อย่ายึดติดและหลงกับตำแหน่ง

ใจจริง ผมอยากเขียนความรู้สึกที่ผมมีต่อพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 แต่เนื่องจากช่วงนี้ข่าวสำคัญเกี่ยวกับพระองค์มีเยอะมาก ผมเลยขอรอจังหวะก่อน 


แต่ขอแชร์เล็กน้อยว่า ผมติดตามทำข่าวพระสันตะปาปาองค์นี้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2005 (วันที่ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา) เกือบ 8 ปี ผมได้ซึมซับแนวคิดหลายอย่างจากพระสันตะปาปาองค์นี้ (แม้จริงๆแล้ว ผมจะยกให้ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ตาม)

สิ่งหนึ่งที่ได้คือ "อย่ายึดติดกับตำแหน่ง ถ้ารู้ว่าทำงานได้ไม่เต็มความสามารถ อย่าอายที่จะยอมรับความบกพร่อง แต่จงถอยออกมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานนั้น" ... 

Popular posts from this blog

กระแสต่อต้านคาทอลิกในฝรั่งเศสที่กลายเป็นการบุกรุกและทำลายสถานที่ทางศาสนา

“ถ้าพระเลือกแล้ว ไม่ช้าก็เร็ว ก็ได้ทำงานให้พระแน่นอน”

ฟาติมาสาร - “แม่พระ” กับ “ธงสหภาพยุโรป” (11 พฤศจิกายน 2012)