ด่วน! พระสันตะปาปาประกาศสละตำแหน่งวาติกันแถลงอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศสละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ โดยจะมีผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00 น. (ตรงกับ 02.00 น.ของวันที่ 1 มีนาคม 2013 ตามเวลาไทย) 

ขณะที่คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารวาติกัน แถลงว่า การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ (Conclave) จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนมีนาคม 2013 และคาดว่า น่าจะได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ช่วง "ปาสกา" (วันอาทิตย์ปาสกาปีนี้ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2013)

หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 พ้นจากตำแหน่งแล้ว พระองค์จะเสด็จไปประทับที่พระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ และดำเนินชีวิตในอาราม พร้อมสวดภาวนาอย่างเงียบๆ ส่วนพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะประทับที่พระราชวังวาติกัน

ตอนนี้ ทั่วโลกสดุดีพระสันตะปาปาว่า "สุดยอดมาก" ที่ทรงยอมรับว่าพระองค์ไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไหวเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ เป็นการยอมรับอย่างสุภาพและถ่อมตนถึงความอ่อนแอของตนเอง


Popular posts from this blog

กระแสต่อต้านคาทอลิกในฝรั่งเศสที่กลายเป็นการบุกรุกและทำลายสถานที่ทางศาสนา

“ถ้าพระเลือกแล้ว ไม่ช้าก็เร็ว ก็ได้ทำงานให้พระแน่นอน”

ฟาติมาสาร - “แม่พระ” กับ “ธงสหภาพยุโรป” (11 พฤศจิกายน 2012)