โป๊ปฟรังซิส: "ประเทศชาติต้องการวีรบุรุษ ส่วนพระศาสนจักรต้องการประจักษ์พยานและมรณสักขี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ประเทศชาติต้องการวีรบุรุษ พระศาสนจักรก็ต้องการวีรบุรุษเช่นกัน แต่เป็นวีรบุรุษในแบบประจักษ์พยานและมรณสักขี ซึ่งดำเนินชีวิตอย่างยืนหยัดมั่นคงในพระเจ้า พูดและทำตามสิ่งทีพระเยซูสอน ไม่ใช่ดำเนินชีวิตครึ่งๆ กลางๆ หน้าไหว้หลังหลอก ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่เปโตรประกาศในสภาซันเฮดรินว่า "เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า ยิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์" สิ่งนี้ทำให้ทุกคนในนั้นรู้สึกโกรธและอยากจะฆ่าบรรดาอัครสาวกมาก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ความกล้าหาญของเปโตรในครั้งนี้ ช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก "เปโตร คนขี้ขลาด" ซึ่งปฏิเสธพระคริสตเจ้าสามครั้งในคืนวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ แต่ตอนนี้ เปโตรกลับกลายเป็นคนเข้มแข็งในการเป็นประจักษ์พยาน นี่แหละคือการเป็นประจักษ์พยานตามแบบฉบับคริสตชน นี่คือการเป็นประจักษ์พยานในการติดตามพระเยซูแม้จะต้องสละชีวิตของตนเองก็ตาม

- ความสอดคล้องกันระหว่างชีวิตของเรากับสิ่งที่เราได้ยินได้เห็น ถือเป็นการเริ่มต้นของการเป็นประจักษ์พยานอย่างแท้จริง ถ้าไม่มีพระจิต เราจะไม่สามารถเป็นประจักษ์พยานตามแบบฉบับคริสตชนได้เลย เพราะการเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงคือความมั่นคงสม่ำเสมอในการดำเนินชีวิต เราต้องสม่ำเสมอในสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำ นี่ถึงเป็นความกล้าหาญตามแบบคริสตชน และนี่คือการเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริง

- เมื่อเราสม่ำเสมอในสิ่งที่พูดและทำ นี่ยังเป็นการเป็นประจักษ์พยานแบบมรณสักขี ทุกวันนี้ มีมรณสักขีมากมายที่ต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดของตนและถูกเบียดเบียนข่มเหง พวกเขาเหล่านี้มีความกล้าหาญที่จะประกาศความเชื่อในพระเยซูแม้จะต้องตายก็ตาม พวกเขาเหล่านี้คือคริสตชนที่ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด เขาประกาศอย่างชัดเจนว่า "ผมทำแบบนี้ไม่ได้ มันผิด! ผมทำเลวแบบนี้ไม่ได้ ผมโกงเขาไม่ได้ ผมดำเนินชีวิตแบบหน้าไหว้หลังหลอกไม่ได้ เพราะผมต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า!"

- จากประวัติศาสตร์ในอดีต เราได้ยินกันบ่อยว่า ประเทศชาติต้องการวีรบุรุษ ใช่ ตอนนี้มันยังเป็นแบบนั้น แล้วพระศาสนจักรล่ะ เราต้องการอะไร คำตอบคือเราต้องการประจักษ์พยานและมรณสักขีนั่นเอง เราต้องการคนที่ดำเนินชีวิตอย่างยืนหยัดมั่นคงและเป็นประจักษ์พยานไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต

Comments