โป๊ปฟรังซิสทรงเรียกร้องไอซิสให้ปล่อยตัวสงฆ์ซาเลเซียนที่ถูกลักพาตัวในเยเมน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเรียกร้องกลุ่มไอซิส โปรดปล่อยตัวคริสตชนที่ถูกลักพาตัวไปในพื้นที่สงคราม เฉพาะอย่างยิ่ง "คุณพ่อทอม อัซฮันนาลิล" สงฆ์ซาเลเซียนที่ถูกจับลักพาตัวไปในเยเมน หลังจากทรงทราบแน่ชัดแล้วว่า คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ ทรงสอน การที่พระเยซูแสดงพระองค์แก่เราคือการมอบความหวังและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในชีวิตเราให้ดีขึ้น 
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงแสดงพระองค์ต่อบรรดาศิษย์หลังการเสด็จกลับคืนชีพ พร้อมสั่งให้พวกเขาเหวี่ยงแหตามที่ทรงสั่ง จากนั้น พวกเขาก็จับปลาได้อย่างมากมาย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีวี่แววว่าจะจับปลาได้เลย

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "การแสดงพระองค์ของพระเยซูได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เปลี่ยนความมืดให้เป็นความสว่าง เปลี่ยนการทำงานที่สูญเปล่าให้เป็นการทำงานที่บังเกิดผลและเด่นชัด เปลี่ยนความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังให้เป็นความฮึมเหิม และแน่นอน พระองค์ประทับอยู่กับเรา นี่คือการฟื้นฟูความหวังและพันธกิจของพระศาสนจักร บรรดาอัครสาวกได้สัมผัสกับสิ่งนี้แล้ว และสิ่งนี้ก็ยังดำรงอยู่ในพระศาสนจักรจนถึงทุกวันนี้ เพราะแสงสว่างของปาสกาจะส่องแสงอย่างสุกใสไปยังทุกคนที่ติดตามพระเยซู"

หลังจากภาวนาราชินีแห่งสวรรค์จบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึง "คุณพ่อทอม อัซฮันนาลิล" สงฆ์ซาเลเซียนที่ถูกกลุ่มไอซิสจับตัวไปในประเทศเยเมนตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2016 โดยทรงขอให้กลุ่มไอซิสปล่อยตัวคุณพ่ออัซฮันนาลิลและคนอื่นๆ ที่ถูกจับตัวไปด้วย

"อาศัยความหวังที่เราได้รับจากพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ พ่อขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกลักพาตัวไปเนื่องจากอยู่ในพื้นที่สู้รบและมีความขัดแย้ง เฉพาะอย่างยิ่ง พ่อขอระลึกถึงคุณพ่อทอม อัซฮันนาลิล สงฆ์ซาเลเซียน ที่ถูกจับตัวไปในเยเมนด้วย"


Comments