พี่ชายโป๊ปเชื่อการสละตำแหน่งส่งผลดีต่อพระศาสนจักร


มองซินญอร์ เกยอร์ก รัตซิงเกอร์ พี่ชายแท้ๆวัย 89 ปีของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 แสดงความเชื่อว่า การตัดสินใจสละตำแหน่งของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ จะเป็นผลดีกับพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะร่างกายของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์อ่อนแรงลงไปมากตามอายุที่มากถึง 85 ปี การคิดและทำอะไรจึงช้าตามไปด้วย

นอกจากนี้ มองซินญอร์ดเกยอร์กมั่นใจว่า พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ น่าจะเลือกใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงโรมจนวาระสุดท้ายของชีวิต มากกว่าจะเลือกมาสิ้นใจในเยอรมนี บ้านเกิดของพระองค์

Comments