สัตบุรุษมาให้กำลังใจพระสันตะปาปาในการสวดทูตสวรรค์กว่า 100,000 คน!!!

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่่ 16 ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 100,000 คน จำนวนสัตบุรุษที่มาร่วมนี้ ถือว่าเยอะมากๆ เพราะค่าเฉลี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนเท่านั้น


ในส่วนของสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันพระวรสารประจำวันนี้ พระองค์ทรงกล่าวว่า "การที่ปีศาจประจญล่อลวงพระเยซูเป็นเรื่องที่เราพบได้ในการดำเนินชีวิตของเรา ในทุกวินาทีชีวิต เราอยู่บนทางแยกเสมอ ทางแยกว่า เราจะทำตามใจตัวเองหรือทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ เราต้องแยกแยะให้ออกว่า สิ่งใดที่ดีสำหรับเรา"

"ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ เทศกาลมหาพรตจะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราจะรื้อฟื้นและกลับไปแสวงหาความเชื่อในพระเจ้า เพราะพระองค์เป็นแนวทางและรากฐานชีวิตและความเชื่อของพระศาสนจักร การดำเนินชีวิตในเทศกาลมหาพรต ถือเป็นการต่อสู้ทางจิตใจ เพราะตามธรรมชาติแล้ว จิตชั่วจะต่อต้านการพลีกรรมของเรา และมันจะแสวงหาและชักจูงเราให้ถอยห่างจากแนวทางของพระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับคำภาวนาและการให้กำลังใจพระองค์อย่างล้นหลาม

"ขอบคุณ! พ่อขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับการมาร่วมภาวนากันด้วยจำนวนที่ล้นหลามขนาดนี้ นี่เป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงความรักและการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตใจที่พวกท่านมอบให้พ่อในรอบหลายวันที่ผ่านมา พ่อซาบซึ้งมากๆ ขอบคุณทุกคนอีกครั้ง" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว (17 ก.พ. 2013)Comments