โป๊ปฟรังซิส: "ปู่ย่าตายายมีความสำคัญมากต่อครอบครัว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยกย่อง "ปู่ย่า-ตายาย" ของทุกครอบครัว เพราะนี่คือผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และสติปัญญาให้กับครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นเยาวชนให้เกียรติปู่ย่าตายายด้วย


ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ บ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยก่อนจะมานำภาวนา พระสันตะปาปาได้เสด็จไปโปรดศีลอภัยบาปให้กับบรรดาเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก พร้อมทั้งเสด็จไปพบกับบรรดาเยาวชนผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อให้กำลังใจพวกเขาด้วย

ในส่วนพระดำรัสแบ่งปันของการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว มีว่า:

- การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่สวยสดงดงามและเป็นที่แพร่หลายกันอย่างมาก นี่คือบทภาวนาที่เรียบง่าย ซึ่งเราจะสวด 3 เวลาใน 1 วัน นั่นคือ เวลาเช้า เที่ยง และพระอาทิตย์ตกดิน พ่อจึงอยากเชิญชวนทุกคนสวดบทนี้ไปพร้อมๆกับบทวันทามารีอา เพราะมันเป็นการเตือนใจเราถึงเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก นั่นคือ การที่พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพการเป็นมนุษย์

- วันนี้ พระศาสนจักรฉลองพ่อแม่ของแม่พระ (นักบุญยออากิมและนักบุญอันนา) พ่อจึงอยากกล่าวว่า วันนี้ก็เป็นวันปู่ย่าตายายด้วย

- ปู่ย่าตายายมีความสำคัญมากต่อครอบครัว เพราะพวกท่านสามารถถ่ายทอดมรดกล้ำค่าทางความเชื่อในพระเจ้าให้กับบุตรหลานและสังคม

- เด็กๆและผู้สูงอายุต่างมีความสำคัญเหมือนกัน เด็กจะสร้างอนาคต ส่วนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจะคอยถ่ายทอดประสบการณ์และสติปัญญาให้กับพวกเขาทุกคน

- ฉะนั้น ในงานเยาวชนโลกครั้งนี้ เยาวชนทุกคนคงปรารถนาที่จะยกย่องและให้เกียรติแก่บรรดาปู่ย่าตายายของพวกเขา เยาวชนจะสดุดีปู่ย่าตายายด้วยความรักที่เขามีและขอบพระคุณพวกท่านถึงการเป็นประจักษ์พยานให้พวกเด็กๆได้เห็น

- สุดท้ายนี้ พ่อขอให้ทุกคนวิงวอนขอแม่พระ โปรดปกป้องสถาบันครอบครัว และทำให้เป็นสถานที่บ่มเพาะความเชื่อด้วยเถิด อาแมน

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio


Comments