โป๊ปย้ำ "แม้จะหมดบทบาทหน้าที่ แต่พ่อจะรับใช้พระศาสนจักรด้วยการภาวนาตลอดไป"


บทแบ่งปัน (บางส่วน) ของ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสในการเข้าเฝ้าทั่วไป (ครั้งสุดท้าย) ใจความว่า ....

“ขอบคุณทุกคน วันนี้ พ่อได้เห็นพระศาสนจักรมีชีวิตชีวาสุดๆ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอากาศที่งดงาม แม้จะเป็นฤดูหนาวก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใด ขอบคุณพระเจ้าผู้นำพาพระศาสนจักรและทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ทรงประทานมาเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ดำเนินชีวิตตาม”

"เกือบ 8 ปีที่แล้ว ในวันที่ 19 เม.ย.(2005) พ่อตอบรับทำหน้าที่พระสันตะปาปา ตอนนั้น พ่อถามตัวเองหลายครั้งว่า 'พระเจ้าข้า พระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับลูก มันเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนามากๆที่พระองค์วางไว้บนบ่าของลูก แต่ถ้าพระองค์ทรงต้องการ ลูกจะเหวี่ยงอวน(ชาวประมง)ออกไป ลูกมั่นใจว่า พระองค์จะทรงนำทางลูก' และพระเจ้าก็ทรงนำทางพ่อจริงๆ พระองค์อยู่เคียงข้างพ่อ ในทุกๆวัน พ่อสามารถรู้สึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า 

“พ่อมั่นใจอย่างแรงกล้าว่า พระวาจาของพระเจ้าคือพระวาจาแห่งความจริงซึ่งจะเป็นความเข้มแข็งและเป็นชีวิตให้พระศาสนจักร พระเจ้าทรงนำทางพ่ออย่างแท้จริง พระองค์ทรงอยู่ข้างๆพ่อ พ่อสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน”

“ตลอดสมณสมัยของพ่อ มันมีทั้งช่วงเวลาแห่งความสุข ความทุกข์ และความสว่าง แน่นอนว่า มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายเลย ช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก พ่อรู้สึกเหมือนนักบุญเปโตร ผู้อยู่บนเรือที่ทะเลสาบกาลิลี บางเวลาคลื่นลมโหมกระหน่ำ บางเวลาน้ำซัดเรือโคลง มันเหมือนพระเจ้าทรงเงียบหายไป”

“แต่ทั้งหมดนี้ พ่อยังมอบความวางใจในพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา ไม่เคยทอดทิ้งพระศาสนจักร โดยปราศจากความรักและแสงสว่าง จงมอบความวางใจในพระหัตถ์พระเจ้าเหมือนเด็กๆที่วางใจพระองค์ แน่นอนว่า พระหัตถ์นี้จะประคองเราเวลาเดินและจูงเราตลอด พ่ออยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า ผู้ทรงมอบพระบุตรองค์เดียวเพื่อเราและไม่เคยสิ้นสุดที่จะรักเราเลย”

“ขอบคุณพระคาร์ดินัล พระสังฆราช ทุกคนในวาติกัน คณะนักบวช และสัตบุรุษทั่วโลกที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ พ่อขอขอบคุณทุกคนที่ทำงานเพื่อรายงานข่าวออกไปอย่างดี”

“อย่างที่พ่อเคยบอกว่า พ่อรู้สึกถึงพละกำลังที่ถดถอยเรื่อยๆ พ่อได้วอนขอพระเจ้าโปรดประทานการตัดสินใจที่ดีที่สุด ไม่เฉพาะพ่อ แต่เพื่อพระศาสนจักร พ่อเลือกทางเดินนี้ด้วยสติสัมปชัญญะทั้งครบ พร้อมจิตวิญญาณที่เงียบสงบ ความรักที่มีต่อพระศาสนจักรหมายถึงการมีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ยากลำบาก ทำในสิ่งที่อาจเจ็บปวด แต่เป็นสิ่งดีเพื่อพระศาสนจักร ไม่ใช่ตัวเอง”

“การเป็นพระสันตะปาปา มันไม่มีความเป็นส่วนตัว แต่หมายถึงอุทิศตนทั้งหมดเพื่อพระศาสนจักร เพื่อประชากรของพระเจ้าทุกคน”

“พ่อกำลังจะไม่มีบทบาทอำนาจในพระศาสนจักร แต่พ่อจะรับใช้พระศาสนจักรด้วยการภาวนาตลอดไป”

“พี่น้อง โปรดภาวนาเพื่อตัวพ่อด้วย และอย่าทิ้งพระเจ้า อย่าทิ้งพระศาสนจักร!”


ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งสุดท้ายในสมณสมัยของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16


Comments