โป๊ปฟรังซิส: "แม่พระตอบ YES กับพระเจ้าคือการเปิดประตูให้พระเยซูมาอยู่ท่ามกลางเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน การที่แม่พระตอบรับ (YES) ต่อพระเจ้า ถือเป็นการเปิดประตูให้พระเยซูเข้ามาอยู่ท่ามกลางเรา นี่เป็นการตอบรับพระเจ้าที่พิเศษกว่าในอดีตที่บรรดาประกาศกตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้า เพราะในพระธรรมเก่า พระเจ้าแค่มองดูมนุษย์ แต่การตอบรับของแม่พระคือการทำให้พระเจ้าลงมารับสภาพมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา ทรงย้ำ เราอย่าทำเป็นไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้า แต่จงพร้อมจะฟังเสียงของพระองค์เสมอ

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าโอกาสวันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ (ชื่อเดิม สมโภชแม่พระรับสารจากอัครเทวดากาเบรียล) มิสซานี้จัดในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา และนับเป็นมิสซาแรกหลังจากหยุดพักช่วงปาสกา

บทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- เรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าแบบสิ้นสุดจิตใจ เราพบเห็นได้ตั้งแต่ยุคของอับราฮัม ท่านเชื่อฟังพระเจ้าและเดินทางออกจากแผ่นดินของตนโดยไม่รู้จุดหมายปลายทาง นี่แหละคือความสุภาพนอบน้อมต่อพระเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ แม้ว่า จะมีหลายคนที่เป็นผู้สูงอายุอย่างอับราฮัมและโมเสส แต่พวกท่านเหล่านั้นก็ตอบรับ (YES) ความหวังที่พระเจ้ามอบให้ หรือจะเป็น อิสยาห์ หรือ เจเรมีห์ พวกท่านอาจจะปฏิเสธพระเจ้าก่อน แต่สุดท้าย ก็ตอบรับต่อพระเจ้าด้วยดี

- สำหรับพระวรสารวันนี้ เราได้เห็นการตอบรับพระเจ้าของแม่พระ นี่เป็นการตอบรับพระเจ้าที่พิเศษมากๆ พระเจ้าไม่ได้แค่มองดูมนุษย์อีกต่อไป แต่พระองค์ทรงลงมารับสภาพมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา

- การตอบรับของแม่พระในครั้งนี้ คือการเปิดประตูให้พระเยซูทรงเข้ามาด้วย นี่ยังเป็นการตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเยซูทรงทำจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบนไม้กางเขน

- วันนี้คือวันที่พิเศษงดงาม ซึ่งเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับการแสดงให้เราเห็นถึงหนทางแห่งความรอด ไม่เพียงเท่านั้น เรายังขอบคุณพระองค์เกี่ยวกับชีวิตของเราด้วย พ่อขอใช้โอกาสนี้ ร่วมยินดีกับพระสงฆ์ที่ร่วมถวายมิสซานี้ซึ่งฉลองการบวชครบ 50 ปี ในทุกวันของเราต้องเป็นการตอบรับพระเจ้า อย่าแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์ แต่จงพร้อมเสมอที่จะรับฟังเสียงของพระเจ้า

- สุดท้ายนี้ พ่อขอเชิญเราทุกคน ภาวนาขอพระเจ้าสำหรับพระหรรษทานให้เราพร้อมเสมอที่จะตอบรับเสียงของพระองค์


Comments