“พระสังฆราชกิตติคุณ(แห่งสังฆมณฑลโรม) เบเนดิกต์ ที่ 16 ??”


คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน แถลงข่าวที่หลายคนยังสงสัยหลังการสละตำแหน่งของพระสันตะปาปา ดังนี้

1) หลังการสละตำแหน่ง พระสันตะปาปาจะทรงดำรงยศอะไร 

คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวว่า “ตอนนี้ เรากำลังศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ ยังไม่มีข้อสรุป แต่ตำแหน่งที่เป็นไปได้มากสุดคือ ‘พระสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงโรม’ การเป็นพระสังฆราชเป็นผลจากการได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถลบล้างได้ ส่วนพระนามนั้น แน่นอนว่า พระองค์จะใช้พระนาม เบเนดิกต์ ที่ 16”

2) แหวนชาวประมง (Fisherman’s Ring) ซึ่งเป็นแหวนพระสันตะปาปา จะต้องถูกทำลายลงเหมือนทุกครั้งที่ตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลงหรือไม่

คุณพ่อลอมบาร์ดี้ ชี้แจงว่า “เรื่องนี้ เรายังศึกษาอยู่เช่นกัน ผู้มีหน้าที่ทำลายแหวนนี้คือ พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ แต่เราขอศึกษาก่อนว่า จะทำลายหลังการสละตำแหน่ง หรือทำลายหลังพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 สิ้นพระชนม์”

3) หลังการสละตำแหน่ง พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะทรงสวมอาภรณ์พระสันตะปาปาสีขาวล้วนเหมือนเดิมหรือไม่ หรือจะกลับไปสวมชุดพระสังฆราช 

คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวว่า “เราก็กำลังศึกษาเรื่องนี้เช่นกัน เพราะอาภรณ์พระสันตะปาปาสีขาวล้วน เป็นชุดที่มีความสำคัญและมีความหมายมาก”


Comments