โป๊ปฟรังซิสเชิญภาวนาเพื่อคุณหมอและพยาบาล

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อคุณหมอ พยาบาล และผู้ดูแลผู้ป่วย โอกาสที่วันนี้เป็นวันระลึกถึง "นักบุญคามิลโล" ผู้ก่อตั้งคณะคามิลเลี่ยน พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนภาวนาเพื่อให้งานเยาวชนโลกที่บราซิล สำเร็จไปด้วยดี


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 20,000 คน สวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้าพระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ นับเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ที่นำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจากพระราชวังแห่งนี้ โดยก่อนภาวนา พระสันตะปาปาได้เสด็จออกไปทักทายประชาชน รวมถึงผู้ป่วยและคนชราที่อาศัยในละแวกนี้ด้วย

ในส่วนของพระดำรัสแบ่งปัน พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พระวรสารวันนี้ พูดถึงเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี พ่อจึงนึกถึงนักบุญคามิลโล ผู้ก่อตั้งคณะคามิลเลี่ยน ซึ่งวันนี้ เรารำลึกถึง 400 ปีที่ท่านสิ้นใจ (สิ้นใจ 14 กรกฏาคม ค.ศ. 1614)

- นักบุญคามิลโลเป็นผู้ก่อตั้งคณะคามิลเลี่ยน ซึ่งทุกคนจำได้ง่ายมากๆ เพราะจะมี "กางเขนแดง" ขนาดใหญ่อยู่กลางหน้าอก สมาชิกของคณะจะดูแลผู้ป่วยและผู้ใกล้จะสิ้นใจ

- ดังนั้น วันนี้ พ่อจึงอยากเชิญชวนเราภาวนาเป็นพิเศษเพื่อ "คุณหมอ พยาบาล และบรรดาผู้แดแลผู้ป่วย" เพื่อที่พวกเขาจะได้ทำหน้าที่ประดุจชาวสะมาเรียผู้ใจดี

ตอนท้ายของการนำภาวนา พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อ "งานเยาวชนโลก" ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 กรกฏาคมนี้ โดยพระองค์กล่าวว่า "พ่อกำลังเตรียมตัวอย่างเข้มข้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวติดตลกกับเยาวชนที่มาร่วมภาวนาด้วยว่า "เอ๊ะ! พ่อว่าวันนี้ มีเยาวชนมาอยู่ที่นี่เยอะนะ ว่าแต่ พวกเธอทำไมไม่เตรียมตัวไปร่วมงานเยาวชนโลกล่ะ?"

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับสมาชิกคณะเยสุอิตที่ดูแลหอดาราศาสตาร์วาติกันประจำคาสเตลกันดอลโฟด้วย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio
Comments