โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนอย่าทำตัวเป็นคริสตชนพาร์ตไทม์ อย่าเป็นคริสตชนของปลอมทำเหมือน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติเยาวชน อย่าทำตัวเป็น "คริสตชนพาร์ตไทม์" อย่าทำตัวเป็นคริสตชนของปลอมทำเหมือนเด็ดขาด ทรงเปรียบ เยาวชนคือนักกีฬาของพระเยซู ถ้าจะออกไปประกาศพระวรสารเพื่อให้ทุกคนมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ เราต้องหมั่นฝึกซ้อมให้ฟิตที่จะลงสนามอยู่เสมอ ตอนท้าย ทรงให้กำลังใจเยาวชนกล้าตอบ YES กับพระเจ้าเหมือนที่แม่พระแสดงให้เห็น


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีคืนตื่นเฝ้างานเยาวชนโลก ท่ามกลางเยาวชนที่มาร่วมกว่า 3 ล้านคน ณ ชายหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยพิธีการนั้น เริ่มต้นด้วยการแสดงของบรรดาเยาวชน ก่อนจะตามด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของตัวแทนเยาวชน การให้โอวาทสอนจากพระสันตะปาปา และปิดท้ายด้วยการอวยพรศีลมหาสนิท

ในส่วนของบทเทศน์สอนเยาวชนซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของคืนตื่นเฝ้า พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ลูกๆเยาวชนที่รัก คืนนี้ พวกเรามาร่วมกันรำลึกเรื่องราวของนักบุญฟรานซิส อัสซีซี กันนะ ระหว่างที่อยู่เบื้องหน้าไม้กางเขน นักบุญฟรานซิส ได้ยินพระเยซูตรัสกับท่านว่า "ฟรานซิส จงออกไปซ่อมแซมบ้านของเรา" นักบุญฟรานซิสก็ตอบรับเสียงของพระเยซูที่ต้องการให้ซ่อมแซมบ้านของพระองค์ ว่าแต่ ... บ้านที่ว่าคืออะไร? นักบุญฟรานซิส ตระหนักได้ว่า บ้านที่ว่าไม่ใช่การซ่อมบ้านที่ปลูกสร้างด้วยหิน แต่เป็นการซ่อมแซมพระศาสนจักร ประเด็นมันอยู่ที่การรับใช้พระศาสนจักร รักพระศาสนจักร และทำงานเพื่อพระศาสนจักรต่างหาก

-วันนี้เช่นกัน พระเจ้าทรงต้องการพวกลูกบรรดาเยาวชนของพระศาสนจักร วันนี้ พระเจ้าทรงกำลังเรียกพวกลูกแต่ละคนให้มาเป็นธรรมทูตแพร่ธรรมของพระองค์ พ่อคิดว่า เราสามารถเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในรอบหลายวันที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี พวกเราต้องเผชิญสภาพอากาศที่เลวร้าย ทำให้เราต้องยกเลิกคืนตื่นเฝ้าที่ "สนามแห่งความเชื่อ" เขตกัวราติบา ว่าแต่ พระเจ้าต้องการบอกอะไรกับเรา ... คำว่าทุกแห่งความเชื่อต้องไม่ใช่แค่อาณาบริเวณเท่านั้น แต่ต้องเป็น "สนามแห่งความเชื่อของพระเจ้าจริงๆ"

- คืนนี้ พ่อขอแบ่งปันเรื่อง 3 ประการกับพวกลูก เพื่อให้ลูกได้เข้าใจถึงความหมายของการเป็นศิษย์และเป็นธรรมทูตได้มากยิ่งขึ้น 3 สิ่งที่ว่าได้แก่ 1) สนามความเชื่อนี้คือสถานที่สำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์, 2) สนามความเชื่อนี้คือสนามฝึกซ้อม และ 3) สนามความเชื่อนี้คือหน้างานก่อสร้างความเชื่อ

- เรื่องแรก สนามความเชื่อนี้คือสถานที่สำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ ... พระเยซูทรงอธิบายไว้แล้วในพระวรสารถึงความหมายของการหว่านเมล็ดพันธุ์ หว่านลงบนหินกับหว่านลงบนดินดี เอาล่ะ เยาวชนที่รัก สถานที่หว่านเมล็ดพันธุ์ความเชื่อที่พ่อหมายถึงนั้น ก็คือหัวใจของพวกลูกนั่นเอง มันคือชีวิตของพวกลูก มันคือชีวิตที่พระเยซูทรงต้องการจะเข้าไปด้วยพระวาจาของพระองค์ พระเยซูต้องการเข้าไปประทับกับลูก ฉะนั้น ได้โปรดให้พระเยซูและพระวาจาเข้าไปในชีวิตของลูก และให้สิ่งนี้ได้ผลิดอกออกผล

- วันนี้ พ่อมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ความเชื่อได้ถูกหว่านลงบนเนื้อดินที่ดี พวกลูกต้องการที่จะเป็นเนื้อดินดีด้วย จงอย่าเป็น "คริสตชนพาร์ทไทม์" จงอย่าเป็นคริสตชนพวกของปลอมทำเหมือน แต่จงเป็นคริสตชนตัวจริง!

- เรื่องที่สอง สนามความเชื่อนี้คือสนามฝึกซ้อม ... พระเยซูทรงถามว่าเราจะติดตามพระองค์ด้วยชีวิตไหม พระองค์ทรงถามบรรดาศิษย์ว่า "จะมาร่วมทีมเดียวกับพระองค์ไหม" พ่อคิดว่า พวกลูกส่วนมากน่าจะชอบเล่นกีฬา ที่นี่ประเทศบราซิลก็เหมือนประเทศอื่นๆอีกมากที่ชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ

- ตอนนี้ ผู้เล่นหน้าใหม่จะทำอย่างไรเมื่อถูกถามว่า จะมาร่วมทีมนี้ไหม? พวกเขาต้องมาร่วมการฝึกซ้อม ฝึกทุกวัน ฝึกให้มากๆ นี่เป็นความจริงเดียวกับที่ศิษย์พระเยซูต้องทำ พระเยซูทรงให้เรามากกว่าถ้วยฟุตบอลโลก! พระองค์ทรงให้อนาคตกับเรา อนาคตที่ไม่มีวันสิ้นสุด กระนั้นพระองค์ทรงถามเราว่า "จะฝึกซ้อมให้มากๆไหม เพื่อจะได้มีความฟิตพร้อมลงสนามตลอดเวลา"

- ทีนี้ เราจะมีความฟิตได้อย่างไร เราทำได้โดยการสวดภาวนา ซึ่งเป็นการสนทนาประจำวันระหว่างเรากับพระเจ้า เรายังทำได้ด้วยการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทำให้ชีวิตเราเติบโตและเปลี่ยนตัวเราให้เป็นของพระคริสตเจ้า เรายังทำได้ด้วยการรักผู้อื่น เรียนรู้ที่จะฟังคนอื่น เข้าใจคนอื่น ให้อภัยคนอื่น และยอมรับที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่อย่างใด ดังนั้น ลูกๆเยาวชนที่รัก จงเป็นนักกีฬาที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า!

- เรื่องสุดท้าย สนามความเชื่อนี้คือหน้างานก่อสร้างความเชื่อ ... ตอนนี้ เราเห็นโครงสร้างของพระศาสนจักรว่าถูกสร้างบนศิลาเอก ในพระศาสนจักรของพระเยซู เราต่างเป็นศิลาที่พระเยซูใช้สร้างพระศาสนจักร ... สำหรับตัวพ่อและตัวลูกๆ คืนนี้ พระเยซูตรัสกับเราว่า "จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา" คืนนี้ ขอให้เราตอบพระองค์พร้อมกันว่า "ครับ/ค่ะ พวกเราต้องการจะเป็นศิลาทรงชีวิต พวกเราต้องการที่จะสร้างพระศาสนจักรของพระเยซูไปด้วยกัน พวกเราต้องการก้าวไปข้างหน้าและสร้างพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า"

- พ่อได้ติดตามข่าวแล้วพบว่า มีเยาวชนจำนวนมากออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมตามท้องถนน และในบราซิลด้วยเช่นกัน ฉะนั้น พวกลูกต้องเป็น "นายหน้าของการเปลี่ยนแปลง" พ่อขอสนับสนุนให้พวกลูกเป็นผู้นำสันติที่ได้รับแรงขับเคลื่อนด้วยคุณค่าแห่งพระวรสาร

- แต่คำถามก็คือ เราจะเริ่มได้อย่างไร, สิ่งใดคือแนวทางสำหรับการสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรม เรื่องนี้ คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตต้า เคยกล่าวไว้ว่า "ทุกอย่างเริ่มต้นได้จากเธอและฉันนี่แหละ"

- ลูกที่รัก จงอย่าลืมว่าลูกกำลังอยู่ในสนามแห่งความเชื่อ! พวกลูกคือนักกีฬาของพระคริสตเจ้า พวกลูกถูกเรียกมาเพื่อสร้างพระศาสนจักรที่สวยงามและสร้างโลกให้ดีขึ้น ขอให้เรามอบความวางใจในพระหรรษทานของแม่พระ แม่พระจะช่วยเราให้เดินตามพระเยซู แม่พระเป็นแบบอย่างให้เราด้วยการตอบ YES กับพระเจ้า "ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิด" เอาล่ะ ขอให้เราทุกคนร่วมมือกับแม่พระในการตอบพระเจ้าว่า "ขอให้เป็นไปตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด อาแมน!"

ประมวลภาพ: พิธีตื่นเฝ้าในงานเยาวชนโลก

Read More: Vatican RadioComments