โป๊ปฟรังซิส: "นักบวชที่ถือความยากจน แต่ใช้ชีวิตหรู คือพวกทำร้ายพระศาสนจักร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสตินักบวช คนที่ปฏิญาณเรื่องความยากจน แต่เรื่องจริงใช้ชีวิตหรูหรา จัดเป็นคนที่ทำร้ายพระศาสนจักรและสัตบุรุษ ทรงชี้ ความยากจนเป็นทั้ง "กำแพง" และเป็น "แม่" ให้นักบวช เป็นกำแพงเพราะปกป้องนักบวชจากจิตตารมณ์ทางโลก เป็นแม่ที่ดูแลให้นักบวชเจริญเติบโตบนหนทางที่ถูกต้อง ทรงสอน ชีวิตหมู่คณะสำคัญมาก แม้มันจะไม่ง่ายที่จะอยู่ร่วมกัน แต่พระญาณสอดส่องของพระเจ้าจะช่วยนักบวชทุกคน
ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จมาที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งความรัก เมืองค็อตทงเน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพบปะและให้โอวาทแก่บรรานักบวชคาทอลิกของเกาหลีใต้กว่า 8,000 คน โดยแบ่งเป็นนักบวชชาย 3,000 คน และนักบวชหญิง 5,000 คน ทั้งนี้ ก่อนจะเสด็จมาที่นี่ พระสันตะปาปาได้เสด็จไปเยี่ยมผู้พิการกว่า 200 คน และภาวนา ณ สุสานทารกที่ถูกทำแท้ง ทำให้การมาพบบรรดานักบวชต้องล่าช้าไป พระสันตะปาปาได้ตรัสขอโทษทุกคนสำหรับการมาช้าด้วย

พิธีนี้ เริ่มด้วยการอ่านรายงานจากผู้แทนคณะนักบวชชาย ซึ่งทูลพระสันตะปาปาถึงความอ่อนแอของนักบวชชายในเกาหลีที่ถูกประจญล่อลวงจิตตารมณ์ทางโลก และพวกตนต้องการจะรื้อฟื้นอัตลักษณ์และการอุทิศตนให้พระศาสนจักรอีกครั้งหนึ่ง ส่วนผู้แทนนักบวชหญิงได้ทูลพระสันตะปาปาว่า บรรดานักบวชหญิงได้พบกับพละกำลังอีกครั้งในการประกาศพระวรสาร หลังได้อ่านสารเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารที่พระสันตะปาปาทรงเขียนขึ้น

จากนั้น พระสันตะปาปา ทรงเริ่มกล่าวให้โอวาทกับบรรดานักบวชทุกคน พระองค์ตรัสว่า "พ่อดีใจมากๆนะที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพวกท่านบรรดานักบวชทุกคน ความหลากหลายของพระพรและพันธกิจในชีวิตนักบวช จะช่วยบำรุงพระศาสนจักรเกาหลีให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

"สิ่งที่พ่ออยากขอร้องก็คือ จงหนักแน่นในความรักที่พระเจ้ามอบให้ และให้ความรักนี้เป็นศูนย์กลางของกระแสเรียกของตน มีเพียงการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าเท่านั้น ที่จะทำให้คนติดตามพระคริสตเจ้า จำไว้ว่า คนไม่ติดตามพระคริสตเจ้าเพราะการบังคับให้พวกเขาเปลี่ยนศาสนา แต่มาจากการทำตนให้เป็นแบบอย่างถึงพระคริสตเจ้าต่างหาก

"นอกจากนี้ พ่ออยากเน้นย้ำว่า ชีวิตหมู่คณะนักบวชสำคัญมากๆ จากประสบการณ์ของพ่อ รู้ดีว่า ชีวิตหมู่คณะนั้นไม่ง่าย แต่พระญาณสอดส่องของพระเจ้าจะช่วยฝึกฝนจิตใจเราให้อยู่ด้วยกัน การได้สัมผัสกับพระเมตตาของพระเจ้าและรับการหล่อเลี้ยงทางคำภาวนาและชีวิตหมู่คณะ จะต้องหล่อมหลอมตัวเราและสิ่งที่เราจะทำ" พระสันตะปาปา ตรัสสอน

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเตือนสติบรรดานักบวชเกี่ยวกับคำปฏิญาณเรื่องการถือความยากจน การครองโสด และการนบนอบ

พระสันตะปาปา ทรงสอนว่า "พ่ออยากย้ำเกี่ยวกับการครองโสด การครองโสดคือการแสดงออกว่า พวกท่านได้ถวายตนทั้งครบแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ถวายตัวให้กับความรักของพระเจ้าอย่างครบครัน จำไว้ว่า มันไม่มีทางลัดในชีวิตนักบวช เพราะพระเจ้าปรารถนาหัวใจและความรักจากนักบวชอย่างหมดสิ้นหัวใจ

"ส่วนการมีวุฒิภาวะทางความคิดอ่านและการนบนอบเชื่อฟัง เราจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ เราต้องสวดภาวนาให้มากๆ แม้เราจะเหนื่อยล้า แต่เรายังสามารถถวายหัวใจที่เต็มไปด้วยบาปและความอ่อนแอของเราให้พระเยซูได้นะ เมื่อใดที่เรารู้สึกสิ้นหวัง ไร้หนทางแบบสุดๆ เราสามารถไปหาพระคริสตเจ้า และขอความช่วยเหลือจากพระองค์

"สำหรับเรื่องความยากจน คำปฏิญาณเรื่องความยากจน เป็นทั้งกำแพงและเป็นมารดาของเรา มันเป็นกำแพงเพราะมันปกป้องชีวิตนักบวช เป็นมารดาเพราะมันช่วยให้เราเจริญเติบโตและนำทางเราบนหนทางที่ถูกต้อง การเป็นคนทรยศคำปฏิญาณเรื่องความยากจน พูดว่าถือความยากจน แต่ใช้ชีวิตหรูๆ ท่านได้ทำร้ายสัตบุรุษและพระศาสนจักรแบบชัดเจน

"พี่น้องที่รัก พวกท่านแสดงให้พ่อเห็นได้ไหมว่าชีวิตนักบวชจะเป็นของขวัญล้ำค่าต่อพระศาสนจักรและโลก แสดงให้พ่อเห็นได้ไหม สุดท้ายนี้ ก่อนที่พ่อจะไป พ่อขอให้ทุกคนเปี่ยมด้วยความร้อนรนในความรักที่มีต่อพระศาสนจักรและพันธกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมายตลอดไปนะ" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments