ฟาติมาสาร - พระสันตะปาปาประกาศสละตำแหน่งแล้ว (17 ก.พ. 2013)

เป็นข่าวช็อกไปทั่วโลก เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลทางสุขภาพ โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00 น. (ตรงกับ 02.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2013 ตามเวลาประเทศไทย) หลังจากพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ลาออกอย่างเป็นทางการแล้ว พระองค์จะเสด็จไปพำนักที่พระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ พระองค์ตัดสินใจจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษแบบนักพรต โดยจะสวดภาวนาอย่างเงียบๆตามลำพังไปตลอดชีวิตที่เหลือ

ในส่วนของการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ วาติกันแถลงว่า น่าจะมีขึ้นกลาง-ปลายเดือนมีนาคม 2013 ส่วนพระสันตะปาปาองค์ใหม่น่าจะได้รับเลือกในช่วงปาสกา (วันอาทิตย์ปาสกาคือ 31 มีนาคม 2013)

การตัดสินใจสละตำแหน่งในครั้งนี้ สื่อมวลชนทั่วโลกพร้อมใจ “สดุดี” พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ เพราะนี่คือการตัดสินใจที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวมาก ทั่วโลกยกย่องว่าทรงถ่อมตนแบบสุภาพ ไม่ยึดติดกับตำแหน่ง และยอมรับความอ่อนแอของตนเองว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ คนแบบนี้ หาได้ยากนักในสังคมทุกวันนี้

และข้างล่างนี้ คือพระดำรัสที่พระสันตะปาปาได้แจ้งแก่คณะพระคาร์ดินัล ถึงการสละสมณสมัยของพระองค์

..........................

พี่น้องที่รัก

พ่อเรียกพวกท่านมารวมกันในการประชุมคณะพระคาร์ดินัล ไม่ใช่แค่เรื่องการสถาปนานักบุญใหม่ทั้ง 3 กรณี แต่ยังอยากจะแจ้งพวกท่านได้ทราบถึงการตัดสินใจที่สำคัญต่อชีวิตของพระศาสนจักร

หลังจากไตร่ตรองความรู้สึกครั้งแล้วครั้งเล่าต่อหน้าพระเจ้า พ่อได้บทสรุปที่แน่นอนเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง ด้วยเหตุที่อายุมากขึ้น มันจึงเป็นเรื่องไม่คู่ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่พระสันตะปาปาได้เต็มความสามารถ ประกอบกับความสำคัญฝ่ายจิต พ่อตระหนักดีว่าการอภิบาลต้องได้รับการลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ทางวาจาและการกระทำ แต่สิ่งที่ต้องทำไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการสวดภาวนาและการพลีกรรม อย่างไรก็ตาม โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีเรื่องมากมายที่สั่นคลอนชีวิตความเชื่ออย่างลึกซึ้ง 

เพื่อให้การปกครองนาวาของนักบุญเปโตรและการประกาศพระวรสารเป็นไปด้วยดี ความเข้มแข็งทางความคิดและร่างกายจึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่ความเข้มแข็งที่ว่านี้ ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาได้อ่อนแรงลงมากในตัวพ่อ พ่อจึงจำเป็นต้องไตร่ตรองถึงการขาดคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่อภิบาลได้อย่างเต็มความสามารถ

ด้วยเหตุนี้ อาศัยการพิจารณาถึงความสำคัญของการกระทำที่จะเกิดขึ้น และอาศัยอิสรภาพในการตัดสินใจ พ่อขอประกาศว่า พ่อขอสละตำแหน่งพระสังฆราชแห่งกรุงโรมและพระสันตะปาปาผู้สานงานต่อจากนักบุญเปโตรซึ่งคณะพระคาร์ดินัลได้มอบความวางใจให้พ่อทำหน้าที่นี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2005 และนับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป บัลลังก์ของนักบุญเปโตรและตำแหน่งพระสันตะปาปาจะว่างลง จากนั้น การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะได้รับการจัดขึ้น

พี่น้องที่รัก พ่อขอบคุณพวกท่านจากใจจริงสำหรับความรักและความช่วยเหลือที่พวกท่านได้ให้พ่อในการทำงานอภิบาล พ่ออยากขอโทษสำหรับความผิดบกพร่องต่างๆ ตั้งแต่นี้ไป ขอให้เรามอบพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ไว้ในความดูแลของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา อาศัยการเสนอวิงวอนของแม่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ แม่พระจะช่วยเหลือคณะพระคาร์ดินัลในการเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ส่วนตัวพ่อเอง พ่อปรารถนาที่จะอุทิศชีวิตในอนาคต ด้วยการรับใช้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผ่านทางการสวดภาวนา

                                                       
                                 ให้ไว้ ณ นครรัฐวาติกัน 11 กุมภาพันธ์ 2013


                                     สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16

Comments