Posts

Showing posts from February, 2013

โป๊ปย้ำ "แม้จะหมดบทบาทหน้าที่ แต่พ่อจะรับใช้พระศาสนจักรด้วยการภาวนาตลอดไป"

Image
บทแบ่งปัน (บางส่วน) ของ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสในการเข้าเฝ้าทั่วไป (ครั้งสุดท้าย) ใจความว่า .... “ขอบคุณทุกคน วันนี้ พ่อได้เห็นพระศาสนจักรมีชีวิตชีวาสุดๆ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอากาศที่งดงาม แม้จะเป็นฤดูหนาวก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใด ขอบคุณพระเจ้าผู้นำพาพระศาสนจักรและทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ทรงประทานมาเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ดำเนินชีวิตตาม” "เกือบ 8 ปีที่แล้ว ในวันที่ 19 เม.ย.(2005) พ่อตอบรับทำหน้าที่พระสันตะปาปา ตอนนั้น พ่อถามตัวเองหลายครั้งว่า 'พระเจ้าข้า พระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับลูก มันเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนามากๆที่พระองค์วางไว้บนบ่าของลูก แต่ถ้าพระองค์ทรงต้องการ ลูกจะเหวี่ยงอวน(ชาวประมง)ออกไป ลูกมั่นใจว่า พระองค์จะทรงนำทางลูก' และพระเจ้าก็ทรงนำทางพ่อจริงๆ พระองค์อยู่เคียงข้างพ่อ ในทุกๆวัน พ่อสามารถรู้สึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า  “พ่อมั่นใจอย่างแรงกล้าว่า พระวาจาของพระเจ้าคือพระวาจาแห่งความจริงซึ่งจะเป็นความเข้มแข็งและเป็นชีวิตให้พระศาสนจักร พระเจ้าทรงนำทางพ่ออย่างแท้จริง พระองค์ทรงอยู่ข้างๆพ่อ พ่อสามารถ

OFFICIAL: วาติกันแถลงโป๊ปเบเนดิกต์จะดำรงตำแหน่ง "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ"

Image
วาติกัน แถลงยืนยัน สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะดำรงตำแหน่ง "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ" หลังจากสละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ จะทรงสวมอาภรณ์สีขาวตามเดิม แต่ทรงปฏิเสธจะสวมรองเท้าสีแดงของพระสันตะปาปา ส่วนแหวนชาวประมงจะถูกทำลายทิ้ง และพระองค์จะสวมแหวนสมัยเป็นพระคาร์ดินัลแทน นอกจากนี้ ทรงปฏิเสธจะรับการอารักขาจาก "ทหารสวิส" เพราะต้องการเน้นว่า ทหารสวิสไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องพระสันตะปาปากิตติคุณ แต่มีหน้าที่ปกป้อง "พระสันตะปาปา ผู้เป็นประมุขสูงสุดพระศาสนจักร" เท่านั้น คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน แถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับตำแหน่งสถานะของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 ของพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้ทรงกำลังจะสละตำแหน่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013  โดยยืนยันว่า พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ จะใช้ชื่อเรียกนำหน้าว่า "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ" (Pope Emeritus) "สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะทรงยังคงพระนามว่า เบเนดิกต์ ที่ 16 พระองค์จะดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปากิตติคุณ และจะยังคงสวมอาภรณ

โป๊ปออกกฤษฏีกาให้สิทธิ์คณะพระคาร์ดินัลกำหนดวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ตามความเหมาะสม

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงนามในสมณกฤษฎีกาวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ (MOTU PROPRIO DATAE) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทรงให้สิทธิ์ขาดกับคณะพระคาร์ดินัลในการกำหนดวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ตามความเหมาะสม ก่อนหน้านี้ กฏระเบียบเรื่องการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ซึ่งกำหนดโดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มีว่า "หลังจากตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ต้องถูกจัดขึ้นภายใน 15-20 วัน" ซึ่งหมายความว่า เมื่อพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 สละตำแหน่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 ถ้ายังใช้กฏเดิม การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะมีขึ้นได้เร็วที่สุดคือ 15 มีนาคม 2013 กระนั้น คณะพระคาร์ดินัลได้ประชุมและกราบทูลพระสันตะปาปาว่า กฏดังกล่าวอาจไม่สามารถประยุกต์ได้กับกรณีปัจจุบัน เพราะกฏเดิมนั้น จะใช้เมื่อพระสันตะปาปาทรงสิ้นพระชนม์ ทำให้ตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง แต่กับกรณีของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์ แต่เลือกสละตำแหน่ง ทำให้คณะพระคาร์ดินัลรู้ล่วงหน้าแล้วว่า ตำแหน่งพระสันตะปาปาจะว่างลงเมื่อใด ถ้าเกิดรอให้ถ

"คาร์ดินัลโอไบรอัน"ถอนตัวไม่ไปร่วมเลือกตั้งโป๊ปองค์ใหม่

Image
พระคาร์ดินัล คีธ โอไบรอัน ประมุขอัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ ย้ำ ตนเองจะไม่ไปร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่อย่างแน่นอน ทำให้จำนวนพระคาร์ดินัลที่จะร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่เหลือ 115 องค์ นอกจากนี้ ยังขอโทษทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศของตน ทั้งนี้ ตามแถลงการณ์ซึ่งถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์อัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ (www.archdiocese-edinburgh.com) หลังจากที่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงอนุมัติจดหมายลาออกของ พระคาร์ดินัล คีธ โอไบรอัน ประมุขอัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และให้มีผลบังคับใช้ทันที การลาออกดังกล่าว เกิดจากสงฆ์คาทอลิกในอัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ ได้ร้องเรียนความประพฤติของไปยังสมณทูตวาติกันประจำสกอตแลนด์ว่า พระคาร์ดินัลโอไบรอัน มีประวัติเสื่อมเสียจากการล่วงละเมิดทางเพศ ตั้งแต่สมัยยังเป็นพระสงฆ์ ล่วงมาถึงจนเป็นพระคาร์ดินัล การร้องเรียนดังกล่าว กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมสกอตแลนด์แบบสุดๆ ถึงขั้นที่ บีบีซี (BBC) สำนักข่าวชื่อดังของสหราชอาณาจักรเปิดพื้นที่เกาะติดคดีดังกล่าว และหลังจากผลการสอบสวนความจริงปรากฏ ประกอบกับสื่อมวลชนกดดันอย่างหนัก พระ

"มันชินี่" ขอบคุณพระสันตะปาปาสำหรับการอุทิศตนให้พระศาสนจักร

Image
โรแบร์โต้ มันชินี่ ผู้จัดการทีม "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมมหาเศรษฐีแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ออกมากล่าวสดุดีและขอบคุณ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ต่อการอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักรเสมอมา พร้อมย้ำ ตนจะสวดภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาเบเนดิกต์และพระสันตะปาปาองค์ใหม่แน่นอน หลังจบเกมการแข่งขันที่ แมนฯ ซิตี้ ชนะ เชลซี 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โรแบร์โต้ มันชินี่ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามปกติ โดยก่อนให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดผลการแข่งขัน "มันโช่" ได้อุทิศเวลาช่วงต้นให้กับพระสันตะปาปาผู้กำลังจะสละตำแหน่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 "ก่อนที่ผมจะพูดถึงผลการแข่งขันในวันนี้่ ผมอยากจะกล่าวคำขอบพระคุณไปยังสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ผมอยากจะขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้อุทิศตนให้กับพระศาสนจักรตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ผมสัญญาว่า ผมจะสวดภาวนาให้พระองค์และพระสันตะปาปาองค์ใหม่อย่างแน่นอน" มันชินี่ กล่าวด้วยท่าทีจริงจัง ทั้งนี้ โรแบร์โต้ มันชินี่ จัดเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมาก เขาเดินทางไปแสวงบุญตามสักการะสถานต่างๆเป็นประจำทุกปี โดยในรูปเ

ฟาติมาสาร - จากใจ ... แด่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ (3 มีนาคม 2013)

Image
ตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประกาศสละตำแหน่ง ตัวผมเองยังไม่ได้เขียนบทความถึงพระองค์อย่างเป็นทางการ เพราะมัวแต่รายงานข่าวเกี่ยวกับพระองค์ที่มีมากจนมองข้ามไม่ได้ วันนี้ ผมขอใช้โอกาสนี้เขียนความรู้สึกจากใจถึงพระองค์บ้างก็แล้วกัน   .... วันอังคารที่ 19 เมษายน 2005 เป็นวันแรกที่ผมได้รู้จักและเริ่มติดตามพระสันตะปาปาเบเนดิกต์อย่างเป็นทางการ จากวันนั้นถึงวันนี้ เวลาเกือบ 8 ปีที่ผมได้ซึมซับแนวคิดหลายๆอย่างจากพระองค์ ความรู้สึกแปรเปลี่ยนไปหลายอย่าง จากความรู้สึก “ไม่มั่นใจ” เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึก “พระจิตทำงานและเลือกพระสันตะปาปาได้ถูกคน” จากความมั่นใจเปลี่ยนมาเป็น “การประกาศตัวสนับสนุนแบบจริงจัง” และวินาทีสุดท้าย พระองค์ยังมอบคำสอนล้ำค่าเรื่อง “การไม่ยึดติดกับตำแหน่ง” ให้นำไปใช้ต่อด้วย ผู้อ่านหลายคนคงทราบดีว่า สถานที่แรกที่ผมเริ่มทำข่าวพระสันตะปาปาก็คือหน้ากระดาษฟาติมาสารแห่งนี้ (เริ่มปี 2002 ในยุคสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2) จากนั้น ปี 2006 ผมเริ่มพัฒนาการรายงานข่าวไม่ให้จำกัดอยู่แค่หน้าฟาติมาสาร เพราะถ้าจมอยู่แค่ฟาติมาสาร ก็จะมีแค่คาทอลิกวัดแม่พระฟาติมาเท่านั้นที่จะอ

โป๊ปเบเนดิกต์ย้ำชัด "พ่อจะไม่มีวันทิ้งพระศาสนจักรแน่นอน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 พระศาสนจักรคาทอลิก ย้ำ แม้พระองค์จะสละตำแหน่งไปแล้ว แต่จะไม่มีวันทอดทิ้งพระศาสนจักรอย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณทุกคนที่มอบความรักและห่วงใยให้กับพระองค์ตลอดมา ในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวครั้งสุดท้ายภายใต้สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 ปรากฏว่า วันนี้ มีสัตบุรุษมาร่วมภาวนาและร่วมอำลาพระสันตะปาปาถึง 200,000 กว่าคน นับเป็นสถิติสูงสุดในสมณสมัยของพระสันตะปาปาชาวเยอรมันเลยทีเดียว สำหรับบทแบ่งปันหลังการภาวนานั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณทุกคนสำหรับความรักและคำภาวนาที่มอบให้ พร้อมยืนยันว่า พระองค์ไม่ได้ละทิ้งพระศาสนจักรไปไหน เพียงแต่ปรับเปลี่ยนการทำงานรับใช้พระศาสนจักรตามความเหมาะสมของอายุและสุขภาพ พระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 85 ชันษา ตรัสว่า "พี่น้องที่รัก พระเจ้ากำลังเรียกพ่อให้ปีนขึ้นไปบนภูเขา เพื่ออุทิศตนให้มากขึ้นไปกับการสวดภาวนาและการรำพึง แต่ทั้งนี้ มันไม่ได้หมายความว่า พ่อจะทอดทิ้งพระศาสนจักร ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้พ่อทำหน้าที่นี้ต่อไป พ่อก็จะเดิน

วาติกันเตรียมปิดทวิตเตอร์ของโป๊ปเบเนดิกต์

Image
มองซินญอร์ พอล ไทก์ เลขาธิการสมณสภาสื่อสารสังคม เผย บัญชีทวิตเตอร์ของพระสันตะปาปา (@Pontifex) จะถูกปิดตัวลงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2013 หลังจากการสละตำแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 "ใช่ เราจะปิดบัญชีนี้ชั่วคราว เพราะ @Pontifex ถูกสร้างมาเพื่อพระสันตะปาปาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น" มองซินญอร์ ไทก์ กล่าวกับสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม การปิดตัวครั้งนี้ ไม่ใช่การปิดแบบถาวร เพราะถ้าพระสันตะปาปาองค์ใหม่ต้องการแพร่ธรรมด้วยทวิตเตอร์ บัญชี @Pontifex ก็จะถูกนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง

พระสันตะปาปาเสร็จสิ้นการเข้าเงียบมหาพรตแล้ว

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวแบ่งปันในการปิดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในเทศกาลมหาพรตของโรมันคูเรีย ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2013 โดยทรงย้ำว่า "ปีศาจกำลังทำงานด้วยการแผ่เงาลงในผืนดินแห่งความงดงามของพระเจ้า ปีศาจพยายามชักจูงและล่อใจให้เราเสียคน มันทำให้เราขัดแย้งกับพระเจ้า และทำให้ความจริงและความงามของพระเจ้าถูกมองข้ามอย่างไม่ใยดี แต่กระนั้น ความเชื่อได้ช่วยเราให้หลุดพ้นจากความมืดและโคลนตม ความเชื่อเป็นเข็มทิศนำทางและช่วยเราในการแสวงหาพระเจ้า ช่วยให้เราค้นพบความรักและความจริง" "มันเป็นความจริงว่า โลกถูกปีศาจครอบงำ แต่เมื่อพระวจนาตถ์ได้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงสวมมงกุฏหนาม อาศัยพระมหาทรมานของพระบุตรของพระเจ้า เราสามารถที่จะเห็นถึงความงามอันหาที่สุดมิได้ของพระเจ้าพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่" ตอนท้ายของการแบ่งปัน พระสันตะปาปาได้ขอบคุณ พระคาร์ดินัล จานฟรังโก้ ราเวซี่ ผู้เทศน์ระหว่างการฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ รวมถึงทุกคนที่ร่วมการฟื้นฟูจิตใจ โดยพระสันตะปาปาย้ำว่า ทุกคนได้ร่วมแบกรับภาระการสานงานต่อจากนักบุญเปโตร พระสันตะปาปาองค์แรกอย่างสุดความสามารถ พร

Pope Report's Opinion: คาร์ดินัลมาโฮนี่ไม่น่า "ทวีต" เชิงเล่นกับไฟ

Image
หลังจากถูกสื่อมวลชนคาทอลิกทั้งในสหรัฐอเมริกา, อิตาลี, อังกฤษ และฝรั่งเศส รวมไปถึงสำนักข่าวคาทอลิกทางโลก อาทิ บีบีซี และ ซีเอ็นเอ็น ออกข่าวกดดันอย่างหนักว่าให้ถอนตัวจากการเข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ล่าสุด พระคาร์ดินัล โรเจอร์ มาโฮนี่ อดีตประมุขอัครสังฆมณฑลลอสแองเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ส่วนตัว (@CardinalMahony) พร้อมประกาศว่า ตนเองเตรียมบินไปกรุงโรม เพื่อร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ และจะทวีตอีกเรื่อยๆถ้าอยู่ที่กรุงโรมแล้ว พร้อมขอคำภาวนาจากทุกคน ก่อนหน้านี้ บรรดาพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชบางองค์ที่ทำงานในสันตะสำนักและมีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการปราบปรามสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เชิงขอร้องให้ พระคาร์ดินัลมาโฮนี่ ได้โปรดถอนตัวจากการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ เพราะตัวคาร์ดินัลถูกพระสันตะปาปาสั่งงดปฏิบัติศาสนกิจในที่สาธารณะจากการช่วยเหลือสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศปกปิดคดีความ และยังเมินเฉยต่อคำร้องของเหยื่อที่ถูกกระทำชำเรา กระนั้น แม้ทุกคนจะข้อร้อง แต่ทั้งหมดก็กล่าวปิดท้ายว่า "ทุกอย่างขึ้นกับพระคาร์ดินัลมาโฮนี่เองว่า จะคิดอย่างไ

"ปาปาบิเล ประจำวัน" พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนิโอ ต๊ากเล่

Image
จอห์น อัลเลน นักข่าวสายวาติกันชื่อดังของอเมริกาและผู้วิเคราะห์ทางสถานีโทรทัศน์ CNN เขียนบทความวิเคราะห์ "ปาปาบิเล" รายองค์ โดยวันนี้ เป็นคิวของ "พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนิโอ ต๊ากเล่ วัย 55 ปี ประมุขอัครสังฆมณฑลมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ... อัลเลน วิเคราะห์ว่า จุดแข็งของพระคาร์ดินัลต๊ากเล่คือเป็นคนสุภาพ สมถะ ติดดิน สมัยเป็นพระสังฆราชที่สังฆมณฑลอิมุส ท่านต๊ากเล่ปฏิเสธที่จะมีรถส่วนตัว แต่ขอเลือกนั่งรถเมล์ไปทำงานตามที่ต่างๆ นอกจากนี้ ยังรักที่จะเชิญผู้ยากไร้และขอทานเข้ามาร่วมโต๊ะอาหารด้วยกันเป็นประจำ มีเรื่องจริงที่ยืนยันอีกว่า ตอนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชที่อีมุส ท่านต๊ากเล่เดินทางไปที่อารามซิสเตอร์แห่งหนึ่ง เพื่อเยี่ยมบรรดาซิสเตอร์ แต่ตอนไปถึงซิสเตอร์ยังนั่งรอ (เป็นชั่วโมง) ที่จะร่วมมิสซาเพราะพระสงฆ์ที่ประกอบพิธียังไม่มา ท่านต๊ากเล่มาถึงอารามด้วย "จักรยานคู่ใจ" จึงจอดจักรยานและเดินเข้าไปแต่งตัวในห้องซาคริสตี เพื่อถวายมิสซาแทน แต่ซิสเตอร์สูงอายุหลายท่านไม่เคยเห็นหน้าพระสังฆราชองค์ใหม่ของอีมุส จึงเข้าไปถามว่า "ท่านเป็นพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนี้เหรอ พวกเราไม่เค

ตารางสัปดาห์สุดท้ายในสมณสมัยโป๊ป เบเนดิกต์ ที่ 16, เลอแฟ๊บวร์ขึ้นอยู่กับโป๊ปใหม่ และโป๊ปไม่ได้ลาออกเพราะท้อกับคดีวาติลีกส์

Image
คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน ตั้งโต๊ะแถลงข่าวรายวัน เพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ดังต่อไปนี้ 1) ตารางเวลาสัปดาห์สุดท้ายในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 9.00 น. (15.00 ตามเวลาไทย) สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 และคณะพระคาร์ดินัล พระสังฆราชในโรมันคูเรีย จะเสร็จสิ้นการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี จากนั้น เวลา 11.3o น. (17.30 น. เวลาไทย) พระสันตะปาปาจะต้อนรับ จอร์โจ้ นาโปลิตาโน่ ประธานาธิบดีอิตาลีที่มาเข้าเฝ้า วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะเป็นประธานการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวครั้งสุดท้ายในสมณสมัยของพระองค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน คาดกันว่า จะมีคนมาร่วมภาวนาเกินกว่า 100,000 คน วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะออกมาพบปะสัตบุรุษเป็นครั้งสุดท้ายในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะพบปะบรรดาพระคาร์ดินัลที่มารวมตัวกันที่กรุงโร

Somethings about the Popes: พระสันตะปาปาชาวแอฟริกันองค์ล่าสุด

Image
กระแสคนที่อยากได้พระสันตะปาปาชาวแอฟริกันมีมาเรื่อยๆ วันนี้ Pope Report ขอพาไปรู้จักพระสันตะปาปาเชื้อสายแอฟริกันคนล่าสุดของพระศาสนจักร นั่นคือ พระสันตะปาปา เจลาซิโอ ที่ 1 (สมณสมัย ค.ศ.492 - 21 พฤศจิกายน ค.ศ.496) พระสันตะปาปาเชื้อสายเบอร์เบอร์องค์นี้ (Berber - กลุ่มชาติพันธ์ของแอฟริกาเหนือทางตะวันตกของลุ่มแม่น้ำไนล์) เกิดในดินแดนแอฟริกาตอนเหนือซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมัน ชาวเบอร์เบอร์ชื่อดังในยุคนี้ได้แก่ "ซีเนดีน ซีดาน" และ "คาริม เบนเซม่า" สองนักฟุตบอลชื่อดังของทีมชาติฝรั่งเศสและ เรอัล มาดริด พระสันตะปาปา เจลาซิโอ ที่ 1 ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ และพระศาสนจักรกำหนดให้ฉลองวันที่ 21 พฤศจิกายนของทุกปี

โป๊ปเบเนดิกต์เตรียมออกกฤษฏีกาให้เริ่มเลือกตั้งโป๊ปองค์ใหม่เร็วขึ้น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเตรียมออกสมณกฤษฏีกา (Motu Proprio) ในไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อให้การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ จัดขึ้นได้เร็วกว่ากฏเดิมที่กำหนดไว้ว่า จะจัดได้เร็วสุดที่สุด 15 วันหลังจากตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง (ถ้ายึดตามกฏเดิม การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะจัดได้เร็วสุดคือ 15 มีนาคม 2013) คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน ตั้งโต๊ะแถลงข่าวรายวันเกี่ยวกับการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ พร้อมร่วมยืนยันข่าวดังกล่าวว่า "สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงได้รับข้อเรียกร้องจากคณะพระคาร์ดินัล เพื่อให้พระองค์ออกสมณกฤษฏีกาอนุญาตให้การเลือกตั้งพระสันตะปาปาจัดได้เร็วขึ้น และพระองค์ก็เตรียมออกสมณกฤษฏีกาถึงเรื่องนี้ในเร็ววันนี้ ตอนนี้ พ่อไม่ขอให้ความเห็นใดๆ เพราะอยากให้ทุกคนรอดูรายละเอียดจากสมณกฤษฎีกาดังกล่าวจะดีกว่า" ทั้งนี้ ถ้าหากพระสันตะปาปาทรงออกกฏให้การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่จัดขึ้นได้เร็วขึ้นกว่ากฏเดิม จะเท่ากับว่า การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ จะได้จัดก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2013 ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว การเลือกตั้

พี่ชายโป๊ปเชื่อการสละตำแหน่งส่งผลดีต่อพระศาสนจักร

Image
มองซินญอร์ เกยอร์ก รัตซิงเกอร์ พี่ชายแท้ๆวัย 89 ปีของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 แสดงความเชื่อว่า การตัดสินใจสละตำแหน่งของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ จะเป็นผลดีกับพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะร่างกายของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์อ่อนแรงลงไปมากตามอายุที่มากถึง 85 ปี การคิดและทำอะไรจึงช้าตามไปด้วย นอกจากนี้ มองซินญอร์ดเกยอร์กมั่นใจว่า พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ น่าจะเลือกใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงโรมจนวาระสุดท้ายของชีวิต มากกว่าจะเลือกมาสิ้นใจในเยอรมนี บ้านเกิดของพระองค์

"คาร์ดินัล เด เปาลิส" แนะคาร์ดินัลมาโฮนี่สละสิทธิ์การลงคะแนนเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่

Image
กรณีของพระคาร์ดินัล โรเจอร์ มาโฮนี่ อดีตประมุขอัครสังฆมณฑลลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นประเด็นร้อนต่อไป เมื่อ พระคาร์ดินัล เวลาซิโอ เด เปาลิส ประธานกิตติคุณของสำนักงานเศรษฐกิจแห่งสันตะสำนัก ออกมาแนะ พระคาร์ดินัล โรเจอร์ มาโฮนี่ ว่าให้สละสิทธิ์ร่วมการลงคะแนนเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ พระคาร์ดินัล เด เปาลิส กล่าวว่า "สิ่งที่ท่านมาโฮนี่ได้ทำไว้ เป็นปัญหาใหญ่มาก ถ้าพ่อเป็นท่านมาโฮนี่ พ่อจะสละสิทธิ์ไม่ร่วมการลงคะแนน แต่ทั้งนี้ มันขึ้นกับว่า พระคาร์ดินัลมาโฮนี่ จะคิดอย่างไร เพราะสิทธิ์ขาดอยู่ที่ตัวท่านเอง" ทางด้าน พระสังฆราช จานฟรังโก้ จีร็อตติ อดีตเลขาธิการสำนักงานวินิจฉัยคดีแห่งสันตะสำนัก (The Apostolic Penitentiary) ก็ออกมาเรียกร้องให้ พระคาร์ดินัลมาโฮนี่ สละสิทธิ์การร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่เช่นกัน "ถ้าการปรากฏตัวของพระคาร์ดินัลมาโฮนี่ในการเลือกตั้งพระสันตะปาปา ทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือปัญหามากมาย พ่อคิดว่า มันเป็นโอกาสดีที่ท่านมาโฮนี่ควรถอนตัว" พระสังฆราชจีร็อตติ กล่าวกับนักข่าว ทั้งนี้ พระคาร์ดินัล โรเจอร์ มาโฮนี่ ถูกพระสันตะปาปาสั่งให้งดการปฏิบัต

สื่อคาทอลิกร่วมกดดันเพื่อแบน "คาร์ดินัลมาโฮนี่" ไม่ให้ร่วมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่

Image
เป็นครั้งแรกที่ "สื่อคาทอลิก" ชื่อดังอย่าง "ฟามิเญีย คริสติอาน่า" (อิตาลี), "เดอะ แท็บเล็ตต์" (อังกฤษ) และ "เนชั่นแนล คาทอลิก รีพอร์เตอร์" (อเมริกา) และยังมีสื่อหลายสำนักทั่วโลก พร้อมใจกดดันคณะพระคาร์ดินัล เพื่อจะได้ไม่อนุญาตให้ "พระคาร์ดินัล โรเจอร์ มาโฮนี่" อดีตประมุขอัครสังฆมณฑลลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ หลังจาก พระคาร์ดินัลมาโฮนี่ เคยจงใจช่วยเหลือสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศด้วยการสั่งย้ายไปหลบไกลหูไกลตาคน และยังไม่สนใจเสียงเรียกร้องจากสัตบุรุษให้พิสูจน์ความจริง ทั้งนี้ พระคาร์ดินัลมาโฮนี่ ถูกพระสันตะปาปาสั่งให้ยุติการปฏิบัติศาสนกิจทุกชนิดในที่สาธารณะจากความผิดดังกล่าว อันเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดเรื่องสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศครั้งใหญ่ในอเมริกาและของโลก นอกจากนี้ วาติกันกำลังศึกษาข้อกฏหมายเรื่องนี้อยู่ และมีความเป็นไปได้แบบ 50-50 ที่พระคาร์ดินัลมาโฮนี่ จะได้ไม่ร่วมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ เพราะการปกปิดคดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศจัดเป็น "คดีอาชญากรรม" นั่นเอง อนึ่ง การร่วมใจประโคมข่าวกดดันในครั้งนี้ ถ

เรากำลังจะได้ยินคำว่า “เราได้พระสันตะปาปาแล้ว!!”…อีกครั้ง

Image
“Habemus Papam!!” Soon to be heard!  เรากำลังจะได้ยินคำว่า “เราได้พระสันตะปาปาแล้ว!!”…อีกครั้ง กระทันหัน แต่ไม่น่าแปลกใจ จากที่มีข่าวแพร่ไปทั้งทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ซึ่งได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากวาติกันแล้วว่าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ได้ทรงประกาศการลาออกจากตำแหน่งพระสันตะปาปาซึ่งจะมีผลในเวลา 20.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของอิตาลี) ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่จะถึงนี้นี้ การประกาศลาออกเกิดขึ้นในการประชุมกับบรรดาพระสังฆราชตามปกติ ไม่มีการนัดเป็นกรณีพิเศษหรือเรียกพบเป็นการเฉพาะแต่ประการใด Sede Vacante (ช่วงว่างของตำแหน่งพระสันตะปาปา) การลาออกของพระองค์ส่งผลหลายประการต่อพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะนอกจากจะเป็นการลาออกของสมเด็จพระสันตะปาปาที่มิได้เกิดขึ้นในพระศาสนจักรมากว่าครึ่งสหัสวรรษแล้ว การลาออกยังมีผลให้เกิดกรณีหรือการปฏิบัติใหม่ๆ อีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการเลือกตั้งพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้พ้นช่วงการไว้ทุกข์เก้าวันให้กับพระสันตะปาปาองค์ก่อนตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา การที่บรรดา “เจ้าชายแห่งพระศาสนจักร” (พระคาร์ด

สัตบุรุษมาให้กำลังใจพระสันตะปาปาในการสวดทูตสวรรค์กว่า 100,000 คน!!!

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่่ 16 ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 100,000 คน จำนวนสัตบุรุษที่มาร่วมนี้ ถือว่าเยอะมากๆ เพราะค่าเฉลี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนเท่านั้น ในส่วนของสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันพระวรสารประจำวันนี้ พระองค์ทรงกล่าวว่า "การที่ปีศาจประจญล่อลวงพระเยซูเป็นเรื่องที่เราพบได้ในการดำเนินชีวิตของเรา ในทุกวินาทีชีวิต เราอยู่บนทางแยกเสมอ ทางแยกว่า เราจะทำตามใจตัวเองหรือทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ เราต้องแยกแยะให้ออกว่า สิ่งใดที่ดีสำหรับเรา" "ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ เทศกาลมหาพรตจะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราจะรื้อฟื้นและกลับไปแสวงหาความเชื่อในพระเจ้า เพราะพระองค์เป็นแนวทางและรากฐานชีวิตและความเชื่อของพระศาสนจักร การดำเนินชีวิตในเทศกาลมหาพรต ถือเป็นการต่อสู้ทางจิตใจ เพราะตามธรรมชาติแล้ว จิตชั่วจะต่อต้านการพลีกรรมของเรา และมันจะแสวงหาและชักจูงเราให้ถอยห่างจากแนวทางของพระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับคำภาวนาและการให้กำลังใจพระองค์อย่าง

BBC วิเคราะห์ "ปาปาบิเล่ ทั้ง 10" ว่ามีใครบ้าง

Image
BBC สำนักข่าวชื่อดังของอังกฤษ เริ่มทำบทวิเคราะห์ตัวเก็งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ หรือที่เรียกกันว่า "ปาปาบิเล่" (Papabile) ออกมาแล้ว โดยบทวิเคราะห์นี้ บีบีซี มองว่า มีพระคาร์ดินัล 10 องค์ ที่มีโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยทั้ง 10 องค์ แบ่งตามทวีปได้ดังนี้ - ยุโรป 1) พระคาร์ดินัล อันเจโล่ สโคล่า (อิตาลี) ประมุขอัครสังฆมณฑลมิลาน 2) พระคาร์ดินัล คริสโตฟ โชนบอร์น (ออสเตรีย) ประมุขอัครสังฆมณฑลเวียนนา 3) พระคาร์ดินัล จานฟรังโก้ ราเวซี่ (อิตาลี) ประธานสมณสภาเพื่อวัฒนธรรม หน่วยงานในสันตะสำนัก - อเมริกาใต้ 4) พระคาร์ดินัล โอดิโล เชเรอร์ (บราซิล) ประมุขอัครสังฆมณฑล เซา เปาโล 5) พระคาร์ดินัล เลโอนาร์โด้ ซานดรี้ (อาร์เจนติน่า) ประธานสมณกระทรวงพระศาสนจักรตะวันออก หน่วยงานในสันตะสำนัก 6) พระคาร์ดินัล เจา บราซ เด อาวิส (บราซิล) ประธานสมณกระทรวงคณะนักบวช หน่วยงานในสันตะสำนัก - อเมริกาเหนือ 7) พระคาร์ดินัล ทิโมธี โดแลน (อเมริกา) ประมุขอัครสังฆมณฑลนิวยอร์ก 8) พระคาร์ดินัล มาร์ก โอล์เล็ต (แคนาดา) ประธานสมณกระทรวงพระสังฆราช หน่วยงานในสันตะสำนัก ... Po

กระบวนการแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญรุดหน้าไปอีกขั้นแล้ว

Image
อันเดรีย ตอร์นิเอลลี่ นักข่าวสายวาติกันมือวางอันดับ 1 ของโลก เผย มองซินญอร์ สลาโวเมียร์ โอเดอร์ ผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ ได้นำส่งเอกสารเกี่ยวกับอัศจรรย์ที่มีผู้ได้รับจากพระเจ้าให้หายจากโรคร้าย ผ่านการเสนอวิงวอนของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ต่อสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญแล้ว โดยเอกสารฉบับนี้ยังถูกปิดเป็นความลับว่าใครได้รับอัศจรรย์ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ สมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ เตรียมส่งทีมแพทย์วาติกันไปตรวจสอบกับบุคคลดังกล่าวว่า หายจากโรคร้ายโดยที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้ใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คาดกันว่า การศึกษานี้น่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งอย่างเร็วที่สุดที่ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" จะได้เป็นนักบุญ ก็ต้องรอปี 2014 เป็นอย่างช้า

“พระสังฆราชกิตติคุณ(แห่งสังฆมณฑลโรม) เบเนดิกต์ ที่ 16 ??”

Image
คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน แถลงข่าวที่หลายคนยังสงสัยหลังการสละตำแหน่งของพระสันตะปาปา ดังนี้ 1) หลังการสละตำแหน่ง พระสันตะปาปาจะทรงดำรงยศอะไร   คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวว่า “ตอนนี้ เรากำลังศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ ยังไม่มีข้อสรุป แต่ตำแหน่งที่เป็นไปได้มากสุดคือ ‘พระสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงโรม’ การเป็นพระสังฆราชเป็นผลจากการได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถลบล้างได้ ส่วนพระนามนั้น แน่นอนว่า พระองค์จะใช้พระนาม เบเนดิกต์ ที่ 16” 2) แหวนชาวประมง (Fisherman’s Ring) ซึ่งเป็นแหวนพระสันตะปาปา จะต้องถูกทำลายลงเหมือนทุกครั้งที่ตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลงหรือไม่ คุณพ่อลอมบาร์ดี้ ชี้แจงว่า “เรื่องนี้ เรายังศึกษาอยู่เช่นกัน ผู้มีหน้าที่ทำลายแหวนนี้คือ พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ แต่เราขอศึกษาก่อนว่า จะทำลายหลังการสละตำแหน่ง หรือทำลายหลังพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 สิ้นพระชนม์” 3) หลังการสละตำแหน่ง พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะทรงสวมอาภรณ์พระสันตะปาปาสีขาวล้วนเหมือนเดิมหรือไม่ หรือจะกลับไปสวมชุดพระสังฆราช  คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวว่า “เราก็กำลังศึกษาเรื่องนี้เช่นกัน เพราะ

อย่ายึดติดและหลงกับตำแหน่ง

Image
ใจจริง ผมอยากเขียนความรู้สึกที่ผมมีต่อพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 แต่เนื่องจากช่วงนี้ข่าวสำคัญเกี่ยวกับพระองค์มีเยอะมาก ผมเลยขอรอจังหวะก่อน  แต่ขอแชร์เล็กน้อยว่า ผมติดตามทำข่าวพระสันตะปาปาองค์นี้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2005 (วันที่ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา) เกือบ 8 ปี ผมได้ซึมซับแนวคิดหลายอย่างจากพระสันตะปาปาองค์นี้ (แม้จริงๆแล้ว ผมจะยกให้ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ตาม) สิ่งหนึ่งที่ได้คือ "อย่ายึดติดกับตำแหน่ง ถ้ารู้ว่าทำงานได้ไม่เต็มความสามารถ อย่าอายที่จะยอมรับความบกพร่อง แต่จงถอยออกมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานนั้น" ... 

วาติกันยืนยัน "พระอัครสังฆราชเกนชไวน์" จะติดตามพระสันตะปาปาเบเนดิกต์หลังสละตำแหน่ง

Image
วาติกันแถลงยืนยันว่า "พระอัครสังฆราช เกยอร์ก เกนชไวน์" เลขาฯส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะติดตามพระสันตะปาปาเบเนดิกต์และรับใช้พระองค์ไปตลอดช่วงเวลาที่เหลือ (จนพระองค์สิ้นพระชนม์ ถ้าไม่มีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง)  พระอัครสังฆราชเกนชไวน์จะย้ายไปพำนักกับพระสันตะปาปาในอารามมารดาพระศาสนจักรในวาติกัน นอกจากนี้ ยังจะทำหน้าที่หัวหน้าพระราชวังพระสันตะปาปาเหมือนเดิม (อาจจะทำจนกว่าพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ จะแต่งตั้งคนใหม่มาทำแทน) ขณะเดียวกัน วาติกันยังปฏิเสธข่าวที่ว่า พระสันตะปาปาทรงมีอาการประชวรปวดหัวตลอดเวลานับตั้งแต่เสด็จกลับมาจากทริปเยือนเม็กซิโกและคิวบา (ก่อนหน้านี้ มีการปล่อยข่าวว่า พระองค์ป่วยเป็นพาร์กินสัน)

วาติกันย้ำโป๊ปไม่ได้สละตำแหน่งเพราะประชวร

Image
คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน ย้ำ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ไม่ได้สละตำแหน่งเพราะประชวรด้วยโรคพาร์กินสัน แต่เป็นเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้การทำสิ่งต่างๆช้าลง จึงทรงตัดสินใจสละตำแหน่งในที่สุด พร้อมเผย พระสันตะปาปาทรงใส่แบตเตอรี่ไว้ในร่างกายมา 3 เดือนแล้ว ยืนยัน หลังสละตำแหน่ง พระสันตะปาปาจะดำเนินชีวิตสวดภาวนาแบบสันโดษเช่นนักพรตในเขตอารามวาติกัน หลังการประกาศสละตำแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก สื่อมวลชนหลายสำนักได้รายงานว่า พระสันตะปาปาทรงสละตำแหน่งเพราะประชวรด้วยโรคพาร์กินสัน จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปต่างๆนาๆ ล่าสุด คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ โฆษกวาติกัน ได้ปฏิเสธข่าวว่าพระสันตะปาปาประชวรด้วยพาร์กินสันอย่างเป็นทางการแล้ว "การตัดสินใจสละตำแหน่งของพระสันตะปาปา ไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วยหรือโรคพาร์กินสัน แต่มันเป็นเพราะพระองค์ตระหนักดีว่า เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายตอบสนองช้าลง พระองค์จึงไม่มีความสามารถพอที่จะปฏิบัติหน้าที่พระสันตะปาปาได้เต็มความสามารถ การตัดสินใจนี้ เกิดหลังจากการเสด็จเยือนเม็กซิโกแ

ภาพนี้ เรื่องบังเอิญหรือบอกเป็นนัย

Image
ผมมานั่งดูรูปเก่าๆและอึ้งพอสมควร เพราะถ้าย้อนไปวันที่ 29 เม.ย. 2009 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จไปเมืองอากวิล่าเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว วันนั้น พระองค์ไปภาวนาหน้าศพของ "สมเด็จพระสันตะปาปา เซเลสติน ที่ 5" ผู้ทรงสละตำแหน่งพระสันตะปาปาใน ค.ศ.1294 ด้วย การสละตำแหน่งของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เหมือนกับกรณีของพระสันตะปาปา เซเลสติน ที่ 5 ทุกประการ พระสันตะปาปาเซเลสตินต้องการออกจากการเป็นพระสันตะปาปาและไปใช้ชีวิตแบบสันโดษ สวดภาวนาแบบนักบวชคณะเบเนดิกติน (เซเลสติน ที่ 5 เป็นพระสันตะปาปาที่เคร่งครัดมาก แบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่านคือนักบุญจอห์น บัปติสตา) พระสันตะปาปา เซเลสติน ที่ 5 ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1313 และเป็นพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ใช้พระนาม “เซเลสติน” จวบจนทุกวันนี้ ... ส่วนพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เมื่อทรงสละตำแหน่งแล้ว พระองค์จะไปใช้ชีวิตในอาราม สวดภาวนาแบบสันโดษไปตลอดชีวิตที่เหลือเช่นกัน

ฟาติมาสาร - พระสันตะปาปาประกาศสละตำแหน่งแล้ว (17 ก.พ. 2013)

Image
เป็นข่าวช็อกไปทั่วโลก เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลทางสุขภาพ โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00 น. (ตรงกับ 02.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2013 ตามเวลาประเทศไทย)  หลังจากพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ลาออกอย่างเป็นทางการแล้ว พระองค์จะเสด็จไปพำนักที่พระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ พระองค์ตัดสินใจจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษแบบนักพรต โดยจะสวดภาวนาอย่างเงียบๆตามลำพังไปตลอดชีวิตที่เหลือ ในส่วนของการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ วาติกันแถลงว่า น่าจะมีขึ้นกลาง-ปลายเดือนมีนาคม 2013 ส่วนพระสันตะปาปาองค์ใหม่น่าจะได้รับเลือกในช่วงปาสกา (วันอาทิตย์ปาสกาคือ 31 มีนาคม 2013) การตัดสินใจสละตำแหน่งในครั้งนี้ สื่อมวลชนทั่วโลกพร้อมใจ “สดุดี” พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ เพราะนี่คือการตัดสินใจที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวมาก ทั่วโลกยกย่องว่าทรงถ่อมตนแบบสุภาพ ไม่ยึดติดกับตำแหน่ง และยอมรับความอ่อนแอของตนเองว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ คนแบบนี้ หาได้ยากนักในสังคมทุกวันนี้ และข้างล่างนี้ คือพระดำรัสที่พระสันตะปาปาได้แจ้งแก่คณะพระคาร์ดินัล ถึงการ

ด่วน! พระสันตะปาปาประกาศสละตำแหน่ง

Image
วาติกันแถลงอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศสละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ โดยจะมีผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00 น. (ตรงกับ 02.00 น.ของวันที่ 1 มีนาคม 2013 ตามเวลาไทย)   ขณะที่คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารวาติกัน แถลงว่า การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ (Conclave) จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนมีนาคม 2013 และคาดว่า น่าจะได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ช่วง "ปาสกา" (วันอาทิตย์ปาสกาปีนี้ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2013) หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 พ้นจากตำแหน่งแล้ว พระองค์จะเสด็จไปประทับที่พระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ และดำเนินชีวิตในอาราม พร้อมสวดภาวนาอย่างเงียบๆ ส่วนพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะประทับที่พระราชวังวาติกัน ตอนนี้ ทั่วโลกสดุดีพระสันตะปาปาว่า "สุดยอดมาก" ที่ทรงยอมรับว่าพระองค์ไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไหวเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ เป็นการยอมรับอย่างสุภาพและถ่อมตนถึงความอ่อนแอของตนเอง

ฟาติมาสาร - หนังสือ(โกหก)เล่มใหม่ของ “อาลี อักกา” (10 ก.พ. 2013)

Image
ตอนนี้ ในอิตาลีมีหนังสือชีวประวัติเล่มใหม่ซึ่งกำลังฮิตติดแผง หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า “THEY PROMISED ME PARADISE: MY LIFE AND THE TRUTH BEHIND THE ATTACK AGAINST THE POPE” (พวกเขาสัญญากับผมเรื่องสวรรค์: ชีวิตข้าและความจริงเบื้องหลังการลอบสังหารพระสันตะปาปา) เจ้าของชีวิตที่นำเรื่องราวตัวเองมาตีแผ่ ชื่อว่า “เมห์เม็ต อาลี อักกา” มือปืนเพชฌฆาตที่ลอบสังหารสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1981 นั่นเอง จุดขายของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่หน้า 161-168 อาลี อักกาได้เล่าเหตุการณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม 1983 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จไปเยี่ยมเขาซึ่งกำลังถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำเรบิบเบีย กรุงโรม ในข้อหาลอบสังหารพระองค์ ก่อนจะเล่ารายละเอียดของหนังสือต่อ ผมขออธิบายก่อนว่า จนถึงวันนี้ โลกยังไม่ทราบตัวคนบงการที่แท้จริงที่สั่งให้อักกามาลอบยิงสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ให้โลกทราบ เช่นเดียวกับอักกาก็ไม่เคยบอกใครเช่นกัน มันจึงเป็นความลับที่ถูกเก็บมานานกว่า 32 ปี พร้อมกับการเดาไปเรื่อยว่า อาจเป็นพวกคอมมิวนิส