โป๊ปฟรังซิส: "ระบบฆราวาสคาทอลิกเกาหลีเข้มแข็งมากๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชื่นชม ระบบฆราวาสคาทอลิกเกาหลีแข็งแกร่งมากๆ พระศาสนจักรที่นั่นเติบโตเพราะฆราวาสล้วนๆ ทรงย้ำ การที่ศาสนาคริสต์เข้าไปในเกาหลี พระคริสตเจ้าไม่ได้ทำลายวัฒนธรรมเกาหลี พระองค์ไม่ได้ทำลายสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่พระองค์มาเพื่อเติมเต็มมันให้ดียิ่งขึ้น ทรงเผย ฟุตบอลและทีมซาน ลอเร็นโซ่ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระองค์ พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวขอบคุณทุกคนที่ภาวนาให้ญาติๆของพระองค์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยช่วงสายวันพุธที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่รับเสด็จพระสันตะปาปากว่า 12,000 คน และยังมีอีกมากที่ไม่สามารถเข้ามายังหอประชุมได้ เพราะที่นั่งไม่พอ ทำให้ต้องนั่งรออยู่หน้าหอประชุม โดยวันนี้ หนึ่งในบุคคลพิเศษที่มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาก็คือผู้แทนของทีม "ซาน ลอเร็นโซ่" ทีมฟุตบอลสุดโปรดของพระสันตะปาปาที่เพิ่งคว้าแชมป์โกปา ลิเบอร์ตาดอเรส (แชมป์ทวีปอเมริกาใต้) มาครอง โดย ซาน ลอเร็นโซ่ ได้นำถ้วยแชมป์มาถวายพระสันตะปาปาด้วย

สำหรับการแบ่งปันในวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเล่าเรื่องความประทับใจที่พระองค์ไปเกาหลีให้ทุกคนได้รับฟัง พระสันตะปาปา ตรัสว่า "สาธารณรัฐเกาหลีคือประเทศที่โดดเด่นและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบโตเร็วมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะระเบียบวินัยของคนเกาหลีนั่นเอง

"ในสถานการณ์แบบนี้ พระศาสนจักรคือผู้ปกป้องความทรงจำและความหวัง กล่าวคือ ครอบครัวฝ่ายจิตที่ผู้ใหญ่ได้ส่งมอบดวงไฟแห่งความเชื่อที่พวกเขาได้รับจากบรรพบุรุษ มาให้กับบรรดาลูกหลานของตน ทั้งนี้ เพื่อความทรงจำของการเป็นประจักษ์พยานถึงอดีต จะได้กลายเป็นประจักษ์พยานที่คงอยู่ของความหวังสำหรับปัจจุบันและอนาคต

"สำหรับมิสซาสถาปนาบุญราศีชาวเกาหลี 124 องค์และการฉลองงานเยาวชนเอเชีย จัดเป็นเครื่องหมายสำคัญของพันธกิจที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องของพระศาสนจักรเกาหลีและเอเชีย พี่น้องที่รัก ในประวัติศาสตร์ความเชื่อของชาวเกาหลี เราได้เห็นว่า พระคริสตเจ้าไม่ได้ทำลายวัฒนธรรมเกาหลี พระองค์ไม่ได้ทำลายการจาริกเดินทางของผู้คนที่แสวงหาความจริงและการแสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ พระคริสตเจ้าไม่ได้ทำลายสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่พระองค์มาเพื่อเติมเต็มมันให้ดียิ่งขึ้น

"นอกจากนี้ บทบาทฆราวาสในเกาหลีก็เข้มแข็งมาก ฆราวาสเกาหลีมีส่วนในการนำพระวรสารไปมอบให้ชาวเกาหลีทุกคนและยังมีส่วนทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโต พระศาสนจักรได้หยั่งรากลงที่เกาหลีและเจริญเติบโตอย่างยิ่งใหญ่เพราะฆราวาส พวกเขามองเห็นความตรึงตราตรึงใจในพระวรสารและแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตให้เหมือนกับคริสตชนยุคแรกเริ่ม โดยผ่านทางการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ยากไร้และให้ความเสมอภาคกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

"สุดท้ายนี้ พ่อขอเชิญพวกเราสวดภาวนาเพื่อเกาหลี จะได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในความเชื่อและความรัก และขอให้เอาชนะความแตกแยก รวมถึงมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและรู้จักการคืนดีกัน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายทุกคน เฉพาะอย่างยิ่ง ทีม "ซาน ลอเร็นโซ่" ที่มาเข้าเฝ้าและมอบถ้วยแชมป์ให้พระสันตะปาปา โดยพระองค์ตรัสตอบว่า "ฟุตบอลคือส่วนหนึ่งในชีวิตของพ่อ ซาน ลอเร็นโซ่ ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพ่อเช่นกัน"

นอกจากนี้ พระสันตะปาปา ยังได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันภาวนาให้ญาติๆของพระองค์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในอาร์เจนตินาด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments