โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนคาทอลิกคือส่วนสำคัญของพระศาสนจักรยุคปัจจุบัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เยาวชนคาทอลิกไม่ได้เป็นแค่ความหวังของพระศาสนจักรในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญและเป็นที่รักของพระศาสนจักรยุคปัจจุบันด้วย ทรงสอน จงเป็นเหมือนพระเยซูที่ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความรักความเมตตาเสมอ ทรงกล่าวติดตลก "เยาวชนจงลุกขึ้น อย่านั่งหลับในมิสซา!" ส่วนเจ้าภาพงานเยาวชนเอเชียครั้งต่อไปคือ "อินโดนีเชีย" ซึ่งจะจัดในค.ศ.2017


ภาพ: Catholic News Agency/ AP
ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาปิดงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดที่ลานหน้าปราสาทเฮมิ ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 จัดขึ้นในหัวข้อ "เยาวชนเอเชีย! จงลุกขึ้นเถิด!" (Asian Youth! ... Wake Up!) พระสันตะปาปาจึงเทศน์สอนเยาวชนโดยยึดหัวข้อของงานเป็นหลัก

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ชัยชนะของบรรดามรณสักขีได้ส่องสว่างอยู่เหนือพวกลูกทุกคน! ถ้อยคำนี้คือส่วนหนึ่งของหัวข้องานเยาวชนเอเชีย พวกลูกเยาวชนเอเชียที่รัก พวกลูกคือทายาทของการเป็นประจักษ์พยานอันยิ่งใหญ่ เป็นประจักษ์พยานล้ำค่าของพระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก พระองค์คือแสงสว่างส่องนำทางชีวิตเราด้วยเช่นกัน

"มรณสักขีชาวเกาหลีและมรณสักขีอีกนับไม่ถ้วนทั่วทวีปเอเชีย ได้สละร่างกายของตนให้กับผู้เบียดเบียนข่มเหงพวกเขา บรรดามรณสักขีได้ส่งมอบการเป็นประจักษ์พยานอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้เรา นี่คือการเป็นประจักษ์พยานด้วยความสว่างแห่งความจริงของการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า และแสดงให้เห็นว่า ความรักของพระคริสตเจ้าสามารถเอาชนะทุกสิ่ง

"เยาวชนเอเชีย! จงลุกขึ้น! นี่เป็นหัวข้อของงาน และยังบอกพวกลูกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบด้วย ขอให้เราพิจารณาถ้อยคำเหล่านี้สักครู่นะ คำแรกเลย 'ชาวเอเชีย' พวกลูกมารวมตัวกันที่เกาหลี พวกลูกมาจากทุกประเทศทั่วเอเชีย พวกลูกแต่ละคนมีบทบาทและมีบริบทที่ชัดเจนซึ่งพวกลูกได้ถูกเรียกมาเพื่อแบ่งปันความรักของพระเจ้า

"ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มั่งคั่งด้วยประเพณีทั้งทางปรัชญาและศาสนา ทวีปเอเชียยังคงรักษาการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยหนทาง ความจริง และชีวิต ... ดังนั้น เยาวชนเอเชีย จงอย่ากลัวที่จะนำปรีชาญาณของความเชื่อไปมอบให้กับทุกภาคส่วนของชีวิตสังคม

"ในฐานะที่เป็นคนเอเชีย ... ในฐานะที่เป็นคริสตชน พวกลูกรู้ว่าพระวรสารมีฤทธานุภาพที่จะชำระทุกสิ่งให้บริสุทธิ์ มีพลังที่จะทำให้ประเพณีต่างๆมีความสูงส่งและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยอาศัยการประทับอยู่ของพระจิตที่ลูกได้รับจากศีลล้างบาปและรับอีกครั้งในศีลกำลัง พวกลูกได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาผู้อภิบาล พวกลูกสามารถตระหนักถึงคุณค่าของค่านิยมอันหลากหลายของวัฒนธรรมเอเชีย

"วกกลับมาที่หัวข้อของงานอีกครั้ง ขอให้เรามาแบ่งปันคำที่สอง นั่นคือ 'เยาวชน' ลูกและเพื่อนๆของลูกต่างได้รับการเติมเต็มจากการมองโลกแง่ดี พละกำลัง และความคิดอ่านที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้คือนิสัยของชีวิตเรา ขอให้พระคริสตเจ้าเปลี่ยนการมองโลกแง่ดีของลูกให้กลายเป็นความหวังตามแบบคริสตชน เปลี่ยนพละกำลังให้เป็นคุณความดีทางศีลธรรม เปลี่ยนความคิดอ่านที่ดีให้เป็นการเสียสละตนเองด้วยความรักอย่างยิ่งใหญ่ นี่คือหนทางที่พวกลูกถูกเรียกมาให้ปฏิบัติ นี่คือหนทางที่จะเอาชนะภัยคุกคามความหวัง ความดี และความรักในวัฒนธรรมของเรา อาศัยหนทางเหล่านี้ พวกลูกจะเป็นของขวัญให้กับพระคริสตเจ้าและให้กับโลก

"ในฐานะเยาวชนคริสตชน ไม่ว่าลูกจะเป็นคนทำงาน เป็นนักเรียน หรือจะเพิ่งเริ่มทำงาน เพิ่งเริ่มตอบสนองเสียงเรียกของการสร้างครอบครัว เริ่มต้นชีวิตนักบวชหรือพระสงฆ์ พวกลูกไม่เพียงแค่เป็นอนาคตของพระศาสนจักร แต่พวกลูกยังเป็นส่วนสำคัญและเป็นที่รักของพระศาสนจักรในยุคปัจจุบันด้วย!

"ในการดำเนินชีวิตคริสตชน พวกลูกจะพบกับการประจญล่อลวงมากมาย เหมือนกับบรรดาสาวกที่เจอการล่อลวงในพระวรสารวันนี้ มันจะเป็นการล่อลวงที่ทำให้เราถอยห่างจากคนยากไร้ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ที่สิ้นหวังในชีวิต ... ดังนั้น จงเป็นเหมือนพระคริสตเจ้า ที่ไม่ถอยห่างจากผู้ตกทุกข์ได้ยาก เราต้องเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าที่ตอบสนองคำขอร้องจากทุกคนด้วยความรัก ความเมตตา และร่วมเป็นทุกข์ไปกับพวกเขา

"สุดท้าย คำสุดท้ายคือ 'จงลุกขึ้น' คำนี้พูดกับเราถึงความรับผิดชอบซึ่งพระเจ้ามอบให้เรา มันคือหน้าที่และความรับผิดชอบที่เราต้องปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในการประจญล่อลวงเด็ดขาด ... เยาวชนเอเชีย จงลุกขึ้น! จงลุกขึ้น! (พระสันตะปาปาทำมือให้ลุกขึ้น) พ่อเห็นหลายคนนั่งหลับนะ อย่าหลับ จงลุกขึ้น! (เยาวชนปรบมือชอบใจกันใหญ่)

"เยาวชนเอเชียที่รัก  นี่คือความหวังของพ่อ จงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร พวกลูกจงเดินบนหนทางที่ถูกต้องนะ" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงประกาศให้ "อินโดนีเชีย" เป็นเจ้าภาพงานเยาวชนเอเชียครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดใน ค.ศ.2017 ด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments