โป๊ปฟรังซิส: "ปัญหาทุกอย่างควรแก้ด้วยการพูดคุยกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ปัญหาทุกอย่างควรแก้ด้วยการพูดคุยกัน เพราะถ้าไม่เจรจากันดีๆ ทุกอย่างจะไปลงด้วยการประท้วงและความรุนแรงเหมือนอย่างที่เห็นกันในบราซิล 


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังโรงละครกรุงริโอ เดอ จาเนโร เพื่อพบและให้โอวาทบรรดาผู้นำเศรษฐกิจและสังคมของบราซิล นอกจากนี้ ยังมีชนเผ่าต่างๆของบราซิลมาร่วมเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคนนั้น มีใจความว่า:

- วันนี้ พ่ออยากเน้นย้ำความสำคัญของการหันหน้าพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหา มันจำเป็นมากๆในยุคนี้ที่เราต้องพูดคุยเพื่อหาทางออก เราต้องแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งๆหน้า มิฉะนั้น ทุกอย่างจะไปจบลงด้วยการประท้วงและความรุนแรงดังที่เราเห็นกันมาแล้วในการประท้วงครั้งใหญ่ในบราซิล

- บรรดาผู้มีอำนาจในสังคม ทั้งผู้นำการเมือง การทูต วัฒนธรรม ศาสนา สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อการสร้างอนาคตของบราซิล ไม่ว่าจะยังไง พ่อก็อยากให้ทุกคนทุกฝ่ายพูดคุยกัน เพราะถนนสายนี้ เรายังต้องเดินร่วมกันไปอีกนาน

- พวกเราที่เป็นผู้นำในหลายๆสถาบันต่างรู้กันไหมว่า เราต้องตื่นตัวและทำหน้าที่อย่างมีความหวังตลอดเวลาแม้จะต้องเผชิญความยากลำบากและความผิดหวัง

- ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่เผชิญ และในเวลาเดียวกัน ต้องรู้จักมองไปข้างหน้า และกล้ายอมรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจของเรา

- สุดท้ายนี้ พ่อขอเน้นเรื่องการเสวนาพูดคุยกันอีกครั้งว่า นี่เป็นทางออกที่ดีที่สุด ทั้งสำหรับปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาในครอบครัว และปัญหาสังคม ความพูดคุยแบบพี่น้องกันจะช่วยสร้างสังคมให้เปี่ยมด้วยความยุติธรรมและทำให้คนในสังคมกล้าทำงานรับใช้ความดี

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบผู้นำฝ่ายต่างๆ

Read More: Vatican Radio


Comments