โป๊ปฟรังซิส: "ระวังการเบียดเบียนรูปแบบใหม่ มาแบบสุภาพแต่ทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติ คริสตชนต้องระวังการเบียดเบียนรูปแบบใหม่ มันคือการเบียดเบียนเราให้ถอยห่างจากพระเจ้า โดยใช้ความทันสมัย วัฒนธรรม และความสุขสบายต่างๆ มาล่อลวง นี่คือการเบียดเบียนอย่างสุภาพไม่โหดร้ายป่าเถื่อนถึงขั้นนองเลือด เหมือนการเบียดเบียนที่มุ่งหวังชีวิตช่วงเช้าวันอังคารที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่สตีเฟ่นถูกธรรมาจารย์ ผู้อาวุโส และประชาชน ลากออกไปนอกเมืองแล้วนำหินหุ่มจนตาย ทำให้สตีเฟ่นเป็นมรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- เรื่องราวของสตีเฟ่นในวันนี้ บอกเราได้เป็นอย่างดีถึงการเบียดเบียนคริสตชนที่อยู่คู่ประวัติศาสตร์ความเชื่อมากว่า 2,000 ปี การเบียดเบียนนี้คืออาหารประจำวันของพระศาสนจักร พระเยซูก็ตรัสแบบนี้ มันมีการเบียดเบียนแบบนองเลือดมากมาย ไล่ตั้งแต่การให้สัตว์ป่าฉีกร่างคริสตชนออกเป็นชิ้น หรือจะเป็นการปาระเบิดใส่ตอนจบมิสซา นอกจากนี้ มันยังมีการเบียดเบียนที่ดูนุ่มนวลและซุกซ่อนด้วยความสุภาพ นั่นคือ การทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า

- การเบียดเบียนแบบหลังนี่แหละ (ทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า) ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่ มันเป็นการเบียดเบียนที่ซ่อนตัวมากับวัฒนธรรม ความทันสมัย และความก้าวหน้าต่างๆ นี่คือการเบียดเบียนที่พ่ออยากอธิบายแบบประหลาดว่า มันคือการเบียดเบียนแบบสุภาพ

- นี่คือการเบียดเบียนของโลกที่นำเสรีภาพออกจากตัวเรา มันคือการเบียดเบียนที่มาจากจิตตารมณ์ทางโลก มันทำให้เราตกเป็นทาสของความสบายฝ่ายโลก แต่พระเจ้าต่างหากที่ทำให้เราเป็นอิสระ พระองค์ทรงสร้างเราและพระคริสตเจ้าก็ทรงช่วยเราให้ได้รับความรอด

Comments