โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้คาทอลิกเกาหลีเสวนาคืนดีกันในคาบสมุทรเกาหลี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้กำลังใจคาทอลิกเกาหลี เดินหน้าเสวนาและพูดจาคืนดีกันในคาบสมุทรเกาหลี จงวางใจในฤทธานุภาพแห่งไม้กางเขน จงให้อภัยในความผิดที่เคยเกิดขึ้น เพราะการให้อภัยคือประตูนำไปสู่การคืนดีกัน พร้อมกันนี้ ทรงชื่นชมพระสงฆ์คาทอลิกเกาหลี เป็นแบบอย่างในการทำงานอภิบาลอย่างเข้มแข็งภาพ: AP, เอลิส แฮร์ริส

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาเพื่อสันติภาพและการคืนดีกันของสองเกาหลี ในอาสนวิหารเมียงดง กรุงโซล งานนี้ พัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ ได้มาร่วมมิสซาด้วย (เธอเป็นคาทอลิก แต่ไม่ค่อยไปร่วมมิสซา และไม่ค่อยเคร่ง)

ในระหว่างช่วงพิธีแห่เริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงทำสิ่งนอกเหนือการคาดเดาอีกครั้ง เมื่อทรงหยุดระหว่างทางเดินและส่งไม้เท้าพระสันตะปาปาให้นายจารีต จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเดินเข้าไปทักทายกลุ่มผู้สูงอายุสตรีที่นั่งอยู่บนรถวีลแชร์ 5 คน ซึ่งทั้งหมดเคยถูกนำไปเป็นทาสกดขี่ทางเพศที่ญี่ปุ่นในช่วงสงคราม การทักทายนี้ ผู้สูงอายุทั้ง 5 คน ต่างอึ้งและคาดไม่ถึงว่าพระสันตะปาปาจะเข้ามาทักทายพวกตนด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นกล่าวว่า "ช่วงเวลาที่พ่อจะอยู่ในเกาหลีใกล้จะจบลงแล้ว พ่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่หลั่งไหลมายังประเทศอันเป็นที่รักแห่งนี้ และเป็นพิเศษ พระพรที่มีต่อพระศาสนจักรเกาหลี ท่ามกลางพระพรมากมายนี้ พ่อได้เห็นสิ่งพิเศษมากมายในรอบหลายวันที่ผ่านมา เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาเยาวชนจากทั่วทวีปเอเชีย ความรักของพวกเขาต่อพระเยซูและความกระตือรือร้นนี้ จะช่วยแผ่ขยายพระอาณาจักรของพระเจ้าและเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคน

"การมาเยือนเกาหลีของพ่อ มาถึงตอนจบด้วยการถวายมิสซาเพื่อเราจะได้รับพระหรรษทานแห่งสันติและการคืนดีกันจากพระเจ้า มิสซานี้ จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อคาบสมุทรเกาหลี มิสซานี้ คำภาวนาสำคัญสุดคือเพื่อการคืนดีกันของครอบครัวเกาหลี  ในพระวรสาร พระเยซูตรัสสอนเราถึงพลังของคำภาวนาเมื่อมี 2-3 คนรวมกันภาวนาในนามของพระองค์ (มธ 18:19-20) แล้ววันนี้ล่ะ มีคนมากมายเท่าไหร่ที่มาร่วมกันภาวนาขอสันติและการคืนดี ด้วยจิตใจที่ยกขึ้นสู่สวรรค์"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเรื่องการคืนดี โดยทรงยกตัวอย่างจากพระวรสารเรื่องการให้อภัยพี่น้องเมื่อทำผิด รวมถึงฤทธานุภาพแห่งไม้กางเขน มาสอนทุกคนว่า "ของขวัญจากพระเจ้าเรื่องการคืนดี สันติภาพ และความเป็นหนึงเดียวกัน คือสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้จากพระหรรษทานการกลับใจ การกลับใจคือการเปลี่ยนแปลงของหัวใจที่สามารถแปรเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราและคนในสังคม การกลับใจท้าทายพวกเรามากๆว่า เราต้องปฏิเสธความคิดที่เต็มไปด้วยความระแวง การเผชิญหน้า และการชิงดีชิงเด่นกัน

"ในพระวรสารพระเยซูสอนเราว่า ถ้าพี่น้องทำบาป 7 ครั้ง เราต้องให้อภัย 70 ครั้ง ไม่ใช่ให้อภัย 7 ครั้ง ... พระเยซูเรียกร้องเราให้เชื่อว่า การให้อภัยคือประตูที่จะนำเราไปสู่การคืนดีกัน กางเขนของพระคริสตเจ้าแสดงให้เราเห็นถึงพลังของพระเจ้าที่จะเชื่อมทุกการแตกแยก พร้อมยังทรงรักษาบาดแผลและฟื้นฟูความรักแบบพี่น้องของเรา สิ่งที่พ่ออยากบอกกับท่านคือ จงวางใจในพลังแห่งไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า จงต้อนรับพระหรรษทานแห่งการคืนดีภายในจิตใจของเรา

"พ่อขอให้พวกท่านเป็นประจักษ์พยานถึงสารแห่งการให้อภัยของพระคริสตเจ้าในบ้าน ชุมชน และสังคมเกาหลี พ่อมั่นใจว่าพวกท่านจะเป็นเชื้อแป้งของพระอาณาจักรสวรรค์บนแผ่นดิน ขอให้เราภาวนาเพื่อโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพื่อการเสวนาคืนดีกัน การพบกันเพื่อหารือถึงผลลัพธ์ของความแตกต่างระหว่างกัน นี่คือสิ่งสุดท้ายก่อนที่พ่อจะจากเกาหลีไป พ่ออยากย้ำว่า จงวางใจในพลังแห่งไม้กางเขน"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวชื่นชมบรรดาพระสงฆ์คาทอลิกเกาหลี สำหรับความเข้มแข็งและแบบอย่างอันดีในการทำงานอภิบาลรับใช้สังคม

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อขอพูดเป็นการส่วนตัวว่า พ่อชื่นชมพระสงฆ์เกาหลีมากๆ เพราะท่านทำงานรับใช้พระวรสารในชีวิตประจำวันจริงๆ พ่ออยากให้สงฆ์เกาหลีเดินหน้าเป็นสะพานเชื่อมความเคารพกัน ความวางใจ และความร่วมมือกันอย่างสามัคคีในสังคมต่อไป

"ขอให้คริสตชนเกาหลีเตรียมตัวให้พร้อม เมื่อวันหนึ่งดินแดนแห่งรุ่งอันอรุณอันสงบจะได้ฉลองความชื่นชมยินดีในพระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและสันติพร้อมหน้ากัน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

อนึ่งก่อนมิสซาจะเริ่มขึ้น พระสันตะปาปาได้พบกับผู้แทนศาสนาต่างๆ ภายในสำนักมิสซังอัครสังฆมณฑลโซล โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับผู้นำศาสนาต่างๆว่า "ชีวิตเราคือการเดินจาริกไปหาพระเจ้า ขอให้เราตระหนักเสมอว่าเราเป็นพี่น้องกัน สุดท้าย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านว่า โปรดช่วยภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วย"

Read More: Vatican Radio

Comments