โป๊ปฟรังซิส: "คนดีจะไม่แค่รักผู้อาวุโสเท่านั้น แต่จะสอนลูกหลานให้รักผู้อาวุโสด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คนดีและคนฉลาดจะไม่รักผู้อาวุโสอย่างเดียว แต่จะสอนให้ลูกหลานของตนรู้จักรักผู้อาวุโสด้วย ทรงชื่นชมเกาหลีเป็นประเทศที่ให้เกียรติผู้สูงอายุแบบสุดๆ ทรงยืนยัน พระศาสนจักรคาทอลิกเกาหลีจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสร้างชาติให้มีชีวิตชีวาอย่างแน่นอน
ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐบาล คณะทูต และผู้นำจากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยนี่เป็นพิธีการแบบทางการแรกของการเสด็จเยือนเกาหลีใต้ หลังจากช่วงเที่ยงของวัน พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ในสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำเกาหลีใต้

พระสันตะปาปามาถึงทำเนียบประธานาธิบดี โดยมี พัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้รอต้อนรับ จากนั้น พระสันตะปาปาและประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ไปสนทนากันในห้องรับรอง ก่อนที่พระสันตะปาปาจะเสด็จออกมาพบกับผู้นำฝ่ายต่างๆในห้องโถงของทำเนียบ

ในส่วนสุนทรพจน์แรกของการเยือนเกาหลีใต้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ด้วยที่ตรัสภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "นับเป็นความชื่นชมยินดีอย่างมากที่ข้าพเจ้าได้มาเกาหลี ดินแดนแห่งความสงบยามเช้าซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่งดงามเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ด้วย

"อย่างที่ทราบกัน ข้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อร่วมงานเยาวชนคาทอลิกเอเชีย ครั้งที่ 6 และมาสถาปนาบุญราศีชาวเกาหลี 124 องค์ นี่เป็นการเฉลิมฉลองทางความเชื่ออันยิ่งใหญ่ของทั้งทวีปเอเชียก็ว่าได้

"วัฒนธรรมเกาหลีเข้าใจเป็นอย่างดีถึงศักดิ์ศรีและปรีชาญาณของผู้สูงอายุและให้เกียรติผู้สูงอายุมากๆ พวกเราคาทอลิกก็ให้เกียรติผู้อาวุโสและบรรพบุรุษที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อในพระเจ้าด้วยเช่นกัน กระนั้น ข้าพเจ้าขอย้ำว่า คนดีและคนฉลาดจะไม่ทำแค่รักบรรพบุรุษผู้อาวุโสเท่านั้น แต่ยังสอนลูกหลานให้รักผู้อาวุโสด้วย พวกเขาจะส่งมอบมรดกล้ำค่านี้ออกไปให้ลูกหลาน

"มันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราต้องไตร่ตรองถึงความจำเป็นที่จะมอบของขวัญแห่งสันติภาพให้กับเยาวชน คำขอร้องนี้ยังคงดังก้องอยู่ในเกาหลี ดินแดนที่ต้องทนทุกข์มานานเพราะขาดสันติภาพ ข้อเรียกร้องเรื่องสันติภาพจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้นำทางการเมืองทุกคน ซึ่งต้องตระหนักให้มากๆว่า สันติภาพแท้จริงเกิดจากการฟังอย่างเงียบๆและพูดจากันอย่างดี มากกว่าจะเผชิญหน้าใช้กำลังและวิจารณ์กันอย่างแรงๆ พึงระลึกไว้ว่า ความพยายามของพวกท่าน จะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างโลกให้ดียิ่งขึ้น

"ปัจจุบัน เกาหลีกำลังเผชิญหน้ากับความไม่เสมอภาคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ มันสำคัญมากที่ต้องให้ความสนใจกับคนยากจนและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในสังคม พวกเราต้องรับฟังทุกเสียงด้วยความห่วงใย

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงหยิบคำพูดของ "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2" พระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ได้มาเยือนเกาหลี มาแบ่งปันว่า "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 เคยกล่าวว่า อนาคตของเกาหลีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันของเหล่าชาวเกาหลีที่ฉลาด หลักแหลม และเปี่ยมด้วยจิตใจที่ดีงาม ดังนั้น ข้าพเจ้าขอร่วมย้ำว่า พระศาสนจักรคาทอลิกเกาหลีจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสร้างชาติให้มีชีวิตชีวาอย่างแน่นอน"

Read More: Vatican Radio

Comments