Posts

Showing posts from July, 2013

โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต”

โป๊ปฟรังซิส: "วันสถาปนานักบุญจอห์น ที่ 23 และ จอห์น ปอล ที่ 2 ไม่น่าจะจัดทันปี 2013"

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูไม่เคยถามเราว่า ว่างพอจะไปประกาศพระวรสารไหม"

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนอย่าทำตัวเป็นคริสตชนพาร์ตไทม์ อย่าเป็นคริสตชนของปลอมทำเหมือน"

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรต้องเลิกใช้ภาษายากๆในการสื่อสารกับสัตบุรุษ"

โป๊ปฟรังซิส: "ปัญหาทุกอย่างควรแก้ด้วยการพูดคุยกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชและพระสงฆ์ต้องไม่เก็บตัว แต่จงออกไปประกาศพระวรสารและช่วยเหลือเยาวชน"

โป๊ปฟรังซิส: "พวกลูกจะเลือกเป็นเหมือนใคร ระหว่าง ปิลาโต, ซิมอน ชาวไซรีน และแม่พระ"

โป๊ปฟรังซิส: "ปู่ย่าตายายมีความสำคัญมากต่อครอบครัว"

โป๊ปฟรังซิส: "จงให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทำตัวเป็นตัวถ่วงการทำความดี แต่จงช่วยคนจนและตั้งใจประกาศพระวรสาร"

โป๊ปฟรังซิสตำหนิรัฐบาลหลายชาติในอเมริกาใต้แก้ปัญหายาเสพติดไม่ตรงจุด

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนคือเครื่องจักรที่ทรงพลานุภาพสำหรับพระศาสนจักรและสังคม"

โป๊ปฟรังซิส: "ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าไปเคาะประตูหัวใจของชาวบราซิลด้วยความสุภาพ"

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแค่ไม่อยากให้สัมภาษณ์กับสื่อ มันเป็นเรื่องน่าเบื่อ"

โป๊ปฟรังซิส: การภาวนาจะไม่เกิดผล ถ้าเราไม่ช่วยเหลือคนจน

พระคาร์ดินัลแคสเปอร์: "โป๊ปฟรังซิสไม่ได้เป็นทั้งสายอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยม แต่พระองค์เป็นสายกลางที่เน้นความยากจน"

โป๊ปฟรังซิสเชิญภาวนาเพื่อคุณหมอและพยาบาล

โป๊ปฟรังซิส: "จงรู้จักผิดชอบชั่วดี และอย่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคด"

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรแพร่ธรรมด้วยหัวเข่า"

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อรู้สึกแย่มากๆ เมื่อเห็นบรรดาพระสงฆ์มีรถใหม่และหรูหราขับกัน"