โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชอย่าติดอยู่กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจนลืมออกไปหาสัตบุรุษ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกในเอเชีย อย่าติดหนึบกับอุปกรณ์ไอทีอำนวยความสะดวกต่างๆ จนทำให้เราไม่ได้ออกไปอภิบาลสัตบุรุษ ทรงสอน พระสังฆราชต้องรู้จักการเสวนาพูดจาและยืนหยัดในอัตลักษณ์คริสตชน นั่นคือเสวนาแบบใจเขาใจเรา แต่ก็ต้องยืนหยัดในจุดยืนคาทอลิกด้วย พร้อมกันนี้ ทรงย้ำชัดเจน ต้องการเสวนากับประเทศในเอเชียที่ยังไม่มีความสัมพันธ์การทูตกับสันตะสำนักภาพ: คุณพ่ออันโตนิโอ สปาดาโร่ (SJ), เจราร์ด โอคอนเนล, เอลิซาเบ็ตต้า ปิเก้

ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จมายังเฮมิ เพื่อพบปะและให้โอวาทบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวเอเชียกว่า 60 คน จาก 35 ประเทศ โดยงานนี้ พระคาร์ดินัล ออสวัลโด้ กราซีอัส ประธานาสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งเอเชีย ได้เริ่มกล่าวรายงานต่อพระสันตะปาปา จากนั้น เป็นการกล่าวตรัสให้โอวาทของพระสันตะปาปา แต่พระองค์เลือกจะไม่ยืนให้โอวาทบนเวที แต่ทรงลงมายืนข้างล่างตรงไมโครโฟนที่ พระคาร์ดินัลกราซีอัส ทูลรายงานแทน ทำให้ทุกคนที่พบเห็นประทับใจในความถ่อมตนของพระองค์มาก

สำหรับพระดำรัสให้โอวาท พระสันตะปาปาตรัสว่า "พระศาสนจักรถูกเรียกมาเพื่อทำหน้าที่หลายบทบาทและมีความสร้างสรรค์ ในความเป็นจริงแล้ว การเสวนาพูดจากันคือส่วนสำคัญของพันธกิจพระศาสนจักรในเอเชีย ในการเสวนาพูดจากัน เราจำเป็นต้องมีทั้งความใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้อื่น รู้จักใจเขาใจเรา และที่สำคัญ เรายังต้องรู้จักยืนหยัดถึงอัตลักษณ์ของตัวเราเองด้วย

"พ่อขอพูดไว้ก่อนว่า พ่อไม่ได้กำลังพูดถึงหลักดีชั่วไม่มีอยู่จริงในรูปแบบระบบความคิด แต่จะพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชีวิต ซึ่งมันเข้ามาทำลายอัตลักษณ์ชีวิตคริสตชนไปทีละเล็กทีละน้อย เพราะตอนนี้แนวคิดหลักดีชั่วไม่มีอยู่จริง (Relativism) ได้คุกคามอัตลักษณ์คริสตชนอย่างมาก มันท้าทายความจริงที่ไม่แปรเปลี่ยนของเรา แนวคิดหลักดีชั่วไม่มีอยู่จริง ไม่ได้คุกคามอัตลักษณ์คริสตชนแต่ความคิด แต่ยังคุกคามวิถีปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวัน

"อย่างที่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เคยกล่าวไว้นั้นแหละ แนวทางการปฏิบัติตนเป็นประจักษ์พยานจัดว่าสำคัญที่สุด พระองค์สอนเราชัดเจนว่า พระศาสนจักรคาทอลิกเจริญเติบโตด้วยการเป็นประจักษ์พยาน เป็นตัวอย่างเด่นชัดถึงพระวรสาร เราไม่ได้เติบโตด้วยการบังคับคนอื่นเปลี่ยนศาสนา" พระสันตะปาปา ตรัสสอน

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเตือนสติพระสังฆราชเกี่ยวกับการประจญล่อลวงจากอุปกรณ์ไอทีต่างๆว่า มันจะทำให้เราถอยห่างจากการทำงานอภิบาล ดังนั้น อย่าตกเป็นเหยื่อความสะดวกสบายมากเกินไป จนลืมไปว่าตนเองมีหน้าที่รับใช้ฝูงแกะของพระเจ้า

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "จงระวังการล่อลวงจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งมาในรูปแบบแฟชั่นล่าสุดอย่างพวกอุปกรณ์เล็กๆ (Gadget) เพราะมันทำให้เราถอยห่างจากความเป็นจริงที่เราควรเป็น จงอย่าติดอยู่กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก แต่จงออกไป! ออกไปรับใช้ และแสดงให้ทุกคนเห็นแบบอย่างความเชื่อจากเรา

"จำไว้นะ ความเชื่อต้องไม่ใช่เก็บไว้กับตัวเองคนเดียว แต่เราต้องออกไปประกาศและแบ่งปันให้ผู้อื่น" พระสันตะปาปา ตรัสสอนอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังได้ฝากสารไปยังประเทศต่างๆในเอเชียที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสันตะสำนัก (อาทิ จีน, ลาว, พม่า, เวียดนาม และ เกาหลีเหนือ) พระสันตะปาปาต้องการเชิญชาติเหล่านี้มาพูดคุยเสวนากับพระองค์

พระสันตะปาปา ทรงกล่าวว่า "พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียที่ยังไม่มีความสัมพันธ์กับสันตะสำนัก จะไม่ลังเลที่จะมาพูดคุยกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุด พ่อพูดแบบนี้ ไม่ได้หมายถึงเรื่องการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องการพูดจาแบบมิตรภาพด้วย

"พ่อขอยืนยันว่า คริสตชนไม่ใช่ผู้รุกราน คริสตชนไม่ได้ทำให้อัตลักษณ์ของชาติหายไป คริสตชนมีอัตลักษณ์ของตนเอง แต่แค่ต้องการจะเดินร่วมไปกับคนในชาติคนอื่นๆ อาจมีบางคนต้องการที่จะขอรับศีลล้างบาป ส่วนคนอื่นๆอาจไม่ต้องการ แต่กระนั้น เราทุกคนก็เดินร่วมกันไปตลอด

"กลุ่มคริสตชนในเอเชียเป็นกลุ่มเล็กก็จริง แต่จะเป็นกลุ่มที่นำความสว่างจากพระวรสารไปมอบให้กับทุกคนจนวาระสุดท้ายของพิภพ" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments