โป๊ปฟรังซิส: "พวกลูกจะเลือกเป็นเหมือนใคร ระหว่าง ปิลาโต, ซิมอน ชาวไซรีน และแม่พระ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงตั้งคำถามกับเยาวชนให้คิด "ระหว่างทางกางเขน พวกลูกจะเลือกเป็นเหมือนใคร ระหว่าง ปิลาโต, ซิมอน ชาวไซรีน และแม่พระ" ถ้าเป็นเหมือน "ปิลาโต" ก็เป็นพวกไม่มีความกล้าช่วยเหลือพระเยซู ถ้าเป็น "ซิมอน ชาวไซรีน" ก็คือคนที่พร้อมช่วยพระเยซู ส่วนถ้าเลือกเป็น "แม่พระ" เราก็คือคนที่พร้อมเดินตามพระเยซูจนวาระสุดท้าย


ช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำเยาวชนกว่า 1.5 ล้านคน เดินรูป 14 ภาคประจำงานเยาวชนโลก ณ ริมหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยการแสดงประกอบการเดินรูปครั้งนี้ จัดในรูปแบบเน้นย้ำหน้าที่ของเยาวชนในการประกาศพระวรสาร, กลับใจ, เสริมสร้างกระแสเรียก และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม

ในส่วนบทแบ่งปันของพระสันตะปาปา หลังการเดินรูป พระองค์ตรัสว่า:

- วันนี้ ทั้งพระสันตะปาปาและเยาวชนได้เดินทางมายังชาดหาดโคปาคาบาน่า เพื่อร่วมทางเดินพระมหาทรมานและความรักไปกับพระเยซู

- วันนี้อีกเช่นกัน พ่อมีคำถามที่หวังว่ามันจะดังก้องในจิตใจของพวกลูกทุกคน นั่นคือ 1) พวกลูกได้มอบสิ่งใดไว้บนไม้กางเขนนี้ เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนบราซิล ระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ไม้กางเขนนี้ได้เดินทางไปทั่วทุกแห่งทั่วประเทศของลูก พวกลูกได้มอบสิ่งใดให้กับไม้กางเขนบ้าง, 2) ไม้กางเขนของพระเยซูได้ให้อะไรกับเราบ้าง และสุดท้าย 3) ไม้กางเขนนี้ สอนอะไรพวกลูกบ้าง

- ตามประวัติศาสตร์โรมันในยุคที่กษัตริย์เนโรได้เบียดเบียนคริสตชน นักบุญเปโตรได้เห็นพระเยซูเดินสวนทางกับกลุ่มคริสตชน เพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงโรม นักบุญเปโตรได้ถามพระเยซูว่า "พระเจ้าข้า พระองค์จะไปไหน" พระเยซูตรัสตอบว่า "เราจะไปกรุงโรม เพื่อไปรับการตรึงกางเขนอีกครั้ง"

- วินาทีนั้นเอง นักบุญเปโตรเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่า ท่านต้องติดตามพระเยซูด้วยความกล้าหาญไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต กระนั้น นักบุญเปโตรไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยว ท่านรู้เสมอว่า พระเยซูทรงร่วมทางเดินนี้ด้วย

- พระเยซูผู้อยู่บนกางเขนได้เดินไปกับเรา พระองค์ไปเผชิญความกลัว, ปัญหา, ความทุกข์ และความเจ็บปวดรวดร้าวไปกับเรา อาศัยไม้กางเขน พระเยซูร่วมเป็นหนึ่งเดียวไปกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ผู้ที่ร้องไห้และไม่มีคนใจ เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้บริสุทธิ์และไม่มีทางสู้ และพระองค์ยังร่วมเป็นหนึ่งเดียวไปกับครอบครัวทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียลูกๆ เฉพาะอย่างยิ่งจากยาเสพติด

- พระเยซูทรงอ้าแขนรอสวมกอดเราทุกคน พระองค์ทรงกล่าวกับเราว่า "จงมีความกล้า! ลูกไม่สามารถแบกกางเขนไปคนเดียวได้หรอก เราจะแบกกางเขนไปกับลูก"

- ส่วนคำถามข้อที่สอง "ไม้กางเขนได้ให้อะไรกับเราบ้าง" คำตอบคือไม้กางเขนได้ให้ทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่ไม่มีใครสามารถให้เราได้ นั่นคือ ความรักที่ไม่แปรเปลี่ยนจากพระเจ้า ความรักที่เข้ามาชนะบาปและให้อภัยเรา ในพระคริสตเจ้าเท่านั้นที่เราสามารถพบความรอดและการไถ่กู้ อาศัยพระองค์ ความชั่ว, ความทุกข์ และความตายจะไม่สามารถทำอะไรเราได้ เพราะพระเยซูทรงให้ความหวังและชีวิตกับเรา พระองค์ทรงแปรเปลี่ยนความเกลียดชังบนไม้กางเขน ทรงเปลี่ยนความตายบนไม้กางเขน ให้มาเป็นความรักและชีวิตให้กับเรา

- มีคนกี่คนที่ร่วมทางกางเขนไปยังเนินเขากัลวารีโอกับพระเยซู ลองนับดูนะ ปิลาโต, ซิมอน ชาวไซรีน, แม่พระและกลุ่มสตรี ... บางครั้ง เราอาจเป็นเหมือนปิลาโตที่ไม่มีความกล้าพอที่จะปกป้องชีวิตของพระเยซู

- ลูกๆเยาวชนที่รัก ไม้กางเขนของพระคริสตเจ้าสอนเราให้เป็นเหมือน ซิมอน ชาวไซรีน ที่คอย "ช่วยพระเยซู" แบกกางเขนอันหนัก ไม้กางเขนยังสอนเราให้เป็นเหมือนแม่พระและสตรีคนอื่นๆที่ไม่กลัวที่จะ "ร่วมทางไปกับพระเยซู" ไปจนวาระสุดท้าย

- แล้วพวกลูกล่ะ พวกลูกเหมือนใคร ระหว่าง ปิลาโต, ซิมอน ชาวไซรีน และแม่พระ

ประมวลภาพ: การเดินรูป 14 ภาคในงานเยาวชนโลก

Read More: Vatican RadioComments