โป๊ปฟรังซิส: "เวลาทำบุญให้ทาน อย่าทำเพื่อหวังคำสรรเสริญเยินยอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เวลาทำบุญให้ทาน อย่าทำเพื่อหวังคำสรรเสริญเยินยอ เพราะพระเยซูสอนเราแล้วว่า เวลาทำบุญ จงทำเงียบๆ ทรงสอน เวลาทำบุญ จงทำด้วยความใจกว้าง ไม่ใช่ทำด้วยใจขี้เหนียว เพราะนี่คือการมอบความเมตตาให้คนอื่น ไม่ใช่มอบภาระอันหนักอึ้งให้พวกเขาช่วงสายของวันเสาร์ที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษทุกวันเสาร์โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของความเมตตาและการทำบุญให้ทาน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า

- การทำบุญให้ทานมีความสัมพันธ์กับความเมตตาเป็นอย่างมาก ในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ดูแลผู้ยากไร้ ผู้ขัดสน ผู้กำพร้า และหญิงม่าย อย่างไรก็ตาม การที่พระเจ้าเรียกร้องให้ทำบุญ พระองค์ทรงสั่งไว้ชัดเจนว่า "เมื่อท่านทำบุญให้ทาน จงทำด้วยความใจกว้าง อย่าทำด้วยหัวใจที่ขี้เหนียวเด็ดขาด สิ่งนี้หมายความว่า เหนือสิ่งอื่นใดนั้น ความรักความเมตตาเรียกร้องทัศนคติที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในจิตใจ มันคือการมอบความเมตตาให้คนอื่น ไม่ใช่มอบภาระอันหนักอึ้งหรือสร้างปัญหาให้คนอื่น

- ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเราปฏิบัติกิจเมตตาด้วยการทำบุญให้ทาน พวกเราควรจะมองไปในใบหน้าของคนที่เราช่วย เพราะเราจะได้เห็นถึงความต้องการแท้จริงของเขา ในเวลาเดียวกัน พวกเราต้องแยกแยะให้เป็น เพื่อที่ความรักความเมตตาของเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างแท้จริง

- กล่าวโดยสรุป การทำบุญให้ทานคือการแสดงออกถึงความรักโดยตรงไปยังทุกคนที่เราพบเจอ นี่คือการแสดงออกถึงการดูแลอย่างจริงใจต่อคนที่อยู่ใกล้เราและรอรับความช่วยเหลือจากเรา

- นอกจากนี้ พ่อยังอยากเตือนพวกเราทุกคนว่า การทำบุญไม่ควรทำเพื่อหวังคำสรรเสริญและชื่นชมจากคนอื่น นี่ไม่ใช่การโชว์ตัว พระเยซูทรงสอนเราว่า เวลาทำบุญให้ทาน จงทำเงียบๆ พระเจ้าจะมองเห็นและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เราทำ

- อีกสิ่งที่พ่ออยากบอกก็คือ การทำบุญให้ทานเกี่ยวข้องกับการเสียสละ เพื่อเราจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ การอดบางอย่าง เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือคนยากไร้ พ่อจึงอยากใช้โอกาสนี้ ขอร้องบรรดาผู้ปกครอง สอนลูกให้มีความใจกว้างและรู้จักเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วย


Comments