โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ใหม่อย่าลืมประวัติความเป็นมาของตนเด็ดขาด เป็นสงฆ์ต้องเมตตาให้มากๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงบวชสงฆ์ใหม่ 11 คน พร้อมเตือนสติ อย่าลืมประวัติความเป็นมาของตนเองเด็ดขาด ทรงย้ำ พระสงฆ์ต้องเป็นคนเปี่ยมด้วยเมตตาให้มากๆ ต้องรู้จักแบกกางเขน ที่สำคัญ การได้บวชหมายความว่า พระเยซูเลือกคนเหล่านี้ ไม่ใช่สงฆ์ใหม่เลือกพระเยซู ส่วนการสวดราชินีแห่งสวรรค์ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ พร้อมแบ่งปันความรู้สึกที่ไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยบนเกาะเลสบอส

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันภาวนาเพื่อกระแสเรียก ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พร้อมบวชพระสงฆ์ใหม่ 11 คน สงฆ์ใหม่ที่อายุน้อยสุดคือ 26 ปี อายุมากสุดคือ 44 ปี และมีสงฆ์ใหม่ชาวฟิลิปปินส์ด้วย สำหรับรายละเอียดสงฆ์ใหม่ 11 คน ประกอบด้วย 4 คนมาจากสามเณราลัยมารดาพระผู้ไถ่, 3 คนมาจากสามเณราลัยโรมาโน่ มาจจอเร่, 1 คนจากสามเณราลัยอัลโม่ คอลเลโจ้ คาปรานีก้า และสามเณราลัยแม่พระแห่งความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนอีก 2 คนนั้น เป็นสงฆ์ชาวอิรัก 1 คน และสงฆ์ใหม่จากคณะโอราโตริโอ ซึ่งก่อตั้งโดยนักบุญฟิลิปโป้ เนรี่

ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- พ่อขอให้บรรดาสงฆ์ใหม่จดจำประวัติที่มาของตนเอง จดจำของขวัญแห่งพระวาจาของพระเจ้าที่มอบให้ท่ายผ่านทางคุณแม่ บรรพบุรุษ ครูคำสอน และพระศาสนจักร เหมือนอย่างที่นักบุญเปาโลเคยกล่าวไว้นั่นแหละ

- พ่อขอเรียกร้องพวกท่านให้เป็นประจักษ์พยานภายในตนเองถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า จงก้าวเดินไปกับพระองค์เพื่อเข้าสู่ชีวิตใหม่ นอกจากนี้ พ่ออยากเตือนสติพวกท่านว่า หากปราศจากกางเขนที่ท่านแบก ท่านจะไม่มีทางพบกับพระเยซู

- ที่สำคัญ การเป็นพระสงฆ์ เราต้องเป็นในนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา ดังนั้น จงเป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา จงเมตตาให้มากๆ

- สุดท้ายนี้ พ่อขอย้ำว่า พวกท่านคือคนที่ได้รับการเลือก จำไว้นะว่าท่านได้รับการเลือกสรร ไม่ใช่ท่านที่เลือกพระคริสตเจ้า แต่เป็นพระองค์ต่างหากที่เลือกท่าน

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โอกาสนี้ ทรงเชิญทุกคนสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์ใหม่ที่ได้รับการบวชในวันนี้ด้วย

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังแบ่งปันความรู้สึกที่ได้ไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยที่เกาะเลสบอส ประเทศกรีซ พระองค์ทรงเล่าว่า เศร้าใจมากๆ เพราะผู้ลี้ภัยส่วนมากเป็นเด็กซึ่งเห็นพ่อแม่ตายต่อหน้าต่อตาตนเอง ทั้งจากภาวะสงครามและเรืออับปาง

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาบวชสงฆ์ใหม่ 11 คน

Comments