วาติกันเตรียมปิดทวิตเตอร์ของโป๊ปเบเนดิกต์


มองซินญอร์ พอล ไทก์ เลขาธิการสมณสภาสื่อสารสังคม เผย บัญชีทวิตเตอร์ของพระสันตะปาปา (@Pontifex) จะถูกปิดตัวลงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2013 หลังจากการสละตำแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16

"ใช่ เราจะปิดบัญชีนี้ชั่วคราว เพราะ @Pontifex ถูกสร้างมาเพื่อพระสันตะปาปาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น" มองซินญอร์ ไทก์ กล่าวกับสื่อมวลชน

อย่างไรก็ตาม การปิดตัวครั้งนี้ ไม่ใช่การปิดแบบถาวร เพราะถ้าพระสันตะปาปาองค์ใหม่ต้องการแพร่ธรรมด้วยทวิตเตอร์ บัญชี @Pontifex ก็จะถูกนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง

Comments