โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่หัวใจแข็งกระด้างก็เป็นเหมือนลูกกำพร้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนที่หัวใจแข็งกระด้างปฏิเสธการนำทางไปหาพระคริสตเจ้า ก็เป็นเหมือนลูกกำพร้า เพราะเขาไม่ฟังเสียงของพระบิดา ตัวอย่างชัดเจนคือพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ที่ถามพระเยซูซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้พระองค์แสดงอัศจรรย์ให้ดู หรือจะเป็นเหตุการณ์ที่ทหารเฝ้าคูหาฝังศพพระเยซูเผลอหลับไป ก็ดันไปปั้นเรื่องว่าพวกอัครสาวกขโมยศพไปอีก ช่วงเช้าวันอังคารที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ ชาวยิวถามพระเยซูว่า "จะให้พวกเราสงสัยอีกนานแค่ไหน ถ้าท่านเป็นพระคริสตเจ้า จงบอกพวกเราให้ชัดเจนเถิด" พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า "เราบอกท่านแล้ว แต่ท่านไม่เชื่อ เพราะท่านไม่ใช่แกะของเรา แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- คำถามของพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ที่ถามซ้ำๆ แบบนี้ มันคือความคิดที่ออกมาจากจิตใจปิดตายและมืดบอดทางความเชื่อ พระเยซูอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนมาก 'ท่านไม่เชื่อ เพราะท่านไม่ใช่แกะของเรา' ดังนั้น การเป็นแกะของพระคริสตเจ้าคือพระหรรษทาน สิ่งนี้เรียกร้องการเปิดใจจากเรา

- หัวใจที่แข็งกระด้างของพวกฟาริสีและธรรมาจารย์คือเรื่องดราม่าตลอดทางที่เดินไปยังกัลวารีโอ พวกเขาเห็นงานที่พระเยซูทรงทำ แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่าพระองค์คือพระผู้ไถ่ แม้แต่ตอนที่พระองค์เสด็จกลับคืนชีพ เรื่องดราม่าเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ พวกฟารีสีและธรรมาจารย์ได้รับแจ้งจากทหารว่าพวกเขาเผลอหลับไป พวกฟาริสีจึงใส่ความว่าพวกศิษย์พระเยซูขโมยศพพระองค์ไป ต่อให้พยานที่ได้เห็นว่าพระเยซูกลับคืนชีพแล้ว พยายามไปบอกพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อ ที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกฟาริสีและธรรมาจารย์เป็นพวกลูกกำพร้าที่ปฏิเสธบิดาของเขา

- พวกฟาริสีและธรรมาจารย์ มีหัวใจที่ปิดตาย พวกเขาคิดว่าตัวเองคือเจ้านายของทุกคน แต่ในความจริงแล้ว พวกเขาคือลูกกำพร้าเพราะพวกเขาไม่มีสัมพันธภาพกับพระบิดา พวกเขาพูดถึงพระบิดาและอับราฮัม แต่พวกเขาดูห่างไกลจากพระบิดาและไม่ยอมให้ตนเองได้รับการสวมกอดจากพระบิดาเลย

- พระเยซูทรงเชิญเราให้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ดังนั้น เราต้องให้ตนเองได้รับการสวมกอดจากพระบิดา บทภาวนาที่เรียบง่ายสุดที่เราจะสวดก็คือ 'พระบิดา โปรดช่วยเราให้รู้จักพระเยซู โปรดนำเราไปหาพระเยซู โปรดส่งพระจิตมาเปิดจิตใจพวกเราและนำเราไปหาพระองค์ด้วย' คริสตชนที่ไม่ยอมให้ตนเองถูกนำทางไปหาพระบิดา ก็เป็นลูกกำพร้า แต่พวกเราต้องไม่เป็นแบบนั้น พวกเรามีพระบิดาที่จะนำพาเราไปหาพระเยซู

Comments