Posts

Showing posts from July, 2013

โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำคริสตชนต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต เพราะเมื่อใดที่เราไม่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง แต่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งของทุกสิ่ง เมื่อนั้นชีวิตจะหลงทางไปทันที พร้อมกันนี้ ทรงตั้งคำถาม “เราควรถามตัวเองว่า ตอนนี้ เราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับพระเจ้าบ้างหรือยัง ถ้ายัง คิดบ้างไหมว่า จะทำอะไรเพื่อพระองค์” ช่วงเช้าวันพุธที่ 31 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังวัดพระเยซู ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคณะเยสุอิต เพื่อถวายมิสซาโอกาสวันระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา ผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า : - วันนี้ พ่ออยากแบ่งปันข้อคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) การให้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นศูนย์กลางในพันธกิจของเราชาวเยสุอิต , 2) การปล่อยตัวเองให้พระเจ้านำทางเพื่อจะได้รับใช้พระองค์ และ 3) การตระหนักถึงความน่าละอายในข้อจำกัดของตัวเองและบาปของตัวเรา - เรื่องแรก การให้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นศูนย์กลางในพันธกิจของเราชาวเยสุอิต … อักษรย่อของเยสุอิตคือ IHS ซึ่งย่อมาจาก “ Jesus, the Saviour of Mankind - พระเยซู พระผ

โป๊ปฟรังซิส: "วันสถาปนานักบุญจอห์น ที่ 23 และ จอห์น ปอล ที่ 2 ไม่น่าจะจัดทันปี 2013"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบกันเองหลายเรื่อง ไล่ตั้งแต่การปฏิรูปโรมันคูเรียและธนาคารวาติกัน ทรงย้ำว่า เราไม่ควรกีดกันและแบ่งแยก "เกย์" ออกจากสังคม แต่ควรให้เกียรติพวกเขา กระนั้นปัญหาจริงๆคือพวกพระสงฆ์ที่เป็นเกย์มากกว่า ทรงชี้พระศาสนจักรต้องให้เกียรติสตรีมากกว่านี้ ตอนท้าย ทรงเผย วันสถาปนา "นักบุญจอห์น ที่ 23" และ "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2" ไม่น่าจะจัดปีนี้ แต่น่าจะเป็นเดือนเมษายน 2014  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์แก่บรรดาผู้สื่อข่าวระหว่างเที่ยวบินกลับจากนครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล กลับมายังกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยบรรยากาศเป็นไปแบบสนุกสนานและพระสันตะปาปาทรงให้เวลานักข่าวถึง 80 นาทีเลยทีเดียวในการพูดคุยกับพวกเขา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ พระองค์เพิ่งจะตรัสว่า "ไม่ชอบให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เพราะไม่ชอบบรรยากาศที่เหมือนต้องเดินเข้ากรงสิงโตให้นักข่าวเชือด" ในส่วนคำถามต่างๆนั้น มีดังนั้นต่อไปนี้ - นักข่าวถามทูลถามว่า "พระองค์จะมีแนวทางอย่างไรกับการปฏิรูปธนาคารวาติกัน"  - พระสันตะปาปาตร

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูไม่เคยถามเราว่า ว่างพอจะไปประกาศพระวรสารไหม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถวายมิสซาปิดงานเยาวชนโลก พร้อมให้ข้อคิด "พระเยซูไม่เคยถามเราว่า เราว่างพอไหมที่จะประกาศพระวรสาร" แต่พระองค์ทรงสั่งอย่างจริงจังว่า "จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา" ทรงย้ำ เมื่อเราประกาศพระนามของพระเยซู พระองค์จะนำทางและเคียงข้างเรา นอกจากนี้ ทรงย้ำพระสงฆ์ "จงเคียงข้างเยาวชนเวลาที่เขาประกาศพระวรสาร" ตอนท้าย ทรงประกาศให้ "เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์" เป็นเจ้าภาพงานเยาวชนโลกครั้งต่อไปในปี 2016 ด้วย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาปิดงานชุมนุมเยาวชนโลก ครั้งที่ 28 ณ ชายหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ เจอเนโร ประเทศบราซิล ท่ามกลางเยาวชนที่มาร่วมกว่า 3.5 ล้านคน ขณะที่บรรดาพระสังฆราชที่มาร่วมถวายมิสซามีประมาณ 1,500 องค์ ส่วนพระสงฆ์ร่วมถวายมิสซามีประมาณ 12,000 องค์ ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนเยาวชน ใจความว่า: - "จงไปสั่งสอนนานาชาติมาเป็นศิษย์ติดตามเรา" อาศัยพระวาจานี้ พระเยซูทรงกำลังตรัสประโยคดังกล่าวกับเราแต่ละคน มันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากที่เกิดในงานเยาวช

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนอย่าทำตัวเป็นคริสตชนพาร์ตไทม์ อย่าเป็นคริสตชนของปลอมทำเหมือน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติเยาวชน อย่าทำตัวเป็น "คริสตชนพาร์ตไทม์" อย่าทำตัวเป็นคริสตชนของปลอมทำเหมือนเด็ดขาด ทรงเปรียบ เยาวชนคือนักกีฬาของพระเยซู ถ้าจะออกไปประกาศพระวรสารเพื่อให้ทุกคนมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ เราต้องหมั่นฝึกซ้อมให้ฟิตที่จะลงสนามอยู่เสมอ ตอนท้าย ทรงให้กำลังใจเยาวชนกล้าตอบ YES กับพระเจ้าเหมือนที่แม่พระแสดงให้เห็น สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีคืนตื่นเฝ้างานเยาวชนโลก ท่ามกลางเยาวชนที่มาร่วมกว่า 3 ล้านคน ณ ชายหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยพิธีการนั้น เริ่มต้นด้วยการแสดงของบรรดาเยาวชน ก่อนจะตามด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของตัวแทนเยาวชน การให้โอวาทสอนจากพระสันตะปาปา และปิดท้ายด้วยการอวยพรศีลมหาสนิท ในส่วนของบทเทศน์สอนเยาวชนซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของคืนตื่นเฝ้า พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ลูกๆเยาวชนที่รัก คืนนี้ พวกเรามาร่วมกันรำลึกเรื่องราวของนักบุญฟรานซิส อัสซีซี กันนะ ระหว่างที่อยู่เบื้องหน้าไม้กางเขน นักบุญฟรานซิส ได้ยินพระเยซูตรัสกับท่านว่า "ฟรานซิส จงออกไปซ่อมแซมบ้านของเรา" นักบุญฟร

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรต้องเลิกใช้ภาษายากๆในการสื่อสารกับสัตบุรุษ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ หนึ่งในเหตุผลที่คาทอลิกทิ้งพระศาสนจักรไปเพราะเราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง เราใช้ภาษาที่ยากเกินที่คนธรรมดาจะเข้าใจ ทรงกระตุ้น พระศาสนจักรห้ามเฉื่อยชาและอย่าทำตัวออกห่างจากสัตบุรุษ เพราะถ้าเป็นแบบนั้น คนจะมองพระศาสนจักรเป็นวัตถุโบราณล้าสมัย ทรงเตือน พระสังฆราชต้องเลิกขี้บ่น เลิกทำท่าทีเหมือนฟังสัตบุรุษ แต่จงลงมือทำงานให้บังเกิดผลจะดีกว่า ตอนท้าย ทรงขอร้องพระสังฆราช อย่าจำกัดบทบาทสตรีในพระศาสนจักร เพราะถ้าขาดพวกสตรีในพระศาสนจักร งานต่างๆจะไม่บังเกิดผล ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับบรรดาพระสังฆราชชาวบราซิลทั่วประเทศกว่า 300 องค์ ภายในหอประชุมจอห์น ปอล ที่ 2 อาสนวิหารนักบุญเซบาสเตียน นครริโอ เดอ จาเนโร ทั้งนี้ก่อนอาหาร พระสันตะปาปาทรงกล่าวให้โอวาทบรรดาพระสังฆราชและอธิบายถึงพันธกิจที่พระองค์จะเน้นย้ำตลอดสมณสมัยการปกครอง ซึ่งถือได้ว่า เป็นการเทศน์สอนที่ "ยาว" ที่สุดในสมณสมัยของพระองค์ก็ว่าได้ พระดำรัสสอนดังกล่าว มีใจความว่า: - บรรดาพี่น้องพระสังฆราชชาวบราซิลที่รั

โป๊ปฟรังซิส: "ปัญหาทุกอย่างควรแก้ด้วยการพูดคุยกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ปัญหาทุกอย่างควรแก้ด้วยการพูดคุยกัน เพราะถ้าไม่เจรจากันดีๆ ทุกอย่างจะไปลงด้วยการประท้วงและความรุนแรงเหมือนอย่างที่เห็นกันในบราซิล  ช่วงสายวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังโรงละครกรุงริโอ เดอ จาเนโร เพื่อพบและให้โอวาทบรรดาผู้นำเศรษฐกิจและสังคมของบราซิล นอกจากนี้ ยังมีชนเผ่าต่างๆของบราซิลมาร่วมเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคนนั้น มีใจความว่า: - วันนี้ พ่ออยากเน้นย้ำความสำคัญของการหันหน้าพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหา มันจำเป็นมากๆในยุคนี้ที่เราต้องพูดคุยเพื่อหาทางออก เราต้องแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งๆหน้า มิฉะนั้น ทุกอย่างจะไปจบลงด้วยการประท้วงและความรุนแรงดังที่เราเห็นกันมาแล้วในการประท้วงครั้งใหญ่ในบราซิล - บรรดาผู้มีอำนาจในสังคม ทั้งผู้นำการเมือง การทูต วัฒนธรรม ศาสนา สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อการสร้างอนาคตของบราซิล ไม่ว่าจะยังไง พ่อก็อยากให้ทุกคนทุกฝ่ายพูดคุยกัน เพราะถนนสายนี้ เรายังต้องเดินร่วมกันไปอีกนาน - พวกเราที่เป็นผ

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชและพระสงฆ์ต้องไม่เก็บตัว แต่จงออกไปประกาศพระวรสารและช่วยเหลือเยาวชน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ให้ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับงานอภิบาล อย่ามัวแต่เก็บตัวเงียบในเขตของตัวเอง เพราะยังมีคนอีกมากที่รอคอยพระวรสาร เฉพาะอย่างยิ่งพวกคนที่ทิ้งวัด ทรงย้ำ หน้าที่พระสังฆราชและพระสงฆ์คือช่วยเหลือเยาวชนในการประกาศพระวรสารและเป็นธรรมทูตของพระเยซู พร้อมชี้ การอภิบาลจะบังเกิดผลได้ ไม่ใช่ด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือการประชุมสัมมนา แต่ต้องเกิดจากความเชื่อต่อพระเยซูคริสต์ ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาซึ่งจัดให้กับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชาวบราซิล ภายในอาสนวิหารนักบุญเซบาสเตียน นครริโอ เดอ จาเนโร ท่ามกลางผู้มาร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - วันนี้ เรามาที่นี่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าและมายืนยันอีกครั้งถึงความปรารถนาของเราที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ วันนี้ พ่อจึงอยากแบ่งปัน 3 สิ่งกับพวกท่าน นั่นคือ 1) เราถูกเรียกจากพระเจ้า, 2) เราถูกเรียกมาเพื่อประกาศพระวรสาร และ 3) เราถูกเรียกมาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการพบกัน - เรื่องแรก เ

โป๊ปฟรังซิส: "พวกลูกจะเลือกเป็นเหมือนใคร ระหว่าง ปิลาโต, ซิมอน ชาวไซรีน และแม่พระ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงตั้งคำถามกับเยาวชนให้คิด "ระหว่างทางกางเขน พวกลูกจะเลือกเป็นเหมือนใคร ระหว่าง ปิลาโต, ซิมอน ชาวไซรีน และแม่พระ" ถ้าเป็นเหมือน "ปิลาโต" ก็เป็นพวกไม่มีความกล้าช่วยเหลือพระเยซู ถ้าเป็น "ซิมอน ชาวไซรีน" ก็คือคนที่พร้อมช่วยพระเยซู ส่วนถ้าเลือกเป็น "แม่พระ" เราก็คือคนที่พร้อมเดินตามพระเยซูจนวาระสุดท้าย ช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำเยาวชนกว่า 1.5 ล้านคน เดินรูป 14 ภาคประจำงานเยาวชนโลก ณ ริมหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยการแสดงประกอบการเดินรูปครั้งนี้ จัดในรูปแบบเน้นย้ำหน้าที่ของเยาวชนในการประกาศพระวรสาร, กลับใจ, เสริมสร้างกระแสเรียก และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม ในส่วนบทแบ่งปันของพระสันตะปาปา หลังการเดินรูป พระองค์ตรัสว่า: - วันนี้ ทั้งพระสันตะปาปาและเยาวชนได้เดินทางมายังชาดหาดโคปาคาบาน่า เพื่อร่วมทางเดินพระมหาทรมานและความรักไปกับพระเยซู - วันนี้อีกเช่นกัน พ่อมีคำถามที่หวังว่ามันจะดังก้องในจิตใจของพวกลูกทุกคน นั่นคือ 1)

โป๊ปฟรังซิส: "ปู่ย่าตายายมีความสำคัญมากต่อครอบครัว"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยกย่อง "ปู่ย่า-ตายาย" ของทุกครอบครัว เพราะนี่คือผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และสติปัญญาให้กับครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นเยาวชนให้เกียรติปู่ย่าตายายด้วย ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ บ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยก่อนจะมานำภาวนา พระสันตะปาปาได้เสด็จไปโปรดศีลอภัยบาปให้กับบรรดาเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก พร้อมทั้งเสด็จไปพบกับบรรดาเยาวชนผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อให้กำลังใจพวกเขาด้วย ในส่วนพระดำรัสแบ่งปันของการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว มีว่า: - การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่สวยสดงดงามและเป็นที่แพร่หลายกันอย่างมาก นี่คือบทภาวนาที่เรียบง่าย ซึ่งเราจะสวด 3 เวลาใน 1 วัน นั่นคือ เวลาเช้า เที่ยง และพระอาทิตย์ตกดิน พ่อจึงอยากเชิญชวนทุกคนสวดบทนี้ไปพร้อมๆกับบทวันทามารีอา เพราะมันเป็นการเตือนใจเราถึงเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก นั่นคือ การที่พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพการเป็นมนุษย์ - วันนี้ พระศาสนจ

โป๊ปฟรังซิส: "จงให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนเยาวชน "จงให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต" แล้วพระองค์จะเปลี่ยนเราไม่ให้ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่จะทำให้เรารู้จักภาษาแห่งความรักเมตตาและรับใช้ทุกคน ทรงแนะ เยาวชนต้องใส่ความเชื่อ ความหวัง และความรักลงไปในการดำเนินชีวิตด้วย นอกจากนี้ ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราช "อย่าทำตัวเศร้าโศก" แต่ต้องทำตัวเปี่ยมสุขเหมือนเยาวชน ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบและเทศน์สอนเยาวชนกว่า 1.5 ล้านคนท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาอย่างหนัก ระหว่างพิธีต้อนรับพระสันตะปาปาอย่างเป็นทางการ ณ ชายหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยเหตุการณนี้ นับเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปากับเหล่าเยาวชนได้พบกันครั้งแรกแบบเป็นทางการ ช่วงเริ่มต้นพิธีที่พระสันตะปาปาเสด็จมาถึง พระองค์ทรงทักทายเยาวชนว่า: - สวัสดีตอนเย็นลูกๆที่รักทุกคน พ่อได้เห็นความงดงามของพระพักตร์อันเยาว์วัยในตัวพวกลูกทุกคน พ่อเปี่ยมด้วยความยินดีจริงๆ พ่อยังจำงานเยาวชนโลกครั้งแรกของพ่อได้เป็นอย่างดี มันเกิดในปี 1987 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทำตัวเป็นตัวถ่วงการทำความดี แต่จงช่วยคนจนและตั้งใจประกาศพระวรสาร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้นชาวบ้านในชุมชนแออัดวาร์กินญ่า "จงรักษาความเชื่อ เรื่องแย่ๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และคนก็กลับตัวกลับใจได้เช่นกัน" ทรงขอร้องบรรดาผู้มีอำนาจในบ้านเมือง อย่าเหน็ดเหนื่อยกับการสร้างความยุติธรรม นอกจากนี้ ทรงเตือนสติ "อย่าเป็นตัวถ่วงการทำความดี แต่จงเดินหน้าช่วยเหลือคนจนและประกาศพระวรสาร" ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมชาวบ้านกว่า 20,000 คน ในชุมชนแออัดวาร์กินญ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ถูกจัดว่าอันตรายที่สุดในนครริโอ เดอ จาเนโร เพราะอัตราคนติดยาเสพติดและตกงานในชุมชนนี้สูงมาก บรรยากาศของวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น ชาวบ้านพร้อมใจยืนกางร่มตากฝน เพื่อจะได้ใกล้ชิดพระสันตะปาปาผู้ตั้งใจจะมาหาพวกเขาโดยเฉพาะ ในส่วนพระดำรัสของพระสันตะปาปาที่มีต่อชาวบ้าน พระองค์ตรัสว่า: - เช้าวันนี้ พ่อมาที่นี่เพราะพ่ออยากจะมาเคาะประตูบ้านทุกคน พ่อมาเพื่อกล่าวสวัสดียามเช้า พ่อมาเพื่อชวนพวกท่านดื่มกาแฟและพูดคุยกันแบบเพื่อนสนิทมิตรสหาย - สิ่งที่พ่อได้พบในวันนี้ก็คือ การเชิญชวนสมาชิกในชุมชนมาต้อนรับ

โป๊ปฟรังซิสตำหนิรัฐบาลหลายชาติในอเมริกาใต้แก้ปัญหายาเสพติดไม่ตรงจุด

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงตำหนิรัฐบาลหลายๆประเทศในอเมริกาใต้ที่แก้ปัญหาพลเมืองติดยาเสพติด ด้วยการอนุญาตให้ทุกคนสามารถใช้ยาทุกชนิดได้อย่างเสรี เพราะนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดสุดๆ ทางแก้ที่ถูกคือต้องเร่งสร้างความยุติธรรมในสังคมและก้าวเดินไปกับพวกเขาเวลาเจอความทุกข์ พร้อมกันนี้ ทรงประณามพ่อค้ายาเสพติดว่าทำตัวไม่ต่างจาก "นายหน้าแห่งความตาย" ตอนท้าย ทรงชื่นชมคณะฟรานซิสกันที่ดูแลโรงพยาบาลรักษาผู้ติดยาว่า สะท้อนถึงเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีได้อย่างชัดเจน ช่วงเย็นวันพุธที่ 25 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปเปิดศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลนักบุญฟรานซิส อัสซีซี ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะภราดาฟรานซิสกัน นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงทักทายเยาวชนที่เคยรับการบำบัดยาเสพติดด้วย ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคนที่โรงพยาบาลนักบุญฟรานซิส อัสซีซี มีใจความว่าดังนี้: - โรงพยาบาลแห่งนี้ ถือเป็นสักการะสถานของความทุกข์ทรมานตามประสามนุษย์ บรรดาผู้ป่วยที่รัก พวกท่านคือพระกายของพระคริสตเจ้า ท่านเป็นเหมือนคนโรคเรื้อนที่ได้รับการสวมกอดจากโรงพยาบาลท

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนคือเครื่องจักรที่ทรงพลานุภาพสำหรับพระศาสนจักรและสังคม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ เยาวชนคือเครื่องจักรที่ทรงพลานุภาพสุดๆสำหรับพระศาสนจักรและสังคม ทรงย้ำ คริสตชนต้องมองโลกแง่ดีเสมอ และใบหน้าต้องยิ้มแย้ม ห้ามทำหน้าซึมเศร้าเด็ดขาด เพราะการเป็นคริสตชนคือผู้เปี่ยมด้วยความยินดีในพระคริสตเจ้า ตอนท้าย ทรงขอร้องสัตบุรุษ "สวดให้พ่อด้วยนะ พ่อต้องการคำภาวนามากๆ"  ช่วงเช้าวันพุธที่ 24 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซา ณ สักการะสถานแม่พระคอนเซ็ปชัญ อปาเรชิด้า ประเทศบราซิล ท่ามกลางสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธีท่ามกลางสายฝน (สักการะสถานแห่งนี้ดูแลโดยสงฆ์คณะพระมหาไถ่) ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนว่า: - มันมีความสุขมากเพียงใดที่พ่อได้มายังบ้านของแม่พระของชาวบราซิลทุกๆคน นั่นคือ สักการะสถานแม่พระแห่งอปาเรชิด้า หนึ่งวันให้หลังจากที่พ่อได้รับเลือกให้เป็น "พระสังฆราชแห่งกรุงโรม" พ่อได้ไปที่มหาวิหารซานตา มารีอา มาจจอเร่ เพื่อถวายพันธกิจผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรไว้ในความดูแลของแม่พระ และวันนี้ พ่อมาที่นี่ เพื่อวอนขอแม่พระพระมารดาของเรา สำหรับความสำ

โป๊ปฟรังซิส: "ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าไปเคาะประตูหัวใจของชาวบราซิลด้วยความสุภาพ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกล่าวด้วยความสุภาพ "ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าไปเคาะประตูหัวใจของชาวบราซิลด้วยความสุภาพ และขออนุญาตที่จะมาเยือนและใช้ชีวิตอยู่ในบราซิล 1 สัปดาห์" นอกจากนี้ ทรงย้ำ เยาวชนต้องอย่ากลัวที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซู ส่วนพวกคนรุ่นเก่าก็ต้องรู้จักช่วยเหลือเยาวชนด้วย ขณะเดียวกัน มีการเก็บกู้ระเบิดที่สักการะสถานแม่พระแห่งอปาเรชิด้า ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลเป็นไปอย่างสงบ ทางด้าน "รถเฟียตพระสันตะปาปา" ขับออกนอกเส้นทางเสด็จตามคำสั่งของพระสันตะปาปาที่ต้องการทักทายประชาชนทุกคน ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินนานาชาตินครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 28 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนที่พระสันตะปาปาเสด็จมาถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจของบราซิลได้ตรวจพบวัตถุระเบิดขนาดเล็กที่ถังขยะห้องน้ำของสักการะสถานแม่พระแห่งอปาเรชิด้า ซึ่งพระสันตะปาปาจะเสด็จไปภาวนาในวันพุธนี้ กระนั้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้ระเบิดได้สำเร็จและยืนยันว่า เป็นระเบิดขนาดเล็กที่มีพลั

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแค่ไม่อยากให้สัมภาษณ์กับสื่อ มันเป็นเรื่องน่าเบื่อ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเผยสาเหตุที่ตัดสินพระทัยยกเลิกให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินตามธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นเพราะการพูดคุยกับนักข่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับพระองค์ ทรงชี้ ไม่ได้ทำดีเพื่อให้นักข่าวเทิดทูน เพราะนักข่าวไม่ใช่นักบุญที่ต้องเคารพ นอกจากนี้ ทรงหวังว่า พระองค์จะได้ใกล้ชิดเยาวชนอย่างเต็มที่ในงานเยาวชนโลก และไม่ต้องการให้มีการกีดกันเยาวชนไม่ให้เข้าใกล้พระองค์  ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินฟูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อมุ่งหน้าไปร่วมงานเยาวชนโลก ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเที่ยวบินนี้ พระสันตะปาปาทรงยกเลิกการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวตามธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ทรงเลือกวิธีเข้าไปทักทายพวกเขาทีละคน อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้สื่อข่าวได้จัดพิธีต้อนรับพระสันตะปาปาแบบสั้นๆ โดย วาเลนติน่า อลาสรากิ นักข่าวสายวาติกันชาวเม็กซิกัน (คนนี้เป็นนักข่าวคนแรกที่รายงานเรื่องการแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น

โป๊ปฟรังซิส: การภาวนาจะไม่เกิดผล ถ้าเราไม่ช่วยเหลือคนจน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ การภาวนาของคริสตชนจะไม่บังเกิดผล ถ้าเราไม่ช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนและบรรดาผู้ป่วย ทรงย้ำ ถ้าเราทำงานของพระ แต่ไม่ให้พระเป็นศูนย์กลาง ตรงกันข้าม ทำงานพระ แต่สักแต่ทำไปตามหน้าที่ มันก็ไม่ต่างจากการทำงานรับใช้วัตถุทางโลก ตอนท้าย ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่องานเยาวชนโลกที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันอังคารนี้ด้วย ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในส่วนบทแบ่งปันนั้น พระสันตะปาปาตรัสว่า: - พระวรสารวันอาทิตย์นี้ พระเยซูได้รับเชิญให้ไปที่บ้านของมาร์ธา, มารีอา และลาซารัส พ่ออยากแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า ในชีวิตคริสตชน การสวดภาวนาและการทำงานต่างต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน - การภาวนาจะไม่นำไปสู่การกระทำที่จับต้องได้ต่อเพื่อนพี่น้องผู้ยากไร้, ผู้ป่วย และผู้ที่รอคอยความช่วยเหลือ จัดเป็นการภาวนาที่ไม่บังเกิดผลและไม่สมบูรณ์แบบ - เมื่อใดที่พวกท่านทำงานของพระศาสนจักร แต่ท่านใส่ใจแค่ทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ใส่ใจแค่ทำตามหน้าที

พระคาร์ดินัลแคสเปอร์: "โป๊ปฟรังซิสไม่ได้เป็นทั้งสายอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยม แต่พระองค์เป็นสายกลางที่เน้นความยากจน"

Image
วันนี้ Pope Report อ่านเจอบทสัมภาษณ์ "พระคาร์ดินัล วอลเตอร์ แคสเปอร์" ปธ.กิตติคุณสมณสภาส่งเสริมเอกภาพคริสตชน ซึ่งบอกได้เลยว่าน่าสนใจและห้ามพลาดเด็ดขาด ในบทสัมภาษณ์นี้ พระคาร์ดินัลแคสเปอร์ ชี้ว่า ตอนนี้ คาทอลิกสายอนุรักษ์นิยมและคาทอลิกหัวก้าวหน้า ไม่ปลื้มและผิดหวังกับแนวทางบริหารพระศาสนจักรของพระสันตะปาปา ฟรังซิส เพราะพระองค์ยึด "ความยากจน" เป็นที่ตั้ง, บางคนในโรมันคูเรีย ออกอาการหมั่นไส้พระสันตะปาปา เพราะคิดว่าพระองค์อยากโชว์อยากเด่น  พระคาร์ดินัล วอลเตอร์ แคสเปอร์ ปธ.กิตติคุณสมณสภาส่งเสริมเอกภาพคริสตชน (คนนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยกย่องเป็น "หนึ่งในสุดยอดนักเทวศาสตร์") ให้สัมภาษณ์กับ "อิล ฟอโญ่" หนังสือพิมพ์อิตาเลี่ยน ในหลายประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับพระสันตะปาปาฟรังซิส ใจความว่า: - พวกคาทอลิกสายอนุรักษ์นิยมและพวกคาทอลิกหัวก้าวหน้า คงไม่ปลื้มและคงผิดหวังกับแนวทางบริหารพระศาสนจักรของพระสันตะปาปา ฟรังซิส เพราะพระองค์ยึด "ความยากจน" เป็นที่ตั้ง แต่พวกสายอนุรักษ์ยึดระเบียบแบบแผน ส่วนหัวก้าวหน้าก็อยากให้มีการปฏิรูปกฏให้ทันสมัยท่าเดียว -  พ

โป๊ปฟรังซิสเชิญภาวนาเพื่อคุณหมอและพยาบาล

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อคุณหมอ พยาบาล และผู้ดูแลผู้ป่วย โอกาสที่วันนี้เป็นวันระลึกถึง "นักบุญคามิลโล" ผู้ก่อตั้งคณะคามิลเลี่ยน พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนภาวนาเพื่อให้งานเยาวชนโลกที่บราซิล สำเร็จไปด้วยดี สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 20,000 คน สวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้าพระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ นับเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ที่นำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจากพระราชวังแห่งนี้ โดยก่อนภาวนา พระสันตะปาปาได้เสด็จออกไปทักทายประชาชน รวมถึงผู้ป่วยและคนชราที่อาศัยในละแวกนี้ด้วย ในส่วนของพระดำรัสแบ่งปัน พระสันตะปาปาตรัสว่า: - พระวรสารวันนี้ พูดถึงเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี พ่อจึงนึกถึงนักบุญคามิลโล ผู้ก่อตั้งคณะคามิลเลี่ยน ซึ่งวันนี้ เรารำลึกถึง 400 ปีที่ท่านสิ้นใจ (สิ้นใจ 14 กรกฏาคม ค.ศ. 1614) - นักบุญคามิลโลเป็นผู้ก่อตั้งคณะคามิลเลี่ยน ซึ่งทุกคนจำได้ง่ายมากๆ เพราะจะมี "กางเขนแดง" ขนาดใหญ่อยู่กลางหน้าอก สมาชิกของคณะจะดูแลผู้ป่วยและผู้ใกล้จะสิ้นใจ - ดังนั้น วันนี้ พ่อจึงอยากเชิญชวนเราภาวนาเป็นพิเศษเ

โป๊ปฟรังซิส: "จงรู้จักผิดชอบชั่วดี และอย่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้นคริสตชนให้มีสติรู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างไร ไม่ใช่วันๆไม่แคร์ใครเลย ยึดแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง ยิ่งถ้าเห็นคนกำลังจะตายแล้วไม่ช่วยเหลือ ทำลอยหน้าลอยตา เราก็จะไม่ต่างจาก "พวกหน้าซื่อใจคด" เฉกเช่นพวกสงฆ์ในอุปมาชาวสะมาเรียผู้ใจดี นอกจากนี้ ทรงย้ำ วัฒนธรรมของความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เราเห็นแก่ตัวและไม่อ่อนโยนต่อเสียงร่ำไห้ของผู้อื่น สิ่งนี้ไม่ต่างจาก "ฟองสบู่" ที่ข้างนอกดูสวยงาม แต่ข้างในว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคมที่่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปถวายมิสซาที่ลัมเปดูซ่า จังหวัดอากริเจนโต้ ทางตอนใต้ของอิตาลี เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณผู้อพยพกว่า 20,000 คน (ที่ตายในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งทั้งหมดต้องจบชีวิตกลางทะเล ระหว่างแล่นเรือจากแอฟริกามาขึ้นบกที่อิตาลี เนื่องจากหนีความอดอยากและสงคราม สำหรับลัมเปดูซ่า ถือเป็นเมือง "หน้าด่าน" ของทวีปยุโรปในการรับชาวแอฟริกันเข้าสู่ทวีปแห่งนี้ ระยะทางจากตูนิเซียซึ่งอยู่แอฟริกาเหนือ มาถึงลัมเปดูซ่า ประเทศอิตาลี วัดได้ 113 กิโลเมตร โดยชาวแอฟริกั

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรแพร่ธรรมด้วยหัวเข่า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนบรรดาเณรและเณรี "จงเตรียมหัวเข่าให้พร้อม" เพราะการประกาศพระวรสารต้องใช้หัวเข่าเป็นพลังในการเดินไปข้างหน้า ผ่านทางการสวดภาวนา พร้อมกันนี้ ทรงทักทายเยาวชน เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันในงานเยาวชนโลกที่บราซิลในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมยกย่องสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นผู้เขียนสมณสาสน์ "แสงแห่งความเชื่อ" (Lumen Fidei) ส่วนพระองค์แค่เข้ามาเติมเต็มเท่านั้น ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาพิเศษโอกาสปีแห่งความเชื่อให้กับบรรดาผู้เข้ารับการอบรมในสามเณราลัยและบรรดาโนวิสกว่า 6,000 คน จาก 67 ประเทศทั่วโลก พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - พวกลูกคือความหนุ่มสาวของพระศาสนจักร ถ้าพระศาสนจักรคือเจ้าสาว มันก็ชัดเจนว่า พวกลูกกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการหมั้นหมายกับเจ้าสาวคนนี้ นี่คือการผลิบานของกระแสเรียก มันคือช่วงเวลาของการแสวงหา การประเมิน และการเข้ารับการอบรมเตรียมตัว และแน่นอน มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความงดงาม ซึ่

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อรู้สึกแย่มากๆ เมื่อเห็นบรรดาพระสงฆ์มีรถใหม่และหรูหราขับกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยอมรับ เจ็บปวดมากๆเมื่อได้เห็นบรรดาพระสงฆ์มีรถใหม่และหรูหราขับกัน ทรงเสนอแนะ ถ้าพระสงฆ์หรือซิสเตอร์ต้องซื้อรถยนต์ ควรเลือกให้เรียบง่ายเข้าไว้ ไม่ใช่เลือกรุ่นใหม่ล่าสุดและหรูหรา ทรงย้ำ ความชื่นชมยินดีของพระสงฆ์และนักบวช ไม่ได้มาจากการมี "สมาร์ทโฟน" แต่เกิดจากความสุขในกระแสเรียกศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ พระสงฆ์และนักบวชเคยนินทาพ่อแม่พี่น้องของตัวเองไหม ถ้าไม่ ก็จงอย่าซุบซิบนินทาพี่น้องในหมู่คณะของตน เพราะเราคือหมู่คณะพี่น้องกัน ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาผู้เข้ารับการอบรมในสามเณราลัยและบรรดาโนวิสกว่า 6,000 คน จาก 67 ประเทศที่มาเข้าเฝ้าโอกาสปีแห่งความเชื่อ ในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนแบบไม่อ่านสคริปท์ แต่เป็นการสอนพวกเขา "แบบสดๆ จากใจ" ซึ่งพระดำรัสสอนมีใจความว่า: - การถวายและอุทิศตัวเองให้พระคริสตเจ้าแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เรื่องที่ดีพอเลย ตอนนี้ เราอยู่ในวัฒนธรรมซึ่งทุกสิ่งดูแบบชั่วครั้งชั่วคราวที่มาแล้วก็ไป ม