โป๊ปฟรังซิส: "พระสงฆ์ต้องเป็นผู้อภิบาล ไม่ใช่ทำตัวเป็นแค่ผู้ทำพิธีบนพระแท่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาพระสงฆ์ อย่าทำตัวเป็นแค่ผู้ทำพิธีบนพระแท่น แต่ต้องปฏิบัติตนเป็นผู้อภิบาล มีเมตตากับสัตบุรุษ ทรงชี้ บ่อยครั้ง ทัศนคติของพระสงฆ์ได้ทำลายพระศาสนจักรอย่างใหญ่หลวง กระนั้น พระสงฆ์ถูกเรียกมาเพื่อรักษาบาดแผลของพระศาสนจักร โดยผ่านทางการนำการให้อภัยและความหวังไปมอบให้ทุกคนช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยโซกัง กรุงโซล เพื่อพบกับสมาชิกคณะเยสุอิตในเกาหลี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งโดยคณะนักบวชเยสุอิต เมื่อ ค.ศ.1960 การมาเยี่ยมเพื่อนเยสุอิตครั้งนี้ อยู่นอกเหนือไปจากตารางเวลาของพระสันตะปาปา ดังนั้น การพบกันจึงเป็นพี่น้องเยสุอิต

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับเพื่อนเยสุอิต พระองค์กล่าวว่า "ประชากรของพระเจ้ากำลังแสวงหาและต้องการที่จะได้รับการปลอบโยน พระศาสนจักรมีบาดแผลมากมาย และบางแผลก็เกิดจากพวกเราพระสงฆ์และสัตบุรุษคาทอลิกที่ปฏิบัติศาสนกิจนี่แหละ

"บ่อยครั้ง ทัศนคติของพระสงฆ์ได้ทำลายพระศาสนจักรอย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตาม มันไม่มีแผลใดที่จะไม่ได้รับการบรรเทาด้วยความรักของพระเจ้า พระสงฆ์ถูกเรียกมาเพื่อเยียวยาบาดแผลนั้น โดยผ่านทางความมั่นคงที่พระเจ้าจะนำการให้อภัยและความหวังมาให้เราเสมอ

"พระสงฆ์ต้องไม่ทำตัวเป็นแค่ผู้ประกอบพิธีบนพระแท่น แต่ต้องทำตัวเป็นผู้อภิบาล ดังนั้น พ่อขอให้พวกเราทำตัวเป็นผู้อภิบาล จงมีเมตตากับสัตบุรุษที่มารับศีลอภัยบาป และจำไว้ว่า พระเจ้าไม่เคยเหน็ดเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments