"ฟรานเชสโก้" โปรดศีลล้างบาปให้ "ฟรานเชสโก้"
หากยังจำได้ที่ผมรายงานไปว่า พระสันตะปาปาจะโปรดศีลล้างบาปให้กับ "พ่อของผู้เสียชีวิต เหตุเรือเซวอลล่ม" ... นี่คือภาพพิธีล้างบาปตามที่บอกไป พระสันตะปาปา ฟรานเชสโก้ โปรดศีลล้างบาปให้ ลี โฮ จิน ในวัดน้อยสถานทูตวาติกันประจำกรุงโซล โดยเขาเลือกนามนักบุญว่า "ฟรานเชสโก้" ด้วย

หมายเหตุ - ลี โฮ จิน ผู้รับศีลล้างบาปใหม่ เรียนคำสอนมาแล้ว 2 ปี เขาทูลพระสันตะปาปาช่วงเช้าหลังมิสซาที่แทจอนว่า "ผมอยากรับศีลล้างบาป" พระสันตะปาปาตอบว่า "ได้ พ่อจะโปรดศีลล้างบาปให้เอง"


Comments