โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนคือเครื่องจักรที่ทรงพลานุภาพสำหรับพระศาสนจักรและสังคม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ เยาวชนคือเครื่องจักรที่ทรงพลานุภาพสุดๆสำหรับพระศาสนจักรและสังคม ทรงย้ำ คริสตชนต้องมองโลกแง่ดีเสมอ และใบหน้าต้องยิ้มแย้ม ห้ามทำหน้าซึมเศร้าเด็ดขาด เพราะการเป็นคริสตชนคือผู้เปี่ยมด้วยความยินดีในพระคริสตเจ้า ตอนท้าย ทรงขอร้องสัตบุรุษ "สวดให้พ่อด้วยนะ พ่อต้องการคำภาวนามากๆ" 


ช่วงเช้าวันพุธที่ 24 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซา ณ สักการะสถานแม่พระคอนเซ็ปชัญ อปาเรชิด้า ประเทศบราซิล ท่ามกลางสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธีท่ามกลางสายฝน (สักการะสถานแห่งนี้ดูแลโดยสงฆ์คณะพระมหาไถ่) ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนว่า:

- มันมีความสุขมากเพียงใดที่พ่อได้มายังบ้านของแม่พระของชาวบราซิลทุกๆคน นั่นคือ สักการะสถานแม่พระแห่งอปาเรชิด้า หนึ่งวันให้หลังจากที่พ่อได้รับเลือกให้เป็น "พระสังฆราชแห่งกรุงโรม" พ่อได้ไปที่มหาวิหารซานตา มารีอา มาจจอเร่ เพื่อถวายพันธกิจผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรไว้ในความดูแลของแม่พระ และวันนี้ พ่อมาที่นี่ เพื่อวอนขอแม่พระพระมารดาของเรา สำหรับความสำเร็จของงานเยาวชนโลกและเพื่อถวายประชาชนในลาตินอเมริกาไว้แทบพระบาทของแม่พระ

- 6 ปีที่แล้ว ในการประชุมทั่วไปครั้งที่ 5 ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งถูกจัดที่สักการะสถานแห่งนี้ พ่อได้เห็นบรรดาพระสังฆราชต่างรู้สึกถึงความกล้าหาญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้เห็นสัตบุรุษหลายหมื่นคนต่อวัน ที่มาแสวงบุญ ณ สักการะสถานแม่พระแห่งนี้

- ผลการประชุมครั้งนั้นบังเกิดผลด้วยดี เอกสารของการประชุมเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการลงแรงของบรรดาพระสังฆราชและความเชื่อแบบเรียบง่ายของบรรดาสัตบุรุษ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกป้องดูแลของแม่พระ

- เมื่อใดที่พระศาสนจักรมองหาพระเยซู พระศาสนจักรจะเข้าไปเคาะประตูที่แม่พระ และทูลแม่พระว่า "โปรดแสดงองค์พระเยซูแก่พวกลูกด้วยเถิด" เพราะพระศาสนจักรได้เรียนรู้การเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูจากแม่พระ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมพระศาสนจักรมักจะออกไปทำพันธกิจต่างๆด้วยการเดินตามแม่พระเสมอ

- และวันนี้ เมื่อมองไปยังงานเยาวชนโลกซึ่งได้นำพ่อมายังบราซิล ตัวพ่อเองก็เช่นกัน พ่อได้มาที่นี่เพื่อเคาะประตูที่บ้านของแม่พระ แม่พระจะช่วยเราทุกคน บรรดาผู้อภิบาลประชากรของพระเจ้า แม่พระจะช่วยบรรดาผู้ปกครองและครูอาจารย์ในการส่งมอบค่านิยมที่ดีให้กับบรรดาเยาวชน สิ่งเหล่านี้จะช่วยพวกเขาในการสร้างประเทศชาติและโลกให้เปี่ยมด้วยความยุติธรรมยิ่งขึ้น เป็นหนึ่งเดียวกันยิ่งขึ้น และเป็นพี่น้องกันมากยิ่งๆขึ้น

- ด้วยเหตุนี้ วันนี้ พ่อจึงอยากกล่าวถึงแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) การมีความหวังอย่างแรงกล้า 2) การเปิดตัวเองให้กับสิ่งที่คาดไม่ถึงจากพระเจ้า (Surprised by God) และ 3) การดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี

- เรื่องแรก การมีความหวังอย่างแรงกล้า ... ในบทอ่านที่สองของมิสซาวันนี้ ได้เล่าถึงสตรี (แม่พระและพระศาสนจักร) ที่กำลังถูกมังกร (ปีศาจ) ไล่ล่าที่จะฆ่าบุตรของเธอ แต่พระเจ้าทรงเข้ามาช่วยเหลือบุตรของสตรีผู้นี้ไว้

- มันมีความยากลำบากมากมายขนาดไหนที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในตอนนี้ เกิดกับเพื่อนพี่น้อง เกิดกับสังคมของเรา กระนั้น พระเจ้าไม่เคยปล่อยให้เราต้องพ่ายแพ้ต่อเรื่องเหล่านี้ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่ามังกรซึ่งก็คือความชั่วร้าย

- ดังนั้น ขอให้เราเป็นแสงแห่งความหวัง ขอให้เรารักษาการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ ขอให้เราช่วยเหลือบรรดาเยาวชนในการสร้างสรรค์โลกให้ดียิ่งขึ้น

- เยาวชนคือเครื่องจักรที่ทรงพลานุภาพสุดๆสำหรับพระศาสนจักรและสังคม ในสักการะสถานแห่งนี้ เราสามารถอ่านค่านิยมของเยาวชนออกมาได้ดังนี้ นั่นคือ จิตวิญญาณ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, ความพยายาม, ความเป็นพี่น้องกัน และความชื่นชมยินดี ทั้งหมดนี้คือค่านิยมที่ลึกซึ้งที่สุดในความเชื่อตามแบบฉบับคริสตชน

- เรื่องที่สอง การเปิดตัวเองให้กับสิ่งที่คาดไม่ถึงจากพระเจ้า ... แม้ในเวลายากลำบากแบบสุดๆ พระเจ้ามักทำสิ่งไม่คาดคิดให้เกิดกับเราเสมอ (Surprised) เหมือนประวัติศาสตร์ของสักการะสถานแห่งนี้ไง ชาวประมง 3 คนจับปลาไม่ได้เลย แต่พอแล่นเรือมาที่แม่น้ำแถวนี้แล้วพบกับรูปแม่พระคอนเซ็ปชัญ ผลที่ตามมาก็คือใครจะไปคาดคิดล่ะว่า จุดที่จับปลาไม่ได้จะกลายมาเป็นสถานที่อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ชาวบราซิลทุกคนต้องมาหาแม่พระ

- ฉะนั้น จงวางใจในพระเจ้า จงพร้อมที่จะรับเรื่องไม่คาดคิดจากพระองค์!

- เรื่องสุดท้าย การดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี ไว้นะว่า คริสตชนต้องไม่มองโลกในแง่ร้าย คริสตชนต้องไม่ทำตัวเหมือนไว้ทุกข์และซึมเศร้า ถ้าเรารักพระคริสตเจ้าจริงๆ หัวใจของเราต้องชื่นชมยินดี และแบ่งปันความยินดีนี้ให้ผู้อื่นด้วย

หลังพิธีมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายผู้นำศาสนาต่างๆที่มาร่วมมิสซา จากนั้น พระสันตะปาปาทรงออกมาทักทายสัตบุรุษที่ตากฝนร่วมมิสซาอยู่หน้ามหาวิหาร โดยตรัสว่า:

- ก่อนอื่น พ่อต้องขอโทษด้วยที่จะพูดเป็นภาษาสแปนิช แทนที่จะเป็นโปรตุกีส (ภาษาราชการของบราซิล)

- เอาล่ะ พ่อจะเริ่มด้วยการอวยพรทุกคนก่อนนะ (จากนั้น พระสันตะปาปาทรงยกรูปแม่พระแห่งอปาเรชิด้า ขึ้นมาอวยพร)

- พ่ออยากขอสิ่งหนึ่งจากพี่น้อง คำขอของพ่อคือ "สวดให้พ่อด้วยนะ พ่อต้องการคำภาวนามากๆ"

- พ่อหวังว่า ปี 2017 พ่อจะสามารถกลับมาเยือนที่นี่ได้อีกครั้ง โอกาสสมโภช 300 ปีแห่งแม่พระอปาเรชิด้า แล้วพบกันพี่น้องทุกท่าน!!

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่อปาเรชิด้า

Read More: Vatican Radio

Comments