โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรแพร่ธรรมด้วยหัวเข่า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนบรรดาเณรและเณรี "จงเตรียมหัวเข่าให้พร้อม" เพราะการประกาศพระวรสารต้องใช้หัวเข่าเป็นพลังในการเดินไปข้างหน้า ผ่านทางการสวดภาวนา พร้อมกันนี้ ทรงทักทายเยาวชน เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันในงานเยาวชนโลกที่บราซิลในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมยกย่องสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นผู้เขียนสมณสาสน์ "แสงแห่งความเชื่อ" (Lumen Fidei) ส่วนพระองค์แค่เข้ามาเติมเต็มเท่านั้นช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาพิเศษโอกาสปีแห่งความเชื่อให้กับบรรดาผู้เข้ารับการอบรมในสามเณราลัยและบรรดาโนวิสกว่า 6,000 คน จาก 67 ประเทศทั่วโลก พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- พวกลูกคือความหนุ่มสาวของพระศาสนจักร ถ้าพระศาสนจักรคือเจ้าสาว มันก็ชัดเจนว่า พวกลูกกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการหมั้นหมายกับเจ้าสาวคนนี้ นี่คือการผลิบานของกระแสเรียก มันคือช่วงเวลาของการแสวงหา การประเมิน และการเข้ารับการอบรมเตรียมตัว และแน่นอน มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความงดงาม ซึ่งรากฐานนี้ได้ถูกวางไว้สำหรับอนาคตแล้ว

- วันนี้ พระวรสารพูดถึงการออกไปเทศนาสั่งสอนพระวาจา (พระเยซูส่งศิษย์ 72 คนออกไป ถ้าเมืองไหนไม่ต้อนรับ ก็จงไปที่ลานกลางเมืองและปัดเศษฝุ่นของเมืองที่ติดเท้าคืนกลับไปด้วย) คำถามคือ จุดเริ่มต้นของการประกาศพระวรสารอยู่ตรงไหน

- คำตอบง่ายมากเลย มันมีบ่อเกิดจากกระแสเรียกของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ พระองค์ก็ต้องการส่งพวกเขาออกไป

- แล้วอะไรล่ะคือจุดเชื่อมโยงกับพันธกิจคริสตชน พระวรสารวันนี้ได้กล่าวไว้ 3 สิ่ง ได้แก่ 1) ความชื่นชมยินดีของการหนุนนำจิตใจกัน, 2) ไม้กางเขน และ 3) การสวดภาวนา

- สิ่งแรกของพันธกิจประกาศพระวรสารคือความชื่นชมยินดีของการหนุนนำจิตใจกัน นี่คือคำเชิญชวนเราให้าใกล้ชิดความรักของพระเจ้าและโอบกอดจิตใจเราให้เป็นประจักษ์พยานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในพระศาสนจักร

- คริสตชนทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งตัวพวกลูกเองและตัวของพ่อเอง เราต่างถูกเรียกให้มานำสารแห่งความหวังที่มอบความสุขุมและความชื่นชมยินดีไปมอบให้กับทุกคน พระสงฆ์และนักบวชได้รับกระแสเรียกให้นำความสุขทางใจไปมอบให้ผู้อื่น และยังต้องเป็นผู้แบกรับการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาและความอ่อนโยนของพระเจ้า ซึ่งให้ความอบอุ่นในจิตใจ ให้ความหวัง และนำพาทุกคนไปทำแต่สิ่งดีงาม

- ส่วนที่สองของพันธกิจก็คือไม้กางเขน นี่คือธรรมล้ำลึกแห่งปาสกา นี่คือเครื่องหมายของการรับทรมาน ความอ่อนแอ และการพ่ายแพ้ แต่ในเวลาเดียวกัน ยังเป็นเครื่องหมายของความชื่นชมยินดีและการปลอบประโลมจิตใจด้วย

- ถ้าพวกลูกยอมรับไม้กางเขนพร้อมกับพระคริสตเจ้า พวกลูกก็จะกลายเป็นผลผลิตที่ทรงประสิทธิภาพของพระศาสนจักร

- สุดท้ายนั่นคือการสวดภาวนา คนงานผู้เก็บเกี่ยวไม่ได้ถูกคัดเลือกผ่านทางแคมเปญโฆษณาหรือการไปขอร้องให้มาช่วยงานนี้ แต่พวกเขาถูกเลือกและส่งไปทำหน้าที่นี้โดยพระเจ้า ดังนั้น การสวดภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญ พระศาสนจักรไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจ้า

- การประกาศพระวรสารได้รับการปฏิบัติด้วย "หัวเข่า" ของพวกเราแต่ละคน พระศาสนจักรประกาศพระวรสารด้วยหัวเข่าของเรา ฉะนั้น จงเตรียมหัวเข่าให้พร้อม เพราะพวกลูกต้องสวดภาวนาอย่างร้อนรนต่อเนื่อง

หลังพิธีมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ต่อทันที โดยหลังการภาวนา พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า:

- เมื่อวานนี้ พ่อได้พบและพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมในสามเณราลัยและบรรดาโนวิสกว่า 6,000 คน จาก 67 ประเทศทั่วโลก พ่ออยากให้พี่น้องสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียกของพวกเขาด้วย

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเรียกมนุษย์ทุกคนให้ก้าวออกไปทำพันธกิจของพระองค์ และนำความรักของพระเจ้าไปเยียวยารักษาผู้คน

- จงอย่ากลัวที่จะเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและความกล้าหาญในการประกาศพระวรสาร เพราะพระเจ้าจะประทานพละกำลังให้ท่าน

- สำหรับบรรดาเยาวชนที่รัก เหลืออีกไม่กี่วัน งานเยาวชนโลกที่บราซิลก็จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ (เริ่ม 22 ก.ค.) พวกลูกที่จะไปร่วมงาน คงกำลังเตรียมตัวอยู่ใช่ไหม พ่ออยากบอกว่า พ่อก็เตรียมตัวอยู่ด้วยเช่นกัน แล้วพบกันที่บราซิล!!

- สุดท้ายนี้ สมณสาสน์ "แสงแห่งความเชื่อ" (Lumen Fidei) ที่พ่อออกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกือบทั้งหมดเป็นผลงานของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 พ่อแค่มาทำให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น พ่อหวังว่า สมณสาสน์นี้จะช่วยให้หลายคนค้นพบความหมายแท้จริงของการดำเนินชีวิตนะ

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาให้บรรดาเณรและเณรีกว่า 6,000 คน

Read More: Vatican Radio

Comments