหรือเปล่า ทรงเตือนสติเรื่องการรับสินบนในพระศาสนจักร พร้อมย้ำ "นักบุญเป็นคนบาป แต่นักบุญไม่เป็นคนโกง" ทรงยืนยัน ยอมรับทฤษฎีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ก่อนจะแสดงความเห็นอะไรออกไป เราต้องอย่ายั่วยุความเชื่อและต้องรอบคอบด้วย  ระหว่างเที่ยวบินกลับจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มายัง กรุงโรม ประเทศอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์พิเศษแบบเป็นกันเองแก่บรรดาผู้สื่อข่าวที่ตามเสด็จเยือนทวีปเอเชีย การสัมภาษณ์นี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ประเด็นสำคัญของบทสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้ สิ่งที่พระสันตะปาปาเรียนรู้จากฟิลิปปินส์ พระสันตะปาปา: "การแสดงออกไง! พ่อคล้อยไปกับการแสดงออกของชาวฟิลิปปินส์ พวกเขาไม่ได้แสดงออกด้วยอากัปกิริยาแบบทางการ แต่มันเป็นการแสดงออกที่มาจากหัวใจ (จังหวะนี้ พระสันตะปาปาพูด พร้อมน้ำตาคลอ) ความเชื่อ ความรัก ครอบครัว และอนาคต ทั้งหมดนี้คือการแสดงออกที่พ่ออุ้มลูกให้สูงเหนือหัว เพื่อให้พระสันตะปาป

ฟาติมาสาร: บทสรุปพระสันตะปาปาเยือนเอเชีย (25 ม.ค. 2015)

Image
เชื่อว่า หลายท่านได้ติดตามข่าวพระสันตะปาปาเยือนเอเชีย (ศรีลังกาและฟิลิปปินส์) จากสถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชนสายต่างๆ กันไปแล้ว ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่สื่อมวลชนไทยให้ความสนใจกับพระสันตะปาปามากขนาดนี้ อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ทุกท่านติดตามจากสำนักข่าวทั่วไป อาจจะไม่ “เจาะลึก” เท่าไหร่ ดังนั้น ผมขอสรุปทุกอย่างแบบละเอียด เพื่อให้สมกับการเป็น POPE REPORT ตามรายละเอียดนี้เลย การเยือนเอเชียของพระสันตะปาปา มีวัตถุประสงค์แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน พระสันตะปาปามาศรีลังกา เพื่อสถาปนานักบุญโจเซฟ วาซ และให้กำลังใจกระบวนการคืนดีกันของคนในชาติ หลังจากต้องเผชิญปัญหาความขัดแย้งและสงครามในประเทศมาหลายสิบปี ส่วนฟิลิปปินส์ จุดประสงค์หลักของการมาเยือนคือการไปเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ซึ่งพัดถล่มฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้ว ดังนั้น เราน่าจะเห็นวัตถุประสงค์ของการมาเยือนเอเชียครั้งนี้ ได้ชัดขึ้นจากการสรุปนี้ เราต้องชนะความชั่วด้วยความดี – ต้องปลูกฝังคุณธรรมในการให้อภัยกัน นี่คือบทสอนแรกในการมาเยือนศรีลังกา พระสันตะปาปาตรัสเรื่องนี้ในพิธีต้อนรับ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีว่า “มันเป็นโศกนาฏกรรมในโลกของเราท

โป๊ปฟรังซิสถวายมิสซามีคนร่วม 6 ล้านคน - สถิติคนมาร่วมมากสุดในประวัติศาสตร์

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาปิดการเยือนฟิลิปปินส์ ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 6 ล้านคน โดยเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ด้วย ทรงย้ำชาวฟิลิปปินส์ ปีศาจคือบิดาของการโกหก มันทำให้เราไขว้เขวออกจากพระเจ้า ทรงหวังเห็นฟิลิปปินส์ปกป้องสถาบันครอบครัวและส่งเสริมเยาวชน พร้อมมองเด็กๆ ทุกคนว่าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาปิดการเยือนฟิลิปปินส์ ณ สวนสาธารณะลูเนต้า กรุงมะนิลา ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 6 ล้านคน โดยนี่เป็นมิสซาพระสันตะปาปาที่มีสัตบุรุษมาร่วมมากสุดในประวัติศาสตร์ (สถิติเดิมก็เกิดที่สวนสาธารณะลูเนต้าแห่งนี้ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนในปี 1995 ครั้งนั้น มีคนมาร่วม 5 ล้านคน) นอกจากนั้น วันนี้ ยังเป็นวันพิเศษของพระศาสนจักรคาทอลิกในฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นวันฉลองพระรูปพระกุมารเยซู หรือ "ซานโต นีโน่" (Santo Niño) อีกด้วย ในส่วนของบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนท่ามกลางสายฝนเป็นภาษาอังกฤษ ใจความว่า "ตลอดระยะเวลาของการมาเยือนนี้ พ่อได้ฟังพว

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนอย่าทำตัวเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพ แต่ทำประโยชน์ให้สังคมไม่เป็น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเยาวชน อย่าทำตัวเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพในชีวิต แต่กลับไม่รู้วิธีใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ทรงชี้ โลกทุกวันนี้ สูญเสียความสามารถในการร้องไห้ให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทรงหวังเห็นเยาวชนเรียนรู้พระวรสารจากคนยากจนและเด็กกำพร้า เพราะพวกเขาสอนสิ่งล้ำค่าให้เราได้เยอะจริงๆ ทรงชี้ให้คิด บางครั้งเราเป็นผู้ให้ แต่เราไม่หัดเรียนรู้วิธีที่จะเป็น "ผู้รับ" ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จมาพบและให้โอวาทแก่บรรดาเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัยซานโต โทมัส กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยในสันตะสำนักด้วย หลังจากพระสันตะปาปานำภาวนาเปิดพิธี ช่วงแรกก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของบรรดาเยาวชนที่เคยเป็นอดีตเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่ตามท้องถนนมาก่อน จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวตอบกับพวกเขา พร้อมทั้งเทศน์สอนเยาวชนกว่า 25,000 คนที่รอรับฟังโอวาทจากพระองค์ โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแจ้งทุกคนว่า พระองค์ตัดสินใจจะพูดแบบสดๆ จากใจ โดยไม่ใช้อ่านตามสคริปท์ที่เตรียมมา ทำให้ทุกคนปรบมือชอบใจกันใหญ่

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่ทอดทิ้งเรา แม้เราจะเจอเรื่องเลวร้ายสุดในชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสวมเสื้อกันฝนและถวายมิสซาท่ามกลางพายุไต้ฝุ่นระดับ 2 พร้อมทรงให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนว่า พระเจ้าไม่ทอดทิ้งทุกคน แม้ตอนนี้เราจะไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องเป็นเราที่เจอเรื่องสุดเลวร้ายแบบนี้ ทรงย้ำ เวลาเจอเรื่องร้ายสุดในชีวิต ขอให้เราร้องหาแม่พระ และคำว่า "แม่" จะเป็นคำเดียวที่เราพูดออกมา เวลาที่เราเจ็บหนักสุดในชีวิต ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากกรุงมะนิลา เพื่อไปถวายมิสซาท่ามกลางพายุไต้ฝุ่น "ระดับ 2" ที่เมืองตั๊กโลบัน ประเทศฟิลิปปินส์ มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสวม "เสื้อกันฝน" และตากฝนถวายมิสซา นอกจากนี้ มิสซานี้ ยังถวายเพื่อเป็นขอพรพระเจ้าให้กับผู้รอดชีวิตจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (โยลันดา) ที่พัดกระหน่ำฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วด้วย มิสซานี้ จัดว่าเป็นมิสซาที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมาก เพราะพื้นที่ใช้จัดมิสซาเคยเป็นที่ถูกพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดถล่ม นอกจากนี้ สัตบุรุษกว่า 500,000 คนที่มาร่วมมิสซา ก็ต้องนอนตากพายุฝนทั้งคืน เพื่อรอร่วมมิสซากับพระสันตะปาปา ส่วนพ

โป๊ปฟรังซิส: "ภัยที่คุกคามครอบครัว ก็เป็นภัยที่คุกคามสังคม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ภัยใดที่คุกคามครอบครัว ก็เป็นภัยที่คุกคามสังคมด้วยเช่นกัน ทรงเผย พระองค์มีรูปนักบุญโยเซฟนอนหลับอยู่ที่ห้องทำงาน เวลาที่มีปัญหาหนักใจ พระองค์จะจดใส่กระดาษแล้วไปวางไว้ใต้รูปนักบุญโยเซฟนอนหลับ เผื่อนักบุญโยเซฟจะนำไปฝันเหมือนตอนที่ทูตสวรรค์มาเข้าฝันให้พาพระกุมารหนีไปอียิปต์  ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบกับครอบครัวคาทอลิกชาวฟิลิปปินส์ ภายในศูนย์ประชุมเอเชีย อารีน่า กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ งานนี้ ผู้ร่วมงานมีทั้งครอบครัวทั่วไป และครอบครัวที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินด้วย สำหรับบทสอนที่พระสันตะปาปากล่าวกับทุกคน เป็นอีกครั้งที่พระสันตะปาปาสลับการเทศน์ระหว่าง "ภาษาอังกฤษ" กับ "ภาษาสแปนิช" ซึ่งเป็นภาษาแม่ของพระองค์ (เป็นการพูดแบบไม่ได้อ่านตามสคริปท์ที่ทรงเตรียมไว้) พระสันตะปาปาทรงให้เหตุผลว่า ภาษาอังกฤษของพระองค์แย่มาก ดังนั้น พระองค์ขอพูดภาษาสแปนิช เพราะอยากพูดให้มัน "ออกมาจากใจ" และพระองค์จะมีล่ามมาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกคนฟังอีกที พระสันตะปาปา ตรัสว่า "บทอ่านที่เราได้ฟังเมื่อครู่น

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเรานำความยากจนออกจากพระวรสาร เราจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่พระเยซูสอนได้เลย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำพระสงฆ์และนักบวช ความยากจนคือหัวใจของพระวรสาร ถ้าเรานำความยากไร้ออกไปจากพระวรสาร พวกเราจะไม่สามารถเข้าใจสารทั้งหมดของพระเยซูคริสต์ได้เลย ทรงเตือน ถ้าพระสงฆ์และนักบวชปฏิเสธพระหรรษทานแห่งการคืนดี เราจะไม่มีวันประกาศพระวรสารได้เลย ทรงกระตุ้นพระสงฆ์และนักบวชให้ออกไปช่วยเหลือเยาวชนที่กำลังประสบปัญหาในชีวิต จงทำตัวเป็นเพื่อนของเขา เพื่อให้เขาสัมผัสได้ว่า พระศาสนจักรคือเพื่อนในยามที่เขาประสบปัญหา ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาพร้อมกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชาวฟิลิปปินส์ ภายในอาสนวิหารแม่พระคอนเซ็ปชัญ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมิสซานี้ จำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธีแค่ 2,000 คน เนื่องจากพื้นที่มีจำกัด ดังนั้น ผู้ร่วมพิธีจึงมีแต่พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชาวฟิลิปปินส์เท่านั้น สำหรับบทเทศน์ในพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงข้อความจากพระวรสารที่พระเยซูทรงถามบรรดาศิษย์ว่า "ท่านรักเราไหม ... ถ้ารัก จงเลี้ยงดูแกะของเรา" แต่ว่า พระสันตะปาปาทรงพูดคำว่า "ท่านรักเราไหม" แล้วทรงทิ้งช