Posts

Showing posts from April, 2016

โป๊ปฟรังซิส: "ความสุขไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดบนมือถือ"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องประกาศข่าวดี ภาวนา และมีความหวัง"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่หัวใจแข็งกระด้างก็เป็นเหมือนลูกกำพร้า"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องติดตามพระเยซู ไม่ใช่เดินตามหมอดูดวงชะตาหรือหมอดูไพ่"

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ใหม่อย่าลืมประวัติความเป็นมาของตนเด็ดขาด เป็นสงฆ์ต้องเมตตาให้มากๆ"

โป๊ปฟรังซิสให้สัมภาษณ์สาเหตุที่พาผู้ลี้ภัยมุสลิมมาพำนักที่วาติกัน

โป๊ปฟรังซิสเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยบนเกาะเลสบอส ประเทศกรีซ

โป๊ปฟรังซิส: "ระวังการเบียดเบียนรูปแบบใหม่ มาแบบสุภาพแต่ทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทำตัวเป็นปราชญ์ตามตัวอักษรที่ชอบปั้นเรื่องโกหกและเป็นพยานเท็จปรักปรำคนอื่น"

โป๊ปฟรังซิสทรงเรียกร้องไอซิสให้ปล่อยตัวสงฆ์ซาเลเซียนที่ถูกลักพาตัวในเยเมน

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาทำบุญให้ทาน อย่าทำเพื่อหวังคำสรรเสริญเยินยอ"

สารเตือนใจ "ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก" ย้ำ คาทอลิกหย่าร้างและไปแต่งงานใหม่ ไม่ได้ถูกขับออกจากพระศาสนจักร

โป๊ปฟรังซิส: "ประเทศชาติต้องการวีรบุรุษ ส่วนพระศาสนจักรต้องการประจักษ์พยานและมรณสักขี"

โป๊ปฟรังซิส: "ไม่มีใครถูกกีดกันจากความรักอันเมตตาของพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "ความสามัคคีที่เกิดจากเงิน สุดท้ายจะทำให้เราแตกแยกกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "แม่พระตอบ YES กับพระเจ้าคือการเปิดประตูให้พระเยซูมาอยู่ท่ามกลางเรา"

สภาสังฆราชคาทอลิกอินเดียยืนยัน สงฆ์ที่ถูก ISIS จับตัวไป ยังมีชีวิต

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้เขียนพระวรสารแห่งพระเมตตา"

โป๊ปฟรังซิส: "เราได้รับพระเมตตาของพระเจ้ามากเท่าไหร่ เราต้องแบ่งปันให้คนอื่นมากเท่านั้น"