โป๊ปฟรังซิส: การภาวนาจะไม่เกิดผล ถ้าเราไม่ช่วยเหลือคนจน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ การภาวนาของคริสตชนจะไม่บังเกิดผล ถ้าเราไม่ช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนและบรรดาผู้ป่วย ทรงย้ำ ถ้าเราทำงานของพระ แต่ไม่ให้พระเป็นศูนย์กลาง ตรงกันข้าม ทำงานพระ แต่สักแต่ทำไปตามหน้าที่ มันก็ไม่ต่างจากการทำงานรับใช้วัตถุทางโลก ตอนท้าย ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่องานเยาวชนโลกที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันอังคารนี้ด้วย


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในส่วนบทแบ่งปันนั้น พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พระวรสารวันอาทิตย์นี้ พระเยซูได้รับเชิญให้ไปที่บ้านของมาร์ธา, มารีอา และลาซารัส พ่ออยากแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า ในชีวิตคริสตชน การสวดภาวนาและการทำงานต่างต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

- การภาวนาจะไม่นำไปสู่การกระทำที่จับต้องได้ต่อเพื่อนพี่น้องผู้ยากไร้, ผู้ป่วย และผู้ที่รอคอยความช่วยเหลือ จัดเป็นการภาวนาที่ไม่บังเกิดผลและไม่สมบูรณ์แบบ

- เมื่อใดที่พวกท่านทำงานของพระศาสนจักร แต่ท่านใส่ใจแค่ทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ใส่ใจแค่ทำตามหน้าที่ ใส่ใจแค่ทำตามโครงสร้างองค์กร และเหนือสิ่งอื่นใด ทำงานของพระ แต่ลืมให้พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง มันก็ไม่ต่างจากการทำงานรับใช้สิ่งของทางโลก แต่ไม่ได้รับใช้พระเจ้า

- พี่น้องที่รัก วันพรุ่งนี้ พ่อจะออกเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลก ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล พ่อขอเชิญชวนทุกคนร่วมเดินทางไปกับพ่อ ผ่านทางคำภาวนา

- งานเยาวชนโลกจัดเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบรรดาเยาวชนทั่วทุกมุมโลก มันคงไม่เกินไปนัก ถ้าพ่อจะบอกว่า สัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เป็น "สัปดาห์ของเยาวชน" อย่างแท้จริง

- ลูกๆเยาวชนที่กำลังเตรียมตัวไปร่วมงานนี้ ขอให้ลูกๆฟังเสียงของพระเยซู และตอบรับพระองค์ด้วยความมั่นใจ ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัย และพบกันที่ริโอ เดอ จาเนโร!!

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่า

Read More: Vatican Radio

Comments