Posts

Showing posts from August, 2014

โป๊ปฟรังซิส: "วิธีพัฒนาความคิดให้เหมือนพระเยซู มี 3 แบบ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน วิธีที่เราจะพัฒนาความคิดอ่านของตัวเองให้เหมือนพระเยซู มี 3 แบบ นั่นคือ อ่านพระวรสารทุกวัน ร่วมมิสซาสม่ำเสมอ และรู้จักเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ พร้อมกันนี้ ทรงร่วมชื่นชม "ฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อสันติภาพ" ซึ่งจะแข่งกันวันพรุ่งนี้ โดยหวังเห็นฟุตบอลนัดนี้เป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพที่จะให้เราตระหนักว่า ไม่ว่าศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 40,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ที่พระเยซูตรัสไล่ซาตานในตัวนักบุญเปโตร ที่มาล่อลวงให้มนุษย์คิดและทำตามใจตนเอง ไม่ใช่ตามมุมมองของพระเจ้า พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ในสถานการณ์สำคัญตอนนั้น เราได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวิธีการคิดของพระเยซูกับบรรดาสาวก เฉพาะอย่างยิ่ง นิสัยของเปโตรซึ่งเป็นผู้นำของสาวกทั้ง 12 ของพระเยซู เปโตรพยายามบอกพระเยซูว่าทุกสิ่งจะไม่เป็นแบบนั้น (หมายถึงเหตุกา

โป๊ปฟรังซิสเตรียมถวายมิสซางานแต่งงานครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม เตรียมถวายมิสซางานแต่งงานเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ โดยจะเป็นการประกอบพิธีแบบสมรสหมู่ให้กับบ่าวสาวจำนวน 20 คู่ ซึ่งจะจัดที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014 ทั้งนี้ มิสซาสมรสแบบหมู่ พระสันตะปาปาทรงจัดเป็นกรณีพิเศษโอกาสเริ่มการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2014 ที่วาติกัน อนึ่ง นี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ค.ศ.2000 ที่พระสันตะปาปาจะเป็นประธานมิสซาสมรส โดยพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ถวายมิสซาสมรสได้แก่ นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 ที่ถวายมิสซาโอกาสปีปีติมหาการุญเพื่อครอบครัว

โป๊ปฟรังซิส: "ในเขตวัดและกลุ่มคริสตชน ต้องไม่มีการนินทา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ในเขตวัดและกลุ่มคริสตชน ต้องไม่มีการนินทา ทรงชี้ น่าเศร้าที่ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนเกิดเพราะการนินทา อิจฉาริษยา และการหมั่นไส้กัน ทรงสอน ไม่ได้บอกให้คริสตชนตัดลิ้นตัวเองเพื่อจะได้ไม่พูดนินทา แต่เราต้องรู้จักอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยวนของปีศาจ ทรงยกตัวอย่างคนที่เป็นนักบุญได้เลยคือคนที่ไม่พูดจาให้ร้ายใคร ไม่นินทา มีแต่ยิ้มรับทุกสถานการณ์ ภาพ: AP ช่วงสายวันพุธที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 12,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเน้นเรื่อง "ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน" เป็นหลัก พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างแรกของพวกเรา เกิดจากความจริงที่ว่า พระเยซูทรงสวดภาวนาอย่างมากเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มศิษย์ของพระองค์ นี่คือการภาวนาในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูตรัสหลายครั้งว่า 'พระบิดาเจ้า ขอให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน' พระองค์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน "จากประสบการ

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูอยากรู้ว่าความเชื่อเราพึ่งพาและไว้ใจได้เหมือนศิลาหรือไม่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน พระเยซูถามเราว่า "ท่านคิดว่าเราเป็นใคร" เพราะพระองค์ต้องการจะทดสอบความเชื่อเราว่า "พึ่งพาและวางใจได้เหมือนศิลาหรือไม่" ถ้าความเชื่อเราพึ่งพาและวางใจได้ พระองค์ก็จะสร้างพระศาสนจักรไว้ในจิตใจของเรา พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนตอบอย่างหนักแน่นว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต"  ภาพ: Getty Images ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 45,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ (มธ 16:13-20) ซึ่งนักบุญเปโตรทูลพระเยซูว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต" และพระเยซูตรัสกับนักบุญเปโตรว่า "ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา" พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "ในความเป็นจริงแล้ว พระเยซูตั้งชื่อใหม่ให้กับซีโมน ชื่อนั้นคือ 'เปโตร' ซึ่งในภาษาอารามาอิคที่พระเยซูพูดนั้น คำว่า 'เปโตร

โป๊ปฟรังซิส: "ระบบฆราวาสคาทอลิกเกาหลีเข้มแข็งมากๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชื่นชม ระบบฆราวาสคาทอลิกเกาหลีแข็งแกร่งมากๆ พระศาสนจักรที่นั่นเติบโตเพราะฆราวาสล้วนๆ ทรงย้ำ การที่ศาสนาคริสต์เข้าไปในเกาหลี พระคริสตเจ้าไม่ได้ทำลายวัฒนธรรมเกาหลี พระองค์ไม่ได้ทำลายสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่พระองค์มาเพื่อเติมเต็มมันให้ดียิ่งขึ้น ทรงเผย ฟุตบอลและทีมซาน ลอเร็นโซ่ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระองค์ พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวขอบคุณทุกคนที่ภาวนาให้ญาติๆของพระองค์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วย ช่วงสายวันพุธที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่รับเสด็จพระสันตะปาปากว่า 12,000 คน และยังมีอีกมากที่ไม่สามารถเข้ามายังหอประชุมได้ เพราะที่นั่งไม่พอ ทำให้ต้องนั่งรออยู่หน้าหอประชุม โดยวันนี้ หนึ่งในบุคคลพิเศษที่มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาก็คือผู้แทนของทีม "ซาน ลอเร็นโซ่" ทีมฟุตบอลสุดโปรดของพระสันตะปาปาที่เพิ่งคว้าแชมป์โกปา ลิเบอร์ตาดอเรส (แชมป์ทวีปอเมริกาใต้) มาครอง โดย ซาน ลอเร็นโซ่ ได้นำถ้วยแชมป์มาถวายพระสันตะปาปาด้วย สำหรับการแบ่ง

ห้ามพลาด! บทสัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบินจากโซลกลับโรม

Image
ระหว่างเที่ยวบินกลับจากเกาหลีมุ่งหน้าสู่กรุงโรม อิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบรรดานักข่าวด้วยการประทานการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเองนานกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เรียกว่า เป็นหนึ่งในการสัมภาษณ์พระสันตะปาปาที่นานสุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ ประเด็นสำคัญๆ มีเพียบ อยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ไปติดตามแบบละเอียดๆกันเลย ... ภาพ: Catholic News Service เรือเซวอล: "เราไม่สามารถวางตัวเป็นกลางเกี่ยวกับความเจ็บปวดของคน" นักข่าว: "ระหว่างการเยือนเกาหลี พระองค์ทรงยื่นมือเข้าไปสัมผัสครอบครัวของผู้ประสบเหตุเรือเซวอลและทรงปลอบโยนพวกเขา ผมมี 2 คำถามที่อยากถาม พระองค์รู้สึกอย่างไรเมื่อได้พบกับพวกเขา และทรงกังวลไหมว่าการที่พระองค์พบกับพวกเขาจะถูกตีความผิดๆไปในทางการเมือง" พระสันตะปาปา: "เมื่อคุณพบตัวเองอยู่ต่อหน้าความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ คุณต้องทำอะไรสักอย่างที่หัวใจคุณเรียกร้องที่จะทำ แต่ต่อมา พวกคนบางกลุ่มอาจพูดว่า ก็เขาทำมันเพราะเขามีจุดประสงค์ทางการเมืองหรืออะไรก็ว่ากันไป พวกเขาสามารถพูดได้หมดแหละ แต่เมื่อคุณคิดถึงชายหญิง พ่อหรือแม่ที่ต้องสูญเสียลูกๆของตัวเอง พ

โป๊ปเศร้าพระทัยมากหลังทราบข่าวอุบัติเหตุ "เหลน" เสียชีวิต

Image
ภาพ: Getty Images วาติกันออกแถลงการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์บนทางด่วนเมืองคอร์โดบ้า ประเทศอาร์เจนตินา โดยผู้ประสบอุบัติเหตุคือ "เอ็มมานูเอล โอราซิโอ แบร์โกโญ่" หลานของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส อุบัตินี้ร้ายแรงมาก โดย เอ็มมานูเอล ซึ่งเป็นคนขับรถ กำลังอยู่ในอาการโคม่า แต่ที่น่าเศร้าคือ เหลนของพระสันตะปาปา ได้แก่ โฮเซ่ แบร์โกโญ่ ทารกวัย 8 เดือน และ อันโตนิโอ แบร์โกโญ่ เด็กน้อยวัย 2 ขวบ รวมไปถึง วาเลเรีย คาร์โมน่า วัย 36 ปี ซึ่งเป็นแม่ของเด็กๆ เสียชีวิตทั้งหมด ทั้งนี้ วาติกันแจ้งว่า พระสันตะปาปาทรงเศร้าพระทัยอย่างมาก และทรงขอเชิญทุกคนร่วมใจกับพระองค์ภาวนาให้กับหลานและเหลนของพระองค์ด้วย Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "พระสงฆ์ต้องเป็นผู้อภิบาล ไม่ใช่ทำตัวเป็นแค่ผู้ทำพิธีบนพระแท่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาพระสงฆ์ อย่าทำตัวเป็นแค่ผู้ทำพิธีบนพระแท่น แต่ต้องปฏิบัติตนเป็นผู้อภิบาล มีเมตตากับสัตบุรุษ ทรงชี้ บ่อยครั้ง ทัศนคติของพระสงฆ์ได้ทำลายพระศาสนจักรอย่างใหญ่หลวง กระนั้น พระสงฆ์ถูกเรียกมาเพื่อรักษาบาดแผลของพระศาสนจักร โดยผ่านทางการนำการให้อภัยและความหวังไปมอบให้ทุกคน ช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยโซกัง กรุงโซล เพื่อพบกับสมาชิกคณะเยสุอิตในเกาหลี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งโดยคณะนักบวชเยสุอิต เมื่อ ค.ศ.1960 การมาเยี่ยมเพื่อนเยสุอิตครั้งนี้ อยู่นอกเหนือไปจากตารางเวลาของพระสันตะปาปา ดังนั้น การพบกันจึงเป็นพี่น้องเยสุอิต ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับเพื่อนเยสุอิต พระองค์กล่าวว่า "ประชากรของพระเจ้ากำลังแสวงหาและต้องการที่จะได้รับการปลอบโยน พระศาสนจักรมีบาดแผลมากมาย และบางแผลก็เกิดจากพวกเราพระสงฆ์และสัตบุรุษคาทอลิกที่ปฏิบัติศาสนกิจนี่แหละ "บ่อยครั้ง ทัศนคติของพระสงฆ์ได้ทำลายพระศาสนจักรอย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตาม มันไม่มีแผลใดที่จะไม่ได้รับการบรรเทาด้วยคว

โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้คาทอลิกเกาหลีเสวนาคืนดีกันในคาบสมุทรเกาหลี"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้กำลังใจคาทอลิกเกาหลี เดินหน้าเสวนาและพูดจาคืนดีกันในคาบสมุทรเกาหลี จงวางใจในฤทธานุภาพแห่งไม้กางเขน จงให้อภัยในความผิดที่เคยเกิดขึ้น เพราะการให้อภัยคือประตูนำไปสู่การคืนดีกัน พร้อมกันนี้ ทรงชื่นชมพระสงฆ์คาทอลิกเกาหลี เป็นแบบอย่างในการทำงานอภิบาลอย่างเข้มแข็ง ภาพ: AP, เอลิส แฮร์ริส ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาเพื่อสันติภาพและการคืนดีกันของสองเกาหลี ในอาสนวิหารเมียงดง กรุงโซล งานนี้ พัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ ได้มาร่วมมิสซาด้วย (เธอเป็นคาทอลิก แต่ไม่ค่อยไปร่วมมิสซา และไม่ค่อยเคร่ง) ในระหว่างช่วงพิธีแห่เริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงทำสิ่งนอกเหนือการคาดเดาอีกครั้ง เมื่อทรงหยุดระหว่างทางเดินและส่งไม้เท้าพระสันตะปาปาให้นายจารีต จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเดินเข้าไปทักทายกลุ่มผู้สูงอายุสตรีที่นั่งอยู่บนรถวีลแชร์ 5 คน ซึ่งทั้งหมดเคยถูกนำไปเป็นทาสกดขี่ทางเพศที่ญี่ปุ่นในช่วงสงคราม การทักทายนี้ ผู้สูงอายุทั้ง 5 คน ต่างอึ้งและคาดไม่ถึงว่าพระสันตะปาปาจะเข้ามาทักทายพวกตนด้วย สำหรับบ

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนคาทอลิกคือส่วนสำคัญของพระศาสนจักรยุคปัจจุบัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เยาวชนคาทอลิกไม่ได้เป็นแค่ความหวังของพระศาสนจักรในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญและเป็นที่รักของพระศาสนจักรยุคปัจจุบันด้วย ทรงสอน จงเป็นเหมือนพระเยซูที่ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความรักความเมตตาเสมอ ทรงกล่าวติดตลก "เยาวชนจงลุกขึ้น อย่านั่งหลับในมิสซา!" ส่วนเจ้าภาพงานเยาวชนเอเชียครั้งต่อไปคือ "อินโดนีเชีย" ซึ่งจะจัดในค.ศ.2017 ภาพ: Catholic News Agency/ AP ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาปิดงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดที่ลานหน้าปราสาทเฮมิ ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 จัดขึ้นในหัวข้อ "เยาวชนเอเชีย! จงลุกขึ้นเถิด!" (Asian Youth! ... Wake Up!) พระสันตะปาปาจึงเทศน์สอนเยาวชนโดยยึดหัวข้อของงานเป็นหลัก พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ชัยชนะของบรรดามรณสักขีได้ส่องสว่างอยู่เหนือพวกลูกทุกคน! ถ้อยคำนี้คือส่วนหนึ่งของหัวข้องานเยาวชนเอเชีย พวกลูกเยาวชนเอเชียที่รัก พวกลูกคือทายาทของการเป็นประจักษ์พยานอันยิ่งใหญ่ เป็นประจักษ์พยานล้ำค่าของพร

"ฟรานเชสโก้" โปรดศีลล้างบาปให้ "ฟรานเชสโก้"

Image
หากยังจำได้ที่ผมรายงานไปว่า พระสันตะปาปาจะโปรดศีลล้างบาปให้กับ "พ่อของผู้เสียชีวิต เหตุเรือเซวอลล่ม" ... นี่คือภาพพิธีล้างบาปตามที่บอกไป พระสันตะปาปา ฟรานเชสโก้ โปรดศีลล้างบาปให้ ลี โฮ จิน ในวัดน้อยสถานทูตวาติกันประจำกรุงโซล โดยเขาเลือกนามนักบุญว่า "ฟรานเชสโก้" ด้วย หมายเหตุ - ลี โฮ จิน ผู้รับศีลล้างบาปใหม่ เรียนคำสอนมาแล้ว 2 ปี เขาทูลพระสันตะปาปาช่วงเช้าหลังมิสซาที่แทจอนว่า "ผมอยากรับศีลล้างบาป" พระสันตะปาปาตอบว่า "ได้ พ่อจะโปรดศีลล้างบาปให้เอง" Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชอย่าติดอยู่กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจนลืมออกไปหาสัตบุรุษ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกในเอเชีย อย่าติดหนึบกับอุปกรณ์ไอทีอำนวยความสะดวกต่างๆ จนทำให้เราไม่ได้ออกไปอภิบาลสัตบุรุษ ทรงสอน พระสังฆราชต้องรู้จักการเสวนาพูดจาและยืนหยัดในอัตลักษณ์คริสตชน นั่นคือเสวนาแบบใจเขาใจเรา แต่ก็ต้องยืนหยัดในจุดยืนคาทอลิกด้วย พร้อมกันนี้ ทรงย้ำชัดเจน ต้องการเสวนากับประเทศในเอเชียที่ยังไม่มีความสัมพันธ์การทูตกับสันตะสำนัก ภาพ: คุณพ่ออันโตนิโอ สปาดาโร่ (SJ), เจราร์ด โอคอนเนล, เอลิซาเบ็ตต้า ปิเก้ ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จมายังเฮมิ เพื่อพบปะและให้โอวาทบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวเอเชียกว่า 60 คน จาก 35 ประเทศ โดยงานนี้ พระคาร์ดินัล ออสวัลโด้ กราซีอัส ประธานาสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งเอเชีย ได้เริ่มกล่าวรายงานต่อพระสันตะปาปา จากนั้น เป็นการกล่าวตรัสให้โอวาทของพระสันตะปาปา แต่พระองค์เลือกจะไม่ยืนให้โอวาทบนเวที แต่ทรงลงมายืนข้างล่างตรงไมโครโฟนที่ พระคาร์ดินัลกราซีอัส ทูลรายงานแทน ทำให้ทุกคนที่พบเห็นประทับใจในความถ่อมตนของพระองค์มาก สำหรับพระดำรัสให้โอวาท พระสันตะปาปาตรัส

โป๊ปฟรังซิส: "ช่วยคนยากไร้ด้วยเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องร่วมเป็นทุกข์กับเขาด้วย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนฆราวาสคาทอลิกเกาหลี การช่วยเหลือผู้ยากไร้และตกทุกข์ได้ยากด้วย "เงิน" อย่างเดียว ไม่เพียงพอ เพราะเราต้องช่วยเหลือพวกเขาในหลายๆด้าน อาทิ การไปเยี่ยมและร่วมเป็นทุกข์ไปกับพวกเขา ทรงย้ำ ครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญสุดของสังคม และครอบครัวคือโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆทุกคน  ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จมาพบปะและให้โอวาทกลุ่มผู้แทนฆราวาสคาทอลิกชาวเกาหลี ภายในวัดน้อยของศูนย์อบรมแห่งความรัก เมืองค็อตทงเน ประเทศเกาหลีใต้ โดยนี่เป็นพันธกิจสุดท้ายของวันนี้ด้วย ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "วันนี้และวันต่อๆไป พระศาสนจักรต้องการการเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือของฆราวาสเพื่อจะรับใช้ความจริงแห่งพระวรสาร เราต่างรู้ดีว่า พันธกิจเดียวของพระศาสนจักรของพระเจ้าและทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปคือการประกาศพระวรสาร และพระพรของฆราวาสชายหญิงคือการช่วยทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในความเชื่อ พระสันตะปาปายังได้ขอบคุณฆราวาสเกาหลีที่ช่วยบริจาคทรัพย์ทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้ตลอ

โป๊ปฟรังซิส: "นักบวชที่ถือความยากจน แต่ใช้ชีวิตหรู คือพวกทำร้ายพระศาสนจักร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสตินักบวช คนที่ปฏิญาณเรื่องความยากจน แต่เรื่องจริงใช้ชีวิตหรูหรา จัดเป็นคนที่ทำร้ายพระศาสนจักรและสัตบุรุษ ทรงชี้ ความยากจนเป็นทั้ง "กำแพง" และเป็น "แม่" ให้นักบวช เป็นกำแพงเพราะปกป้องนักบวชจากจิตตารมณ์ทางโลก เป็นแม่ที่ดูแลให้นักบวชเจริญเติบโตบนหนทางที่ถูกต้อง ทรงสอน ชีวิตหมู่คณะสำคัญมาก แม้มันจะไม่ง่ายที่จะอยู่ร่วมกัน แต่พระญาณสอดส่องของพระเจ้าจะช่วยนักบวชทุกคน ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จมาที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งความรัก เมืองค็อตทงเน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพบปะและให้โอวาทแก่บรรานักบวชคาทอลิกของเกาหลีใต้กว่า 8,000 คน โดยแบ่งเป็นนักบวชชาย 3,000 คน และนักบวชหญิง 5,000 คน ทั้งนี้ ก่อนจะเสด็จมาที่นี่ พระสันตะปาปาได้เสด็จไปเยี่ยมผู้พิการกว่า 200 คน และภาวนา ณ สุสานทารกที่ถูกทำแท้ง ทำให้การมาพบบรรดานักบวชต้องล่าช้าไป พระสันตะปาปาได้ตรัสขอโทษทุกคนสำหรับการมาช้าด้วย พิธีนี้ เริ่มด้วยการอ่านรายงานจากผู้แทนคณะนักบวชชาย ซึ่งทูลพระสันตะปาปาถึงความอ่อนแอของนักบวชชายในเกาหลีที่ถูกประ

โป๊ปฟรังซิส: "บุญราศีชาวเกาหลีสอนเราว่าต้องให้พระคริสต์เป็นที่หนึ่งในชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสถาปนาบุญราศีชาวเกาหลี 124 องค์ พร้อมให้ข้อคิด บุญราศีชาวเกาหลีสอนเราว่าชีวิตนี้ต้องให้พระคริสตเจ้าเป็นที่หนึ่งเสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ทรงหวังเห็นแบบอย่างของบุญราศีเป็นแรงผลักดันให้ชาวเกาหลีทำงานสร้างสันติและสร้างการคืนดีกันในสังคม   ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสถาปนาบุญราศี เปาโล ยุน ชี-ชุง และเพื่อนมรณสักขี 123 คน โดยพิธีนี้จัดที่ลานหน้าประตูควังฮวา กรุงโซล ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 1,000,000 คน สำหรับประวัติของบุญราศีใหม่นั้น ทั้งหมดถูกฆ่าตายจากการเบียดเบียนศาสนา เพราะยืนยันจะจัดงานศพแบบคาทอลิกให้กับแม่ของ เปาโล ยุน ชี-ชุง โดยวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จัดการสถาปนาบุญราศีกลุ่มที่ถูกฆ่าตายสมัยเบียดเบียนศาสนา ครั้งแรกจัดในค.ศ. 1925 (สถาปนาบุญราศีไป 79 องค์) ครั้งที่สองจัดในค.ศ.1968 (สถาปนาไป 24 องค์) ในส่วนบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปา เริ่มต้นตรัสสอนว่า "พระคริสตเจ้าทรงมีชัยเหนือความตาย น.เปาโลกล่าวว่า ใครเล่าจะแยกเราออกจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ วันนี้

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนอย่าตกเป็นทาสของเงินและวัตถุนิยม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนเยาวชน อย่าตกเป็นทาสของเงินและวัตถุนิยมเป็นอันขาด เพราะมันจะขโมยความหวังของการเป็นเยาวชนไปจากเรา ทรงยกย่องคาทอลิกกัมพูชาที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อว่า "มีนักบุญมากมายในกัมพูชาที่ยังไม่ถูกสถาปนา" ทรงย้ำ สำหรับพระองค์ เกาหลีไม่มีเหนือและใต้ เพราะทุกคนพูดภาษาเดียวกัน เราเป็นพี่น้องกัน ดังนั้น เราต้องสวดขอพระเจ้าประทานความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เราอีกครั้ง ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบเยาวชนคาทอลิกเอเชีย ณ เมืองโซลเม โดยงานนี้ เป็นพันธกิจสุดท้ายในการเยือนเกาหลีวันที่สองของพระสันตะปาปา ทั้งนี้ ก่อนจะเสด็จมาพบเยาวชน พระสันตะปาปาได้เสด็จไปภาวนายังบ้านเกิดของนักบุญแอนดรูว์ คิม สงฆ์คาทอลิกชาวเกาหลีคนแรกและเป็นมรณสักขีด้วย สำหรับการพบปะและเทศน์สอนเยาวชน พิธีการเริ่มด้วยการแสดงและการแบ่งปันจากเยาวชนจากกัมพูชา, ฮ่องกง และเกาหลี โดยเยาวชนกัมพูชาได้เล่าถึงการสับสนในชีวิต แต่ความเชื่อในพระเจ้าก็ช่วยเธอได้พบกับหนทางชีวิตที่เลือกเดิน เยาวชนฮ่องกงแบ่งปันเรื่องการเจริญเติบโตของพระศาสนจักรคาทอลิกในจ

โป๊ปฟรังซิส: "จงปฏิเสธระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคารพชีวิตมนุษย์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องคาทอลิกเกาหลี ร่วมกันปฏิเสธระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคารพชีวิตมนุษย์ ระบบที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว และสร้างความขัดแย้งในสังคม ทรงย้ำ คาทอลิกเกาหลีต้องรักษามรดกความเชื่อที่บรรพบุรุษรักษาสืบต่อกันมา และต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังด้วย ตอนท้าย ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พร้อมเชิญภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเซวอลล่มด้วย ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภายในสนามฟุตบอลเมืองแทจอน เกาหลีใต้ ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน มิสซานี้ มีญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุเรือเฟอร์รี่เซวอลล่ม กว่า 300 คน มาร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้ ก่อนมิสซาจะเริ่ม สภาพอากาศในเกาหลีมีเมฆครึ้มมาก พระสันตะปาปาจึงไม่สามารถประทับเฮลิคอปเตอร์จากกรุงโซลมาแทจอน พระองค์จึงเปลี่ยนวิธีเดินทางด้วยการนั่งรถไฟมาแทน ในส่วนภาษาที่ใช้ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงถวายเป็นภาษาลาตินกับอิตาเลี่ยน แต่บทตอบรับจากสัตบุรุษเป็นภาษาเกาหลี ขณะที่การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาตรัสเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับบทเทศน์

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชอย่าปลีกตัวห่างจากพระสงฆ์ อย่าตกเป็นเหยื่อจิตตารมณ์ทางโลก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติพระสังฆราช อย่าปลีกตัวห่างจากพระสงฆ์ แต่จงเอาใจใส่พวกเขาให้มากๆ ทรงเป็นห่วงพระสังฆราชจะตกเป็นเหยื่อจิตตารมณ์ของโลก และมัวแต่หมกมุ่นกับความสำเร็จของงานที่ทำ นอกจากนี้ ทรงชื่นชมเกาหลี จากอดีตเป็นดินแดนจุดหมายของการแพร่ธรรม แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นดินแดนผลิตธรรมทูตออกไปแพร่ธรรมทั่วโลก ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศเกาหลี เพื่อพบปะและให้โอวาทกับบรรดาพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชคาทอลิกชาวเกาหลี โดยพันธกิจนี้เป็นงานสุดท้ายของวันแรกในการเยือนเกาหลีใต้ของพระสันตะปาปา ในส่วนโอวาทที่พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสังฆราชชาวเกาหลี มีว่า "พ่อขอให้กำลังใจพวกท่านในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ปกปักรักษาความทรงจำอันงดงาม ซึ่งยังคงจำวิธีการที่บรรดามรณสักขีชาวเกาหลีได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อลงบนแผ่นดินจนบังเกิดผลอย่างอุดมสมบูรณ์ ทำให้เราพร้อมเก็บเกี่ยวพระหรรษทานบนแผ่นดินได้อย่างล้นเหลือ พวกท่านคือลูกหลานของมรณสักขีชาวเกาหลี พวกท่านคือทายาทสืบต่อการเป็นประจักษ์พยานถึงพระ

โป๊ปฟรังซิส: "คนดีจะไม่แค่รักผู้อาวุโสเท่านั้น แต่จะสอนลูกหลานให้รักผู้อาวุโสด้วย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คนดีและคนฉลาดจะไม่รักผู้อาวุโสอย่างเดียว แต่จะสอนให้ลูกหลานของตนรู้จักรักผู้อาวุโสด้วย ทรงชื่นชมเกาหลีเป็นประเทศที่ให้เกียรติผู้สูงอายุแบบสุดๆ ทรงยืนยัน พระศาสนจักรคาทอลิกเกาหลีจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสร้างชาติให้มีชีวิตชีวาอย่างแน่นอน ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐบาล คณะทูต และผู้นำจากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยนี่เป็นพิธีการแบบทางการแรกของการเสด็จเยือนเกาหลีใต้ หลังจากช่วงเที่ยงของวัน พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ในสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำเกาหลีใต้ พระสันตะปาปามาถึงทำเนียบประธานาธิบดี โดยมี พัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้รอต้อนรับ จากนั้น พระสันตะปาปาและประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ไปสนทนากันในห้องรับรอง ก่อนที่พระสันตะปาปาจะเสด็จออกมาพบกับผู้นำฝ่ายต่างๆในห้องโถงของทำเนียบ ในส่วนสุนทรพจน์แรกของการเยือนเกาหลีใต้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ด้ว