โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องติดตามพระเยซู ไม่ใช่เดินตามหมอดูดวงชะตาหรือหมอดูไพ่"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนต้องติดตามพระเยซู ไม่ใช่เชื่อและเดินตามคำแนะนำของหมอดูดวงชะตาหรือหมอดูไพ่ เพราะถ้าทำแบบนั้น เราไม่ได้ติดตามพระเยซู แต่ไปติดตามคนอื่นแล้ว ทรงสอน วิธีการฟังและจำเสียงของพระเยซู ก็คือ จงไปอ่านพระวรสารเรื่องมหาบุญลาภ (ผู้เป็นสุข) หากใครสอนเราให้ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับมหาบุญลาภ คนนั้นก็เข้ามาทางหน้าต่าง ไม่ได้มาทางประตู และแน่นอน เขาไม่ใช่พระเยซู ทรงถาม เวลาเราตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ในชีวิต เราทำในนามพระเยซูหรือเปล่า ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "เราเป็นประตูคอกแกะ ทุกคนที่มาก่อนหน้าเรา เป็นขโมยและโจร เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเยซูทรงพูดกับประชาชนด้วยคำการยกตัวอย่างแบบง่ายๆ เสมอ วันนี้ก็เช่นกัน พระองค์ทรงยกตัวอย่างเรื่องคนเลี้ยงแกะ เพราะคนที่ฟังพระองค์ ต่างเข้าใจชีวิตของคนเลี้ยงแกะเป็นอย่างดี เนื่องจากพวกเขาพบเห็นทุกวัน ดังนั้น พวกเขาจึงเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัส

- พระเจ้าทรงกล่าวกับเราทุกคนว่า ท่านไม่สามารถเข้าสู่ชีวิตนิรันดรถ้าหากไม่เข้ามาทางประตูพระเยซู พระองค์ทรงเป็นประตูแห่งชีวิตของเรา ไม่ใช่แค่ชีวิตนิรันดรอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงชีวิตประจำวันของเราด้วย ลองถามตัวเองซิว่า ทุกการตัดสินใจใดๆ ที่เราทำลงไป เราทำในนามของพระเยซูหรือเปล่า เราทำด้วยการผ่านทางประตูของพระเยซูหรือไม่

- พระเยซูสอนชัดเจนอยู่แล้วว่า "ใครที่มาก่อนหน้าเรา เป็นขโมยและโจร" บนหนทางนี้ เราต้องเดินตามพระเยซู ใครที่เดินตามพระองค์จะไม่หลงทาง จริงอยู่ที่บางครั้งอาจพบอุปสรรค หลายครั้งเราอาจมองไม่ออกว่าต้องทำอะไรต่อไป บางคนบอกเราให้ไปพบหมอดู เราก็ไปตามที่เขาแนะนำ เราไปหาหมอดูพยากรณ์ไพ่ยิปซีที่เปิดไพ่ให้เรา ถ้าเราทำแบบนี้ เราไม่ได้ติดตามพระเยซู เราไปติดตามคนอื่นแล้ว คนเหล่านี้ชี้ให้เราเดินไปทางอื่น ขณะที่พระเยซูชี้ให้เราเดินไปข้างหน้า

- พระเยซูเตือนเราว่า "จะมีคนที่มาบอกเราว่าทางของพระผู้ไถ่ต้องเดินทางนี้ บางคนก็ชี้ไปอีกทางหนึ่ง เราอย่าไปฟังคนเหล่านี้ อย่าไปฟังเด็ดขาด! เพราะพระเยซูสอนว่า เราเป็นหนทาง เราคือประตูและใครที่ติดตามเรา จะไม่มีวันหลงทาง"

- แกะย่อมฟังเสียงของคนเลี้ยง เพราะมันจำเสียงเขาได้ เราก็เช่นกัน เราต้องฟังเสียงพระเยซู เราจะป้องกันตัวเองจากกันฟังเสียงของคนที่ไม่ใช่พระเยซูได้อย่างไร เราจะป้องกันตัวเองจากการฟังเสียงของขโมยได้อย่างไร วิธีป้องกันนี้ง่ายมาก พ่อขอแนะนำว่า ท่านจะพบเสียงของพระเยซูได้ในพระวรสารเรื่องผู้เป็นสุข (มหาบุญลาภ)

- ลองคิดดูนะ ถ้ามีใครมาสอนเราให้ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับบทสอนเรื่องผู้เป็นสุข เขาคนนั้นก็เข้ามาทางหน้าต่าง ไม่ได้มาทางประตู และแน่นอน เขาไม่ใช่พระเยซู! อีกประการหนึ่ง เราจะได้ยินเสียงของพระเยซูผ่านทางกิจเมตตา และประการสุดท้าย เราจะรู้ว่านี่เป็นเสียงพระเยซู ก็ต่อเมื่อเสียงนั้นสอนให้เราเรียกหาพระบิดา สวดบทข้าแต่พระบิดา

- บทสรุปของวันนี้ พ่ออยากแบ่งปันว่า จริงๆ แล้ว ชีวิตคริสตชนง่ายมาก พระเยซูคือประตู พระองค์ทรงนำทางเราบนหนทางนี้ เรารู้จักเสียงของพระองค์ผ่านทางเรื่องผู้เป็นสุข กิจเมตตา และการเรียกหาพระบิดา ดังนั้น ขอพระเจ้าช่วยเราให้เข้าใจและจำเสียงของพระเยซูด้วย


Comments