โป๊ปฟรังซิส: "ไม่มีใครถูกกีดกันจากความรักอันเมตตาของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ไม่มีใครถูกกีดกันจากความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพระเจ้า แม้เราทุกคนเป็นคนบาป แต่พระเจ้าทรงเมตตาและให้อภัยเราเสมอ ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวที่จะยอมรับว่าตนเป็นคนบาปและขอการอภัยจากพระองค์ พร้อมกันนี้ ทรงอวยพรเด็กหญิงชาวอเมริกันวัย 6 ขวบ ที่ดวงตากำลังจะบอด อันเนื่องจากโรคอัชเชอร์ ซินโดรม ประเภท 2 ด้วย
ช่วงสายวันพุธที่ 6 เมษายนที่๋่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ความพิเศษของวันนี้อยู่ที่ตอนท้ายของการเข้าเฝ้า พระสันตะปาปาทรงอวยพร "ลิซซี่ ไมเออร์ส" เด็กหญิงวัย 6 ขวบ ซึ่งกำลังจะตาบอด เนื่องจากป่วยด้วยโรคอัชเชอร์ ซินโดรม ประเภท 2 (Usher syndrome - type 2 ... เด็กมีลักษณะจอตาอักเสบ เนื่องจากมีสีผิดปกติ จึงทำให้ตาบอดและหูหนวกเมื่อเจริญเติบโตไปสักระยะ) โดยพระสันตะปาปาทรงอวยพรดวงตาและหูของเธอเป็นพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศที่เคล้าน้ำตาเป็นอย่างมาก

ในส่วนของพระดำรัสสอน พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า

- พระวรสารแสดงให้เราเห็นถึงพระเยซู ผู้ซึ่งในทุกทำนองของชีวิตบนโลกนี้ พระองค์ทรงแสดงออกถึงความเมตตาอย่างเห็นได้ชัด อาทิ การพบปะผู้คน การประกาศพระวรสาร การรักษาคนป่วย การเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่ถูกลืม และการยกโทษให้คนบาป

- ความรักของพระคริสตเจ้าแสดงถึงความรักที่เปิดต้อนรับทุกคน นี่คือความรักที่ได้รับการเติมเต็มบนไม้กางเขน พระเยซูไม่ได้นำความเกลียดชังและความเป็นศัตรูมาให้กับโลก แต่พระองค์ทรงนำความรักอันยิ่งใหญ่ ทรงนำหัวใจที่เปิดรับทุกคนมาให้กับเรา เพราะความรักช่วยรักษาทุกสิ่ง

- พ่อขอย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีใครถูกกีดกันจากความรักอันเมตตาของพระเจ้า จริงอยู่ที่เราทุกคนเป็นคนบาป แต่พวกเราทุกคนก็ได้รับการอภัยจากพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเมตตา ดังนั้น เราอย่ากลัวที่จะยอมรับว่าตนเป็นคนบาป

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป


Comments