โป๊ปออกกฤษฏีกาให้สิทธิ์คณะพระคาร์ดินัลกำหนดวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ตามความเหมาะสม


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงนามในสมณกฤษฎีกาวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ (MOTU PROPRIO DATAE) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทรงให้สิทธิ์ขาดกับคณะพระคาร์ดินัลในการกำหนดวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ตามความเหมาะสม

ก่อนหน้านี้ กฏระเบียบเรื่องการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ซึ่งกำหนดโดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มีว่า "หลังจากตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ต้องถูกจัดขึ้นภายใน 15-20 วัน" ซึ่งหมายความว่า เมื่อพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 สละตำแหน่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 ถ้ายังใช้กฏเดิม การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะมีขึ้นได้เร็วที่สุดคือ 15 มีนาคม 2013

กระนั้น คณะพระคาร์ดินัลได้ประชุมและกราบทูลพระสันตะปาปาว่า กฏดังกล่าวอาจไม่สามารถประยุกต์ได้กับกรณีปัจจุบัน เพราะกฏเดิมนั้น จะใช้เมื่อพระสันตะปาปาทรงสิ้นพระชนม์ ทำให้ตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง แต่กับกรณีของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์ แต่เลือกสละตำแหน่ง ทำให้คณะพระคาร์ดินัลรู้ล่วงหน้าแล้วว่า ตำแหน่งพระสันตะปาปาจะว่างลงเมื่อใด ถ้าเกิดรอให้ถึง 15 วันตามกฏเดิม อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อวันปาสกา (อีสเตอร์ ซึ่งจะสมโภชการกลับคืนชีพของพระเยซู) ที่ปี 2013 นี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม

เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ จึงออกสมณกฤษฏีกาให้สิทธิ์แก่คณะพระคาร์ดินัลในการกำหนดวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ตามความเหมาะสม เท่ากับว่า เมื่อบัลลังก์พระสันตะปาปาว่างลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ อาจถูกจัดในวันที่ 1 มีนาคม 2013 เลยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นกับการพิจารณาของพระคาร์ดินัลอีกครั้งหนึ่ง

Comments