ภาพนี้ เรื่องบังเอิญหรือบอกเป็นนัย


ผมมานั่งดูรูปเก่าๆและอึ้งพอสมควร เพราะถ้าย้อนไปวันที่ 29 เม.ย. 2009 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จไปเมืองอากวิล่าเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว วันนั้น พระองค์ไปภาวนาหน้าศพของ "สมเด็จพระสันตะปาปา เซเลสติน ที่ 5" ผู้ทรงสละตำแหน่งพระสันตะปาปาใน ค.ศ.1294 ด้วย

การสละตำแหน่งของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เหมือนกับกรณีของพระสันตะปาปา เซเลสติน ที่ 5 ทุกประการ พระสันตะปาปาเซเลสตินต้องการออกจากการเป็นพระสันตะปาปาและไปใช้ชีวิตแบบสันโดษ สวดภาวนาแบบนักบวชคณะเบเนดิกติน (เซเลสติน ที่ 5 เป็นพระสันตะปาปาที่เคร่งครัดมาก แบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่านคือนักบุญจอห์น บัปติสตา)

พระสันตะปาปา เซเลสติน ที่ 5 ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1313 และเป็นพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ใช้พระนาม “เซเลสติน” จวบจนทุกวันนี้

... ส่วนพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เมื่อทรงสละตำแหน่งแล้ว พระองค์จะไปใช้ชีวิตในอาราม สวดภาวนาแบบสันโดษไปตลอดชีวิตที่เหลือเช่นกัน

Comments